Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Zobacz również

Sprawozdania finansowe za 2011 r. w jednostkach finansów publicznych

Książka Sprawozdania finansowe za 2011 r. w jednostkach finansów publicznych w ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Autorzy:  

Cellary Mieczysława


Wydawnictwo:  

C.H. Beck


Rok wydania:  

2012


Ilość stron:  264
Oprawa:  miękka
ISBN:  
978-83-255-3454-7
Do pobrania:
Cena: 125zł
Nakład wyczerpany
Opis
Sprawozdania za 2011 r. będą po raz pierwszy sporządzane na zasadach określonych w rozporządzeniu o szczególnych zasadach rachunkowości i planach kont z 2010 r. W nowym rozporządzeniu zmieniły się wzory i zasady sporządzania sprawozdań finansowych, m.in. zmieniono brzmienie już istniejących wierszy (nazewnictwo wierszy dostosowano do obecnych nazw kont), dodano nowe wiersze, usunięto te niepotrzebne. Znowelizowano również regulacje w zakresie łącznych sprawozdań finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Obecnie należy dokonać wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami.

W wyniku zmian pojawia się wiele wątpliwości, np. czy dochody budżetowe z tytułu odsetek i sprzedaży składników majątku należy wykazywać łącznie z innymi dochodami budżetowymi w wierszu „A.V. Przychody z tytułu dochodów budżetowych”, czy też odsetki należy wykazywać w wierszu „G.II Odsetki”, a przychody ze sprzedaży składników majątkowych w wierszu „D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych”.

W związku z tymi zmianami i licznymi wątpliwościami Wydawnictwo C.H. Beck przygotowało publikację autorstwa Mieczysławy Cellary: Sprawozdania finansowe 2011

Książka przedstawia:

 • szczegółowe omówienie zmian,
 • zasady sporządzania łącznych sprawozdań finansowych,
 • nowe przepływy środków unijnych i ich ujęcie w sprawozdaniach finansowych za 2011 r.,
 • nowe zasady ustalania i księgowania wydatków niewygasających w jednostkach budżetu państwa i jednostkach samorządu terytorialnego,
 • nowe zasady zatwierdzania i badania sprawozdań finansowych jednostek samorządu terytorialnego,
 • zasady dokonywania odpisów aktualizujących za 2011 r.,
 • metody przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji (w tym wzory niezbędnych dokumentów oraz ewidencję księgową),
 • powiązania między kontami księgi głównej i ksiąg pomocniczych a poszczególnymi wierszami bilansu, rachunku zysku i strat oraz zestawienia zmian w funduszu,
 • powiązania między klasyfikacją budżetową a poszczególnymi wierszami rachunku zysku i strat,
 • zasady sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych za 2011 r.

Dzięki naszej publikacji będzie można:

 • poznać co zmieniło się w istniejących wzorach sprawozdań finansowych i zasad ich sporządzania,
 • prawidłowo sporządzić sprawozdanie finansowe za 2011 r.,
 • zamknąć księgi rachunkowe za 2011 r.,
 • przeprowadzić inwentaryzację.

Zakup książki daje dostęp (po wpisaniu kodu ze zdrapki) do pakietu podstawowego portalu www.ekspertbudzetowy na jeden miesiąc gratis.

Nakład wyczerpany
Inne pozycje tego autora
Książka Polityka rachunkowości 2012 z komentarzem do planu kont w jednostkach finansów publicznych w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Polityka rachunkowości 2012 z komentarzem do planu kont w jednostkach finansów publicznych
W dniu 16.2.2012 r. weszła w życie nowelizacja rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont (Dz.U....
Cena: 129,00zł
Książka Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego. Wyzwania w obliczu nowej perspektywy finansowej UE w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego. Wyzwania w obliczu nowej perspektywy finansowej UE
Książka Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego. Wyzwania w obliczu nowej perspektywy finansowej UE stanowi wielopłaszczyznowy przegląd zagadnie...
Cena: 125,00zł
Książka Sprawozdawczość budżetowa 2014. Sprawozdania budżetowe i sprawozdania z zakresu operacji finansowych w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Sprawozdawczość budżetowa 2014. Sprawozdania budżetowe i sprawozdania z zakresu operacji finansowych
Sprawozdawczość budżetowa 2014 wyjaśnia jak krok po kroku sporządzić wszystkie sprawozdania budżetowe i sprawozdania z operacji finansowych. Poradnik ...
Cena: 129,00zł
Książka Sprawozdania finansowe za 2014 r. w jednostkach finansów publicznych w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Sprawozdania finansowe za 2014 r. w jednostkach finansów publicznych
Sprawozdania finansowe za 2014 r. w jednostkach finansów publicznych - Stan prawny: październik 2014 r. Do 30 marca 2015 r. należy sporządzić sprawozd...
Cena: 135,00zł
Książka Sprawozdania budżetowe jednostek państwowych 2015 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Sprawozdania budżetowe jednostek państwowych 2015
W dniu 1 kwietnia 2015 r. weszła w życie obszerna nowelizacja rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej.W jej wyniku:    (in...
Cena: 135,00zł
Książka Sprawozdania finansowe za 2015 r. w jednostkach finansów publicznych w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Sprawozdania finansowe za 2015 r. w jednostkach finansów publicznych
Stan prawny: listopad 2015 r.Do 30 marca 2016 r. należy sporządzić sprawozdania finansowe za 2015 r.  W tym celu z końcem roku należy zamknąć ksi...
Cena: 135,00zł
... jest pusty