Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Zobacz również

Sprawozdania finansowe za 2014 r. w jednostkach finansów publicznych

Książka Sprawozdania finansowe za 2014 r. w jednostkach finansów publicznych w ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Autorzy:  

Cellary Mieczysława


Wydawnictwo:  

C.H. Beck


Seria:  Finanse publiczne w praktyce
Rok wydania:  

2014


Ilość stron:  384
ISBN:  
978-83-255-6864-1
Cena: 135zł
Opis
Sprawozdania finansowe za 2014 r. w jednostkach finansów publicznych - Stan prawny: październik 2014 r. Do 30 marca 2015 r. należy sporządzić sprawozdania finansowe za 2014 r.  W tym celu z końcem roku należy zamknąć księgi rachunkowe, a ta czynność powinna być poprzedzona inwentaryzacją.
W 2014 r. pojawiło się wiele kontrowersji w zakresie sporządzania sprawozdań, np. pojawiają się wątpliwości co robić jak organ stanowiący nie przyjmuje (zatwierdza) sprawozdania. Warto też zapoznać się z ostatnimi uchwałami RIO, które stwierdzają nieważność uchwał w sprawie „niezatwierdzenia” sprawozdania finansowego.
W związku z tymi kontrowersjami i kontrolami RIO w zakresie sprawozdań finansowych przygotowaliśmy już 6 wydanie książki „Sprawozdania finansowe w jednostkach finansów publicznych”.
Aktualne wydanie książki Sprawozdania finansowe za 2014 r. w jednostkach finansów publicznych jest poszerzone w porównaniu z pozycją dotyczącą zamknięcia 2013 r. o dodatkowe schematy związane z księgowaniami na koniec roku oraz na przełomie roku (księgowanie różnic kursowych, księgowanie środków pozostałych na wydzielonym rachunku dochodów na koniec roku)  oraz o odpowiedzi na pytania dotyczące inwentaryzacji, zamknięcia ksiąg rachunkowych oraz sporządzenia sprawozdawczości finansowej w zakresie budżetu JST, państwowych i samorządowych jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych. Dodatkowo rozbudowany został opis z zakresu wyceny aktywów i pasywów.(w tym wyrażonych w walutach obcych).
Ponadto opis sporządzania poszczególnych elementów sprawozdań został rozbudowany o powiązania z kontami księgi głównej. (w rachunku zysków i strat są dodatkowo pokazane powiązania z poszczególnymi paragrafami klasyfikacji budżetowej).
W publikacji Sprawozdania finansowe za 2014 r. w jednostkach finansów publicznych przedstawiono zarówno zagadnienia związane z zamykaniem ksiąg rachunkowych jak i ze sporządzaniem sprawozdawczości finansowej. W publikacji omówiono zagadnienia dotyczące zasad:
    zamykania ksiąg rachunkowych w budżecie jednostki samorządu terytorialnego, państwowych i samorządowych jednostkach budżetowych oraz samorządowych zakładach budżetowych;
    prowadzenia ksiąg rachunkowych (wymagania w zakresie poprawności i kompletności  ksiąg i etapy ich zamykania; uzgodnienie ksiąg; zapisy we wstępnie zamkniętych księgach; ostateczne zamknięcie ksiąg; przechowywanie oraz ochrona ksiąg;
    podpisywania rocznego sprawozdania finansowego;
    udostępniania rocznego sprawozdania finansowego;
    przechowywania rocznego sprawozdania finansowego;
    odpowiedzialności za roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe;
    korygowania błędnych zapisów księgowych;
    księgowania na przełomie roku budżetowego;
    przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej i jej rozliczenia oraz ujęcia jej skutków w księgach rachunkowych;
    księgowań związanych z zamknięciem ksiąg rachunkowych;
        wycena składników aktywów i pasywów na dzień bilansowy;
        różnice kursowe,
        ustalanie i księgowanie wydatków niewygasających w jednostkach budżetu państwa i jednostkach samorządu terytorialnego,
        dokonywanie odpisów aktualizujących,
        środki  pozostałe na wydzielonym rachunku dochodów na koniec roku
    sporządzanie poszczególnych elementów sprawozdania finansowego, jak również sprawozdania łącznego i skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego w powiązaniu z kontami księgi głównej,
    ustalania wyniku finansowego budżetu JST,
    zatwierdzania i badania sprawozdań finansowych jednostek samorządu terytorialnego.
W książce Sprawozdania finansowe za 2014 r. w jednostkach finansów publicznych znajduje się ponadto:
    ponad 30 schematów księgowań
    dokumentacja inwentaryzacyjna
    arkusze konsolidacyjne
    tabele i zestawienia w zakresie sporządzania sprawozdań
Dzięki naszej publikacji Sprawozdania finansowe za 2014 r. w jednostkach finansów publicznych będzie można:
    prawidłowo sporządzić sprawozdanie finansowe za 2014 r.,
    poznać księgowania związane z przenoszeniem sald kont na koniec roku obrotowego,
    zamknąć księgi rachunkowe za 2014 r.,
    przeprowadzić inwentaryzację i jej rozliczenie oraz ujęcie jej skutków w księgach rachunkowych,
    wycenić składniki aktywów i pasywów zgodnie z art. 28 ustawy o rachunkowości,
    dokonać odpowiednich wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami
    zaksięgować błąd po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2014 r. i jego zatwierdzeniu
Zakup książki Sprawozdania finansowe za 2014 r. w jednostkach finansów publicznych daje dostęp (po wpisaniu kodu ze zdrapki) do portalu www.ekspertbeck.pl na jeden miesiąc gratis. W portalu tym znajduje się m.in.:
    arkusz Excel do sporządzenia sprawozdań finansowych za 2014 r.,
    ponad 110 porad ekspertów z zakresu sprawozdań finansowych
    opis funkcjonowania wszystkich kont
    liczne schematy księgowań
    dokumentacja inwentaryzacyjna
    dokumentacja „polityki” rachunkowości
Księgarnia Ekonomiczna i Prawnicza ksiegarnia-wrzeszcz.pl poleca książkę Sprawozdania finansowe za 2014 r. w jednostkach finansów publicznych
Inne pozycje tego autora
Książka Polityka rachunkowości 2012 z komentarzem do planu kont w jednostkach finansów publicznych w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Polityka rachunkowości 2012 z komentarzem do planu kont w jednostkach finansów publicznych
W dniu 16.2.2012 r. weszła w życie nowelizacja rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont (Dz.U....
Cena: 129,00zł
Książka Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego. Wyzwania w obliczu nowej perspektywy finansowej UE w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego. Wyzwania w obliczu nowej perspektywy finansowej UE
Książka Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego. Wyzwania w obliczu nowej perspektywy finansowej UE stanowi wielopłaszczyznowy przegląd zagadnie...
Cena: 125,00zł
Książka Sprawozdawczość budżetowa 2014. Sprawozdania budżetowe i sprawozdania z zakresu operacji finansowych w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Sprawozdawczość budżetowa 2014. Sprawozdania budżetowe i sprawozdania z zakresu operacji finansowych
Sprawozdawczość budżetowa 2014 wyjaśnia jak krok po kroku sporządzić wszystkie sprawozdania budżetowe i sprawozdania z operacji finansowych. Poradnik ...
Cena: 129,00zł
Książka Sprawozdania budżetowe jednostek państwowych 2015 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Sprawozdania budżetowe jednostek państwowych 2015
W dniu 1 kwietnia 2015 r. weszła w życie obszerna nowelizacja rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej.W jej wyniku:    (in...
Cena: 135,00zł
Książka Sprawozdania finansowe za 2015 r. w jednostkach finansów publicznych w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Sprawozdania finansowe za 2015 r. w jednostkach finansów publicznych
Stan prawny: listopad 2015 r.Do 30 marca 2016 r. należy sporządzić sprawozdania finansowe za 2015 r.  W tym celu z końcem roku należy zamknąć ksi...
Cena: 135,00zł
Książka Sprawozdania w publicznych jednostkach oświatowych w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Sprawozdania w publicznych jednostkach oświatowych
Publiczne jednostki oświatowe sporządzają sprawozdania finansowe, sprawozdania budżetowe, sprawozdania z zakresu operacji finansowych oraz sprawozdani...
Cena: 118,00zł
... jest pusty