Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Zobacz również

Sprawozdania budżetowe jednostek państwowych 2015

Książka Sprawozdania budżetowe jednostek państwowych 2015 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Autorzy:  

Cellary Mieczysława


Wydawnictwo:  

C.H. Beck


Rok wydania:  

2015


Ilość stron:  408
ISBN:  
978-83-255-7506-9
Do pobrania:
Cena: 135zł
Opis
W dniu 1 kwietnia 2015 r. weszła w życie obszerna nowelizacja rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej.

W jej wyniku:
    (informacja ważna dla urzędów skarbowych) zmieniono wzór i nazwę sprawozdania Rb-24 – sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bieżących urzędów skarbowych do gromadzenia dochodów budżetowych. Ponadto zwolniono naczelników urzędów skarbowych jako organów podatkowych z obowiązku sporządzania i składania sprawozdań RB-27 (zmieniono wzór tego sprawozdania), w zakresie podatków i opłat stanowiących dochody budżetów JST i udziałów JST w dochodach budżetu państwa.
    zmieniono sposób przekazywania sprawozdań Rb-35 oraz Rb-40. Dotychczas były one przekazywane przez ePUP, a teraz będę przekazywane poprzez system TREZOR.
    zmieniono zasady wysyłania sprawozdań na elektroniczną skrzynkę podawczą
    dokonano znaczących zmian w zakresie zasad sporządzania sprawozdań RB-FUS oraz RB-FER (wprowadzono również nowe wzory tych sprawozdań).
    zmieniono zasady sporządzania sprawozdań przez  PFRON oraz Fundusz Zasobów Agencyjnych.
    Znacząco zmieniono terminy przekazywania poszczególnych sprawozdań.
    zmiany dotyczą także danych wykazywanych w sprawozdaniach budżetowych w zakresie budżetu środków europejskich. W instrukcji sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetu środków europejskich, zmieniono opis kolumny „Dochody wykonane”. Po nowelizacji w sprawozdaniu Rb-27UE z wykonania planu dochodów budżetu środków europejskich w kolumnie „Dochody wykonane” wykazuje się środki otrzymane na odpowiednie rachunki programowe i przekazane po ich przewalutowaniu na rachunek dysponenta części 87 „Dochody budżetu środków europejskich”. Zmienione zostały dane uzupełniające do sprawozdania Rb-28UE (I) (wprowadzono nowe sprawozdanie Rb-28UE). Mianowicie dodano kolumnę nr 9 „Nadpłacone zwroty wydatków zwrócone przez Ministra Finansów w bieżącym roku i dotyczące zwrotów z lat ubiegłych” i wprowadzono odnośnik do tej kolumny, zgodnie z którym w kolumnie tej prezentuje się zwrócone przez ministra finansów w bieżącym roku środki na podstawie skierowanego do niego wniosku.

Zasady sporządzania sprawozdań jednostek państwowych po nowelizacji wyjaśniamy w książce „Sprawozdawczość budżetowa w jednostkach państwowych”.

W naszej książce znajdą Państwo:
    opis zmian w sprawozdawczości, które weszły w życie 1.4.2015 r.
    najnowsze interpretacje Ministerstwa Finansów w zakresie sprawozdawczości budżetowej
    rozbudowane kalendarium sporządzania wszystkich sprawozdań budżetowych w podziale na poszczególne miesiące – uwzględniające nowelizację z 1.4.2015 r.
    wyjaśnienia jak wypełniać poszczególne wiersze i kolumny sprawozdań
    aktualne przykłady sporządzonych sprawozdań
    powiązania z ewidencją księgową i klasyfikacją budżetową (dnia 1.1.2015 r. weszła w życie nowelizacja klasyfikacji budżetowej),
    22 wypełnionych formularzy sprawozdań wraz z komentarzem
    Ponad 100 odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

W książce wyjaśniamy m.in.:
    kto określa  w jakiej formie przekazywać jednostkowe sprawozdania budżetowe?
    jak i do kiedy sporządzać korekty jednostkowych, zbiorczych  sprawozdań budżetowych?
    jak wykazywać wydatki niewygasające w sprawozdaniu Rb-28 oraz Rb-28NW?
    Jak sporządzać dane uzupełniające sprawozdania Rb-28UE po nowelizacji z 1.4.2015 r.
    jak sporządzać sprawozdania z zakresu środków europejskich (są to sprawozdania Rb-27UE, Rb-28Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28NW, Rb-28NW Programy, Rb-28UE, Rb-28UE WPR)?
    jak sporządzać sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych (Rb-23)?
    Jak sporządzać sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach (Rb-70)?
    jakie są powiązania między poszczególnymi sprawozdaniami budżetowymi?
    jak stosować właściwe formy przekazywania sprawozdań z operacji finansowych?
    jak prawidłowo stosować zasady sporządzania korekt?
    jak kwalifikować zobowiązania do właściwych tytułów dłużnych?
    jak prezentować zobowiązania według właściwych  grup wierzycieli?
    jak wykazywać należności według prawidłowych grup dłużników?
    jak zachować zgodność danych wykazanych w sprawozdaniu Rb-Z i Rb-UZ?
Inne pozycje tego autora
Książka Polityka rachunkowości 2012 z komentarzem do planu kont w jednostkach finansów publicznych w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Polityka rachunkowości 2012 z komentarzem do planu kont w jednostkach finansów publicznych
W dniu 16.2.2012 r. weszła w życie nowelizacja rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont (Dz.U....
Cena: 129,00zł
Książka Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego. Wyzwania w obliczu nowej perspektywy finansowej UE w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego. Wyzwania w obliczu nowej perspektywy finansowej UE
Książka Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego. Wyzwania w obliczu nowej perspektywy finansowej UE stanowi wielopłaszczyznowy przegląd zagadnie...
Cena: 125,00zł
Książka Sprawozdawczość budżetowa 2014. Sprawozdania budżetowe i sprawozdania z zakresu operacji finansowych w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Sprawozdawczość budżetowa 2014. Sprawozdania budżetowe i sprawozdania z zakresu operacji finansowych
Sprawozdawczość budżetowa 2014 wyjaśnia jak krok po kroku sporządzić wszystkie sprawozdania budżetowe i sprawozdania z operacji finansowych. Poradnik ...
Cena: 129,00zł
Książka Sprawozdania finansowe za 2014 r. w jednostkach finansów publicznych w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Sprawozdania finansowe za 2014 r. w jednostkach finansów publicznych
Sprawozdania finansowe za 2014 r. w jednostkach finansów publicznych - Stan prawny: październik 2014 r. Do 30 marca 2015 r. należy sporządzić sprawozd...
Cena: 135,00zł
Książka Sprawozdania finansowe za 2015 r. w jednostkach finansów publicznych w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Sprawozdania finansowe za 2015 r. w jednostkach finansów publicznych
Stan prawny: listopad 2015 r.Do 30 marca 2016 r. należy sporządzić sprawozdania finansowe za 2015 r.  W tym celu z końcem roku należy zamknąć ksi...
Cena: 135,00zł
Książka Sprawozdania w publicznych jednostkach oświatowych w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Sprawozdania w publicznych jednostkach oświatowych
Publiczne jednostki oświatowe sporządzają sprawozdania finansowe, sprawozdania budżetowe, sprawozdania z zakresu operacji finansowych oraz sprawozdani...
Cena: 118,00zł
... jest pusty