Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Zobacz również

Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego. Wyzwania w obliczu nowej perspektywy finansowej UE

Książka Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego. Wyzwania w obliczu nowej perspektywy finansowej UE w ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Autorzy:  

Cellary Mieczysława, Walczak Piotr


Wydawnictwo:  

C.H. Beck


Seria:  Sektor publiczny
Rok wydania:  

2014


Ilość stron:  506
ISBN:  
978-83-255-6334-9
Do pobrania:
Cena: 125zł
Opis
Książka Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego. Wyzwania w obliczu nowej perspektywy finansowej UE stanowi wielopłaszczyznowy przegląd zagadnień związanych z zaciąganiem, ewidencją, sprawozdawczością i spłatą przez samorząd zobowiązań dłużnych, prezentując w szczególności kwestie dotyczące:
-prawnych uwarunkowań zaciągania zobowiązań dłużnych (kredyty, pożyczki, obligacje) oraz zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji;
-prezentowania kwoty długu i jego spłaty w wieloletniej prognozie finansowej JST;
-wyłączeń z ograniczenia spłaty zobowiązań (art. 243 ustawy o finansach publicznych);
-reguł określających sposób sporządzania sprawozdań Rb-Z i Rb-UZ;
-inwentaryzacji zobowiązań tworzących dług;
-odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w związku z zaciąganiem i spłatą długu;
-„przenoszenia” długu JST poza sektor publiczny;
-oceny sytuacji finansowej JST i jej zdolności do zaciągania zobowiązań dłużnych oraz alternatywnych sposobów finansowania zadań publicznych.

Dzięki książce Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego. Wyzwania w obliczu nowej perspektywy finansowej UE dowiedzą się Państwo także:
-jak skorzystać z zamówień uzupełniających i prawa opcji udzielając zamówienia publicznego na kredyt;
-jakie kompetencje w zakresie monitorowania zadłużenia ma RIO;
-jak optymalizować wydatki, by zapewnić stabilną sytuację finansową i zachowanie wskaźników;
-dlaczego tak ważne jest monitorowanie przez JST sytuacji w obszarze ochrony zdrowia;
-jakie ryzyka należy uwzględnić zarządzając długiem;
-jakie są propozycje zmian w zakresie przepisów limitujących zadłużanie się JST.
Inne pozycje tego autora
Książka Polityka rachunkowości 2012 z komentarzem do planu kont w jednostkach finansów publicznych w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Polityka rachunkowości 2012 z komentarzem do planu kont w jednostkach finansów publicznych
W dniu 16.2.2012 r. weszła w życie nowelizacja rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont (Dz.U....
Cena: 129,00zł
Książka Umowy i porozumienia w sektorze finansów publicznych 2012. Zarządzanie realizacją zadań publicznych w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Umowy i porozumienia w sektorze finansów publicznych 2012. Zarządzanie realizacją zadań publicznych
Książka stanowi przewodnik pokazujący możliwości i szanse korzystania z określonych instrumentów, pozwalających efektywniej wykorzystywać własne zas...
Cena: 135,00zł
Książka Wieloletnia prognoza finansowa jako instrument zarządzania finansami lokalnymi w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Wieloletnia prognoza finansowa jako instrument zarządzania finansami lokalnymi
Kompleksowe wyjaśnienie spornych zagadnień w zakresie WPF wraz z prezentacją gotowych rozwiązań w postaci wzorów dokumentów.Uwarunkowania związane z e...
Cena: 165,00zł
Książka Sprawozdawczość budżetowa 2014. Sprawozdania budżetowe i sprawozdania z zakresu operacji finansowych w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Sprawozdawczość budżetowa 2014. Sprawozdania budżetowe i sprawozdania z zakresu operacji finansowych
Sprawozdawczość budżetowa 2014 wyjaśnia jak krok po kroku sporządzić wszystkie sprawozdania budżetowe i sprawozdania z operacji finansowych. Poradnik ...
Cena: 129,00zł
Książka Publiczne jednostki oświatowe. Zadania organu prowadzącego i dyrektora. Wydanie 2 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Publiczne jednostki oświatowe. Zadania organu prowadzącego i dyrektora. Wydanie 2
Zasady funkcjonowania i finansowania jednostek oświatowych są uregulowane w ustawie o systemie oświaty i wydanych do niej rozporządzeniach wykonawczyc...
Cena: 125,00zł
Książka Sprawozdania finansowe za 2014 r. w jednostkach finansów publicznych w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Sprawozdania finansowe za 2014 r. w jednostkach finansów publicznych
Sprawozdania finansowe za 2014 r. w jednostkach finansów publicznych - Stan prawny: październik 2014 r. Do 30 marca 2015 r. należy sporządzić sprawozd...
Cena: 135,00zł
... jest pusty