Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Zobacz również

Instytucje prawa administracyjnego Tom 1 Wydanoe 2

Książka Instytucje prawa administracyjnego Tom 1 Wydanoe 2 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Autorzy:  

Hauser Roman, Niewiadomski Zygmunt, Wróbel Andrzej


Wydawnictwo:  

C.H. Beck


Wydanie:  2
Seria:  System Prawa Administracyjnego
Rok wydania:  

2015


Ilość stron:  492
ISBN:  
978-83-255-6976-1
Do pobrania:
Cena: 289zł
Opis
Tom 1. Systemu Prawa Administracyjnego – Instytucje prawa administracyjnego zawiera szczegółowe omówienia poświęcone podstawowym instytucjom właściwym dla prawa administracyjnego .

Rozdział I. Pojęcie administracji publicznej przedstawia zarówno dotychczasowe poglądy na pojęcie administracji publicznej, cechy administracji publicznej,  jak i przekształcenia funkcji administracji publicznej oraz wpływ instytucji nowoczesnego samorządu terytorialnego na kształt administracji publicznej. Autor szczegółowo omówił nowe funkcje administracji polegające na pełnieniu zadań reglamentacyjnych i policyjnych albo bezpośrednim organizowaniu świadczenia usług publicznych. Dotyczą one często działalności na szczeblu samorządu terytorialnego.

Rozdział II. Prawo administracyjne – wprowadzenie  poświęcony jest powstaniu, kształtowaniu się prawa administracyjnego, pojęciu i definicjom prawa administracyjnego, zakresowi, przedmiotowi, celom i funkcjom prawa administracyjnego. W tym rozdziale szczegółowo także omówiono systematykę prawa administracyjnego i jego miejsce w systemie prawa. Zagadnienia te mają nie tylko teoretyczne, ale także praktyczne znaczenie. Pozwalają bowiem na określenie, kto jest podmiotem prawa administracyjnego, jakie są relacje pomiędzy podmiotami, prawa i obowiązki podmiotów administrujących i administrowanych.

Rozdział III. Stosunek administracyjnoprawny przedstawia pojęcie, rodzaje i znaczenie stosunku administracyjnoprawnego. Są to zagadnienia o bardzo praktycznym wymiarze, od tego bowiem, czy dany stosunek prawny zostanie uznany za administracyjnoprawny czy za spornoadministracyjny zależy pozycja podmiotu administracyjnego

Rozdział IV. Uznanie administracyjne a inne formy władzy dyskrecjonalnej administracji publicznej prezentuje cechy charakterystyczne stosowania prawa administracyjnego w sferze zewnętrznej. W tym rozdziale omówiono kwestie związane z uznaniem administracyjnym: jego podstawą prawną, upoważnieniu do uznania, przyczynom wprowadzenia upoważnień do uznania, kontroli uznania administracyjnego. Znaczna część rozdziału została poświęcona uznaniu w prawie i orzecznictwie Rady Europy i Unii Europejskiej. Autorka w rozdziale powołuje liczne, najnowsze orzeczenia zarówno NSA, jak i TSUE, obrazujące zakres kontroli sądowej decyzji uznaniowych.

Rozdział V. Prawo podmiotowe publiczne został poświęcony: pojęciu i uzasadnianiu praw podmiotowych publicznych, klasyfikacjom, koncepcjom prawa podmiotowego publicznego oraz różnym, także krytycznym poglądom na te koncepcje. W tym rozdziale Autor omawia także kwestie związane z wykonywaniem i ochroną tych praw, ograniczeniami i granicami oraz kolizją praw podmiotowych publicznych. Autor szczegółowo analizuje to, kto może być podmiotem (uprawnionym) prawa podmiotowego publicznego, a także kto jest adresatem podmiotowych praw publicznych. Szczegółowe wyjaśnienia dotyczą też przedmiotu prawa podmiotowego publicznego.

Rozdział VI. Kompetencja został poświęcony wybranym aspektom podziału kompetencji pomiędzy organy administracji, takim jak: dekoncentracja, pojęcia wyłączności, pojemności i przejrzystości kompetencji. Autor zwraca uwagę także na praktyczne kwestie związane ze sporami kompetencyjnymi i sporami o właściwość, a także zagadnienie współdziałania organów administracji publicznej (współkompetencji).

Tematyka tomu powinna być szczególnie interesująca dla sędziów i radców prawnych zajmujących się prawem administracyjnym. W nowym wydaniu Autorzy, oprócz aktualizacji związanej ze zmianami legislacyjnymi, odwołują się do uaktualnionego piśmiennictwa, prezentują także najnowsze poglądy przedstawicieli doktryny, pozwalające na znalezienie argumentów do obrony racji klienta. Powołują także najnowsze orzecznictwo jako przykłady konkretnych rozstrzygnięć związanych z omawianymi zagadnieniami.  Jest to tym bardziej cenne, że Autorzy są wybitnymi specjalistami: profesorami prawa, a jednocześnie praktykami – sędziami Naczelnego Sądu Administracyjnego, sędziami sądów administracyjnych, sędziami Trybunału Konstytucyjnego, radcami.
Inne pozycje tego autora
Książka Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz
Wydanie: 4 Autorzy: prof. dr hab. Roman Hauser, prof. dr hab. Zbigniew Leoński, dr Andrzej Skoczylas rok: 2008, stron : 646 ...
Cena: 169,00zł
Książka Publiczne prawo gospodarcze. Tom 8B w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Publiczne prawo gospodarcze. Tom 8B
Redakcja: prof. zw. dr hab. Roman Hauser, prof. dr hab. Zygmunt Niewiadomski, prof. dr hab. Andrzej Wróbel    Autorzy: prof. UŚ dr hab....
Cena: 249,00zł
Książka Publiczne prawo gospodarcze. Tom 8A w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Publiczne prawo gospodarcze. Tom 8A
Redakcja: prof. zw. dr hab. Roman Hauser, prof. dr hab. Zygmunt Niewiadomski, prof. dr hab. Andrzej Wróbel    Autorzy: dr Michał Bilińs...
Cena: 249,00zł
Książka Karta Praw Podstawowych w europejskim i krajowym porządku prawnym w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Karta Praw Podstawowych w europejskim i krajowym porządku prawnym
Niniejsza praca zbiorowa zawiera referaty z konferencji naukowej "Karta Praw Podstawowych w europejskim i krajowym porządku prawnym", zorganizowanej w...
Cena: 89,00zł
Książka Środki zaskarżenia w postępowaniu sądowoadministracyjnym wraz z wzorami pism procesowych w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Środki zaskarżenia w postępowaniu sądowoadministracyjnym wraz z wzorami pism procesowych
Prezentowana publikacja pt. Środki zaskarżenia w postępowaniu sądowoadministracyjnym wraz z wzorami pism procesowych omawia całościowo problematykę sy...
Cena: 135,00zł
Książka Podmioty administrujące. Tom 6 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Podmioty administrujące. Tom 6
Tom 6 Podmioty administrujące zawiera omówienie: systemu administracji publicznej obejmującego organy administracji publicznej, organy admi...
Cena: 236,00zł
... jest pusty