Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Księgarnia Wrzeszcz

Internetowa Księgarnia Ekonomiczna i Prawnicza www.ksiegarnia-wrzeszcz.pl od samego początku swojej działalności specjalizuje się w zaopatrywaniu podmiotów gospodarczych, jednostek samorządowych i budżetowych oraz osób fizycznych w literaturę i wydawnictwa z zakresu szeroko pojętej rachunkowości, finansów, podatków, ekonomii i prawa. Księgarnia w swojej bogatej ofercie posiada kilkadziesiąt tysięcy tytułów z możliwie najbardziej aktualnym stanem prawnym. Dzięki ścisłej współpracy z największymi wydawnictwami (m.in. ODDK, Wydawnictwo Rachunkowość, Oficyna Wydawnicza UNIMEX, CH BECK, Lexis Nexis, Wolters Kluwer Polska, Forum Doradców Podatkowych, DK Wydawnictwo, GOFIN, ESPERT, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce i wieloma innymi) księgarnia jest jedną z nielicznych internetowych księgarń z tak mocno rozbudowaną ofertą wydawniczą, gdzie każdy znajdzie poszukiwaną przez siebie pozycję. Księgarnia co roku w swojej ofercie posiada m.in. takie bestsellery jak: Zamknięcie roku wydawnictwa Rachunkowość, Leksykon VAT, Leksykony podatkowe i inne publikacje wydawnictwa UNIMEX, komentarze do planu kont wydawnictwa ODDK (autorstwa Jerzego Gierusza, Marii Augustowskiej czy Jana Charytoniuk), zakładowy plan kont z komentarzem Mariana Pałki wydawnictwa EXPERT, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości MSR oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej MSSF opracowane przez SKwP, aktualne kodeksy z komentarzem i orzecznictwem wydawnictw prawniczych CH Beck, Lexis Nexis czy Wolters Kluwer Polska. Ksiegarnia-wrzeszcz.pl swoim klientom gwarantuje zawsze książki z aktualnym stanem prawnym po najniższych cenach, szybką i sprawną realizację zamówienia oraz miłą i rzeczową obsługę, w tym doradztwo odnośnie wyboru publikacji. Księgarnia Ekonomiczno-Prawnicza www.ksiegarnia-wrzeszcz.pl zaprasza do dokonywania zakupów.

Partnerzy
ikep.pl

Kancelaria Limanowka Wrzeszcz

Windykacja Limanowka Wrzeszcz
Zobacz również

Prawo międzynarodowe i dotacje UE

Przedstawiamy ofertę naszej księgarni prawniczo-ekonomicznej z zakresu prawa międzynarodowego, UE i dotacji UE. W sprzedaży dostępne są publikacje zawierające pogłębioną analizę norm prawa pracy stanowionych przez instytucje unijne (Parlament Europejski, Radę) w sprawach dotyczących prawa pracy oraz sądowej wykładni tych norm, problematykę wpływu zasady swobody przepływu towarów oraz zasady swobodnego świadczenia usług na tworzenie rynku wewnętrznego w zakresie praw autorskich i pokrewnych, analizę odpowiedzialności odszkodowawczej Unii Europejskiej wobec podmiotów prywatnych z tytułu szkód wyrządzonych przez instytucje lub pracowników Unii przy wykonywaniu ich funkcji i wiele innych.

Oferta skierowana jest głównie do dyplomatów, pracowników administracji centralnej i samorządowej, biznesmenów oraz studentów.

prawo UE i Międzynarodowe, środki i dotacje unijne
  • Sortuj po:
  • Wydawnictwo:
Kluczowe zasady realizacji projektu unijnego Kompendium dla beneficjentów Autorzy:
Realizacja projektów unijnych Książka Kluczowe zasady realizacji projektu unijnego Kompendium dla beneficjentów zawiera przegląd najważniejszych wskazówek, jak skutecznie pozyskać dotację unijną i zrealizować projekt. Książka jest zbiorem praktycznyc...
Cena: 89zł


.

Procedury celne w unijnym kodeksie celnym Praktyczne vademecum Autorzy: Kałka Marzenna
Procedury celne w unijnym kodeksie celnym wydawnictwa UNIMEXUnijny Kodeks Celny, który zaczął obowiązywać w dniu 1 maja  2016 r. spowodował zmianę  funkcjonowania oraz procedur celnych. Ominięto podział na przeznaczenia celne i procedury ce...
Cena: 59zł


.

Prawo prywatne międzynarodowe Komentarz 2017 Autorzy: Poczobut Jerzy
Komentarz 2017 do Prawa prywatnego międzynarodowego pod redakcją Jerzego Poczobuta Pozycja obejmuje gruntowne omówienie ustawy regulującej właściwość prawa dla stosunków z obszaru prawa prywatnego związanych z więcej niż jednym państwem oraz podstawo...
Cena: 329zł


.

Rozporządzenie UE Nr 2015/2120 w zakresie dostępu do otwartego internetu Komentarz 2017 Autorzy: Piątek Stanisław
Komentarz 2017 Stanisława Piątek do Rozporządzenia UE Nr 2015/2120 w zakresie dostępu do otwartego internetu Niniejsza pozycja to kompleksowy komentarz, w którym szczegółowo zostało omówione rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr...
Cena: 144zł


.

System prawa żywnościowego Autorzy: Wojciechowski Paweł
System prawa żywnościowego Korzycka, Wojciechowski Prezentowana pozycja „System prawa żywnościowego” to rozległe oraz szczegółowe opracowanie problematyki dotyczącej prawa żywnościowego – nowej dziedziny prawa, która aktualnie znajd...
Cena: 199zł


.

Prawa obywatelskie i polityczne a prawa gospodarcze, społeczne i kulturalne Autorzy:
Prawa obywatelskie i polityczne a prawa gospodarcze, społeczne i kulturalne Kulińska-Kępa Prezentowana monografia „Prawa obywatelskie i polityczne a prawa gospodarcze, społeczne i kulturalne. Porównanie systemów ochrony” odnosi się do pro...
Cena: 109zł


.

System prawnofinansowy Unii Europejskiej Autorzy: Drwiłło Andrzej, Jurkowska-Zeidler Anna
System prawnofinansowy UE Jurkowska-Zeidler, Drwiłło Publikacja „System prawnofinansowy Unii Europejskiej” omawia najważniejsze instytucje prawa finansowego Unii Europejskiej oraz ich ujęcie w ramach systemu prawnofinansowe...
Cena: 126zł


.

Morskie zasoby genetyczne w prawie międzynarodowym Autorzy: Marciniak Konrad
Konrad Jan Marciniak Morskie zasoby genetyczne w prawie międzynarodowym Prezentowana książka przedstawia poprzez pryzmat prawa międzynarodowego (a w szczególności międzynarodowego prawa morza) zagadnienia odnoszące się do morskich zasobów genetycznyc...
Cena: 109zł


.

Wybór prawa w międzynarodowym prawie rodzinnym Autorzy:
Sapota Anna - Wybór prawa w międzynarodowym prawie rodzinnym Monografia „Wybór prawa w międzynarodowym prawie rodzinnym” przedstawia stan prawny w Polsce dotyczący obowiązujących norm kolizyjnych odnoszących się do stosunków rodzinnych. U...
Cena: 102zł


.

Taryfa celna unijna 2017 Autorzy:
Taryfa celna unijna 2017 Henryk Nowak Książka Taryfa celna unijna 2017 wydawnictwa VWKiB Wydawictwo Henryk Nowak prezentuje stawki celne konwencyjne, stawki celne zawieszone, stawki celne w kontyngentach WTO, stawki celne w kontyngentach gospodarczyc...
Cena: 249zł


.

Prawo Europejskie Zbiór przepisów 2017 Wydanie 4 Autorzy:
Zbiór przepisów prawa europejskiego Książka Prawo Europejskie Zbiór przepisów to publikacja zawierająca aktualne teksty jednolite przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej według stanu prawnego na dzień 21 marca 2017 r., w szczególności Traktat o ...
Cena: 33zł


.

Prawo międzynarodowe gospodarcze Autorzy: Gruszczyński Łukasz
Prawo międzynarodowe gospodarcze autorstwa dr hab. Łukasz Gruszczyński, dr Marcin Menkes, dr Łucja Nowak. Stan prawny: wrzesień 2016 r.Podręcznik Prawo międzynarodowe gospodarcze obejmuje swym zakresem problematykę  regulacji międzynarodowyc...
Cena: 55zł


.

Prawne aspekty implementacji prawa UE do systemu prawnego RP Autorzy: Trubalski Artur
Celem monografii jest analiza procesu implementacji dyrektyw UE do systemu prawnego RP. Przedmiotem rozważań jest proces przygotowywania projektów ustaw implementacyjnych, a następnie ich uchwalania. Wiąże się to z wyodrębnieniem w ramach kla...
Cena: 101zł


.

Ochrona danych osobowych w Unii Europejskiej po reformie Komentarz do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 Autorzy: Krzysztofek Mariusz
Ochrona danych osobowych w Unii Europejskiej po reformie Komentarz do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679. Stan prawny: październik 2016 r. Jedyny praktyczny komentarz do unijnego rozporządzenia o ochronie danych osob...
Cena: 144zł


.

Konstytucjonalizacja Unii Europejskiej a sądownictwo konstytucyjne Wielopoziomowa współpraca czy rywalizacja? Autorzy: Kabat-Rudnicka Danuta
Monografia Konstytucjonalizacja Unii Europejskiej a sądownictwo konstytucyjne Wielopoziomowa współpraca czy rywalizacja? autorki Danuta Kabat-Rudnicka Stan prawny: 1 września 2016 r. Opracowanie podejmuje zagadnienie konstytucjonalizac...
Cena: 109zł


.

Polski wpływ na kształtowanie polityki energetycznej UE 2004-2015 Autorzy: Ruszel Mariusz
Polityka energetyczna Unii Europejskiej jest obszarem, w którym widoczne są różnorodne interesy państw członkowskich. Akcesja Polski do Unii spowodowała, że nasze państwo stało się współkreatorem tej polityki oraz zaczęło w pełni uczestniczyć w proce...
Cena: 44zł


.

Realizacja projektów infrastrukturalnych w ramach perspektywy UE 2014–2020 Autorzy: Karwatowicz Grzegorz, Sebzda-Załuska Joanna
Dostępna liczba środków w perspektywie finansowej 2014–2020, przekraczająca 82 miliardy euro, z pewnością jest czynnikiem motywującym do rozpoczynania inwestycji, a niniejsza publikacja pomoże w sprawnej ich realizacji. Na bazie doświadczeń z w...
Cena: 109zł


.

Zasady wyboru wykonawców przy realizacji projektów unijnych w latach 2014-2020 zgodnie z wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju (z suplementem elektronicznym) Autorzy: Puchacz Krzysztof
Poradnik udzielania zamówień dla beneficjentów objętych obowiązkiem stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych oraz beneficjentów niezobowiązanych do jej stosowaniaSzczegółowy, praktyczny komentarz do wytycznych kwalifikowalności wydatków w ramach ...
Cena: 134zł


.

Problemy prawne finansowania lotnictwa w Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem Polski Autorzy:
Opracowanie dotyka bardzo ważnej tematyki prawnej finansowania lotnictwa w Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Polski. Pogłębiający się kryzys finansowy spowodował powstanie konieczności umocnienia sytuacji finansowej także branży lotnic...
Cena: 52zł


.

Fundusze i programy Unii Europejskiej wspierające przedsiębiorstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Autorzy:
Zadaniem prezentowanej publikacji jest przybliżenie czytelnikom problematyki pozyskiwania oraz rozliczania przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w Polsce, wsparcia współfinansowanego ze środków głównie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio...
Cena: 49zł


.

Wyświetlanie od 1 do 20 (z 274 pozycji)
Stron:  1  2  3  4 ...  [Następna >>] 
... jest pusty