Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Zobacz również

Przychody osoby prawnej nietworzące podstawy opodatkowania w podatku dochodowym

Książka Przychody osoby prawnej nietworzące podstawy opodatkowania w podatku dochodowym w ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Wydawnictwo:  

Wolters Kluwer S.A.


Wydanie:  1
Seria:  Monografie. Biblioteka przeglądu podatkowego
Rok wydania:  

2018


Ilość stron:  276
Oprawa:  twarda
Format:  A5
ISBN:  
978-83-8124-832-7
Cena: 109zł
Opis

CIT 

Książka Przychody osoby prawnej nietworzące podstawy opodatkowania w podatku dochodowym autorstwa Mateusz Tchórzewski wywierają zasadniczy wpływ na konstrukcję i funkcjonowanie podatku dochodowego od osób prawnych.

W monografii znajdziesz usystematyzowane i spójne praktyczno-teoretyczne kompendium wiedzy z zakresu normatywnej koncepcji przychodów osoby prawnej nietworzących podstawy opodatkowania w podatku dochodowym. Jest ona cenną pomocą w procesie interpretowania i tworzenia przepisów prawa w zakresie objętej przedmiotową tematyką.

W książce odnajdziesz również:

autorski wzorzec przychodów osoby prawnej nietworzących podstawy opodatkowania w podatku dochodowym,
analizę poszczególnych przychodów osoby prawnej nietworzących podstawy opodatkowania w ustawie o podatku od osób prawnych,
uwagi o charakterze de lege lata oraz de lege ferenda przy uwzględnieniu autorskiego modelu przychodów osoby prawnej nietworzących podstawy opodatkowania w podatku dochodowym,
analizę dorobku judykatury sądów polskich oraz Trybunału Sprawiedliwości z omawianego zakresu.

Autor omawia m.in.:

typy zdarzeń skutkujących zaistnieniem przychodów osoby prawnej nietworzących podstawy opodatkowania w podatku dochodowym,
zidentyfikowanie i przyporządkowanie poszczególnych typów przychodów odpowiadającym im metodom regulacji,
przychody nietworzące podstawy opodatkowania wskutek bezpośredniej i pośredniej dyspozycji ustawodawcy,
przychody wynikające z czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy,
zwrócone udziały lub wkłady w spółdzielni, umorzone udziały lub akcje w spółce,
przychody otrzymane na utworzenie lub powiększenie kapitału zakładowego, funduszu udziałowego albo funduszu założycielskiego, albo funduszu statutowego w banku państwowym, albo funduszu organizacyjnego ubezpieczyciela,
środki otrzymane przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu likwidacji spółki niebędącej osobą prawną oraz z tytułu wystąpienia z takiej spółki,
odsetki otrzymane w związku ze zwrotem nadpłaconych zobowiązań podatkowych i innych należności budżetowych,
wartości świadczeń wolontariuszy udzielanych na zasadach określonych w przepisach o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
przychody osób prawnych zwolnionych z opodatkowania.
... jest pusty