Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Zobacz również

Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz 2015. Wydanie 7

Książka Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz 2015. Wydanie 7 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Autorzy:  

Hauser Roman, Skoczylas Andrzej


Wydawnictwo:  

C.H. Beck


Wydanie:  7
Rok wydania:  

2015


Ilość stron:  651
ISBN:  
978-83-255-6835-1
Do pobrania:
Cena: 249zł
Nakład wyczerpany
Opis
Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz 2015 - Niniejsze opracowanie stanowi już 7. wydanie popularnego Komentarza poświęconego ustawie z 17.6.1996 r. – Postępowanie egzekucyjne w administracji.
Prezentowany komentarz jest dziełem znakomitego grona Autorskiego – wybitnych specjalistów, praktyków oraz teoretyków zajmujących się prawem administracyjnym. Oprócz omówienia przepisów ustawy komentarz został wzbogacony aktualnym orzecznictwem z zakresu prezentowanych zagadnień oraz dorobkiem doktryny.
W publikacji Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz 2015. Wydanie 7 wyczerpująco została omówiona problematyka związana z takimi zagadnieniami jak:
    egzekucja należności pieniężnych,
    egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym,
    postępowanie zabezpieczające oraz
    odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy egzekucyjnej.

W Komentarzu uwzględniono najnowsze zmiany ustawodawcze wynikające  m.in. z : 
    ustawy z 11.10.2013 r., dotyczące m.in.:
        właściwości miejscowej organu egzekucyjnego ,
        zmiany katalogu należności pieniężnych państw członkowskich, które podlegają egzekucji administracyjnej,
        rezygnacji z potrzeby uzyskiwania zgody wierzyciela na zwolnienie z egzekucji określonych składników majątkowych zobowiązanego,
        odrębnej procedury wnoszenia i rozpatrywania podań, do rozpatrzenia których właściwy jest organ państwa członkowskiego lub państwa trzeciego,
        rezygnacji z konieczności uzyskania zgody wierzyciela w sprawach wstrzymania czynności egzekucyjnych lub postępowania egzekucyjnego,
        rezygnacji z wymogu opatrywania przez wierzyciela tytułu wykonawczego pieczęcią urzędową oraz podpisem, a także dołączania do tytułu wykonawczego dowodu doręczenia upomnienia celem umożliwienia przekazywania tytułów wykonawczych do organu egzekucyjnego drogą elektroniczną,
        rozliczenia z państwem członkowskim lub państwem trzecim wydatków,
        wprowadzenia obowiązku organu egzekucyjnego do informowania zobowiązanego o podjęciu zawieszonego postępowania egzekucyjnego i podejmowania jednocześnie czynności egzekucyjnych.
        Zmiana wchodzi w życie 21.11.2013 r. oraz 7.11.2014 r.

    ustawy z 25.7.2014 r., która wyłącza spod egzekucji dzieci i osoby, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej.
    Zmiana weszła w życie 18.9.2014 r.
    ustawy z 5.6.2014 r., która dodała art. 128 § 1a, stanowiącym że postanowienie o obowiązku objętym tytułem wykonawczym zostanie w trybie postępowania egzekucyjnego wykonany zastępczo przez inną osobę za zobowiązanego zawiera także wskazanie przybliżonej kwoty kosztów wykonania zastępczego.
    Zmiana weszła w życie 12.7.2014 r.

Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz 2015. Wydanie 7 kierowany jest w szczególności do adwokatów oraz radców prawnych zajmujących się omawianą tematyką, prokuratorów, sędziów, komorników, notariuszy, a także do wszystkich osób zainteresowanych powyższą problematyką.
Księgarnia Ekonomiczna i Prawnicza ksiegarnia-wrzeszcz.pl poleca książkę Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz 2015. Wydanie 7
Nakład wyczerpany
Inne pozycje tego autora
Książka Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz
Wydanie: 4 Autorzy: prof. dr hab. Roman Hauser, prof. dr hab. Zbigniew Leoński, dr Andrzej Skoczylas rok: 2008, stron : 646 ...
Cena: 169,00zł
Książka Publiczne prawo gospodarcze. Tom 8B w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Publiczne prawo gospodarcze. Tom 8B
Redakcja: prof. zw. dr hab. Roman Hauser, prof. dr hab. Zygmunt Niewiadomski, prof. dr hab. Andrzej Wróbel    Autorzy: prof. UŚ dr hab....
Cena: 249,00zł
Książka Publiczne prawo gospodarcze. Tom 8A w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Publiczne prawo gospodarcze. Tom 8A
Redakcja: prof. zw. dr hab. Roman Hauser, prof. dr hab. Zygmunt Niewiadomski, prof. dr hab. Andrzej Wróbel    Autorzy: dr Michał Bilińs...
Cena: 249,00zł
Książka Instytucje prawa administracyjnego Tom 1 Wydanoe 2 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Instytucje prawa administracyjnego Tom 1 Wydanoe 2
Tom 1. Systemu Prawa Administracyjnego – Instytucje prawa administracyjnego zawiera szczegółowe omówienia poświęcone podstawowym instytucjom wła...
Cena: 289,00zł
Książka Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Komentarz w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Komentarz
Stan prawny: 10.07.2010 r. Komentowana ustawa należy do podstawowych aktów prawnych regulujących funkcjonowanie rynku kapitałowego - określa obowi...
Cena: 219,00zł
Książka Środki zaskarżenia w postępowaniu sądowoadministracyjnym wraz z wzorami pism procesowych w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Środki zaskarżenia w postępowaniu sądowoadministracyjnym wraz z wzorami pism procesowych
Prezentowana publikacja pt. Środki zaskarżenia w postępowaniu sądowoadministracyjnym wraz z wzorami pism procesowych omawia całościowo problematykę sy...
Cena: 135,00zł
Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:
Książka Ustawa o księgach wieczystych i hipotece oraz przepisy związane. Komentarz 2014. Wydanie 2 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Ustawa o księgach wieczystych i hipotece oraz przepisy związane. Komentarz 2014. Wydanie 2
Komentarz ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz przepisów związanych zawiera omówienie przepisów ustawy z dnia 6.7.1962 r.  – o ksi...
Cena: 205,00zł
Książka Dowody w postępowaniu podatkowym w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Dowody w postępowaniu podatkowym
Stan prawny: 1.09.2013 r.Książka Dowody w postępowaniu podatkowym dotyczy kluczowego zagadnienia procedury podatkowej, jakim jest wykorzystywanie dowo...
Cena: 84,00zł
... jest pusty