Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Księgarnia Wrzeszcz

Internetowa Księgarnia Ekonomiczna i Prawnicza www.ksiegarnia-wrzeszcz.pl od samego początku swojej działalności specjalizuje się w zaopatrywaniu podmiotów gospodarczych, jednostek samorządowych i budżetowych oraz osób fizycznych w literaturę i wydawnictwa z zakresu szeroko pojętej rachunkowości, finansów, podatków, ekonomii i prawa. Księgarnia w swojej bogatej ofercie posiada kilkadziesiąt tysięcy tytułów z możliwie najbardziej aktualnym stanem prawnym. Dzięki ścisłej współpracy z największymi wydawnictwami (m.in. ODDK, Wydawnictwo Rachunkowość, Oficyna Wydawnicza UNIMEX, CH BECK, Lexis Nexis, Wolters Kluwer Polska, Forum Doradców Podatkowych, DK Wydawnictwo, GOFIN, ESPERT, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce i wieloma innymi) księgarnia jest jedną z nielicznych internetowych księgarń z tak mocno rozbudowaną ofertą wydawniczą, gdzie każdy znajdzie poszukiwaną przez siebie pozycję. Księgarnia co roku w swojej ofercie posiada m.in. takie bestsellery jak: Zamknięcie roku wydawnictwa Rachunkowość, Leksykon VAT, Leksykony podatkowe i inne publikacje wydawnictwa UNIMEX, komentarze do planu kont wydawnictwa ODDK (autorstwa Jerzego Gierusza, Marii Augustowskiej czy Jana Charytoniuk), zakładowy plan kont z komentarzem Mariana Pałki wydawnictwa EXPERT, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości MSR oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej MSSF opracowane przez SKwP, aktualne kodeksy z komentarzem i orzecznictwem wydawnictw prawniczych CH Beck, Lexis Nexis czy Wolters Kluwer Polska. Ksiegarnia-wrzeszcz.pl swoim klientom gwarantuje zawsze książki z aktualnym stanem prawnym po najniższych cenach, szybką i sprawną realizację zamówienia oraz miłą i rzeczową obsługę, w tym doradztwo odnośnie wyboru publikacji. Księgarnia Ekonomiczno-Prawnicza www.ksiegarnia-wrzeszcz.pl zaprasza do dokonywania zakupów.

Partnerzy
ikep.pl

Kancelaria Limanowka Wrzeszcz

Windykacja Limanowka Wrzeszcz
Zobacz również
Znalezione produkty:  

kodeks cywilny z komentarzem 2014

Regulaminy i Zarządzenia w jednostce samorządowej z komentarzem (z suplementem elektronicznym) Autorzy:
UWAGA! Już 30 czerwca mija termin dostosowania regulaminów i statutów do nowej ustawy o pracownikach samorządowych Popatrz jak zrobili to eksperci. KOMPLET DLA KADROWYCH: 1. Regulaminy i Zarządzenia w jednostce samorządowej – komple...
Cena: 290zł


.

Kodeks spółek handlowych. Suplement do tomów I-IV. Komentarz do nowelizacji Autorzy: Sołtysiński Stanisław, Szajkowski Andrzej, Szumański Andrzej, Szwaja Janusz
Zakres aktualizacji komentarzy do przepisów zamieszczonych w Kodeksie spółek handlowych. Suplement do tomów I-IV. Komentarz do nowelizacji został wytyczony przez pięć nowelizacji: 1. ustawę z 23.10.2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółe...
Cena: 129zł


.

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Komentarz Autorzy: Rogalski Maciej
Wydanie 1 Autorzy: Maciej Rogalski (red.), Andrzej Kiełtyka, Joanna Paśkiewicz, Andrzej Ważny Seria: PRAKTYCZNE KOMENTARZE Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska - OFICYNA , 2009 Oprawa: oprawa miękka , Format: A5 , s. 536 Sta...
Cena: 99zł


.

Wzory decyzji i innych aktów administracyjnych oraz pism w ogólnym postępowaniu administracyjnym z praktycznym komentarzem (z suplementem elektroniczn Autorzy: Bochenek Waldemar
Praktyczny komplet wzorów pism procesowych i decyzji, wydawanych na wszystkich etapach ogólnego postępowania administracyjnego, począwszy od określenia właściwości organu administracyjnego, stron postępowania, terminów procesowych, przez wszczęcie po...
Cena: 240zł
Nakład wyczerpany


.

Podatki dochodowe i VAT. Zbiór zadań z rozwiązaniami i komentarzem. Część I Autorzy: Kozłowska Hanna
Autor: H. Kozłowska Rok wydania: 2009 Ilość stron: 120 Cena: 69 zł Autorka nie tylko przedstawia jak rozwiązać problem podatkowy, ale wskazuje na „technologię” takiego rozwiązania. Uczy jak samodzielnie, analizuj...
Cena: 69zł
Nakład wyczerpany


.

Skuteczna likwidacja zaległości podatkowych w gminach. 97 wzorów pism i decyzji z komentarzem (z suplementem elektronicznym) Autorzy: Sputowski Arkadiusz, Wojdylak-Sputowska Zofia
Opracowanie zawiera wzory pism, postanowień oraz decyzji niezbędnych do prawidłowego wykonywania zadań związanych z realizacją dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu podatków i opłat: Podzielono je na cztery części, obejmujące postępowa...
Cena: 270zł
Nakład wyczerpany


.

Podatki dochodowe i VAT. Zbiór zadań z rozwiązaniami i komentarzem. Część II Autorzy: Kozłowska Hanna
Autor: H. Kozłowska Rok wydania: 2009 Ilość stron: 144 Cena: 69 zł Autorka nie tylko przedstawia jak rozwiązać problem podatkowy, ale wskazuje na „technologię” takiego rozwiązania. Uczy jak samodzielnie, analizując...
Cena: 69zł
Nakład wyczerpany


.

Kodeks wykroczeń. Komentarz Autorzy: Budyn-Kulik Magdalena, Kozłowska-Kalisz Patrycja, Kulik Marek, Mozgawa Marek
Stan prawny na 1.09.2009 r. Komentarz jest dziełem pracowników Katedry Prawa Karnego Porównawczego UMCS w Lublinie, pod redakcją naukową prof. zw. dr hab. Marka Mozgawy. Stosownie do przyjętego założenia przedstawiono w nim w sposób w miarę...
Cena: 160zł
Nakład wyczerpany


.

Kodeks karny skarbowy. Komentarz Autorzy: Grzegorczyk Tomasz
Stan prawny na 1.10.2009 r. Kodeks karny skarbowy, uchwalony w 1999 r., z uwagi na liczne zmiany doczekał się opublikowania swego tekstu jednolitego (Dz. U. z 2007 r. Nr 111, poz. 765). Od tego czasu uchwalono jednak znów kilka ustaw, które znoweliz...
Cena: 220zł
Nakład wyczerpany


.

Rachunkowość od podstaw. Zbiór zadań z komentarzem Autorzy: Małkowska Danuta
Obszerny zbiór zadań z rachunkowości finansowej. Każde zagadnienie poprzedzono wprowadzeniem teoretycznym, które pozwala na zapoznanie się z danym zagadnieniem, a także na usystematyzowanie i przypomnienie wiadomości: od zasobów majątkowych i źródeł...
Cena: 69zł
Nakład wyczerpany


.

Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Część trzecia. Postępowanie egzekucyjne. Tom 4 Autorzy: Ereciński Tadeusz
Stan prawny na 1 kwietnia 2009 roku. W postępowaniu egzekucyjnym komentarza zostały uwzględnione zmiany dotyczące m.in. europejskiego tytułu egzekucyjnego. W komentarzu uwzględniono także zmiany wprowadzone do Kodeksu postępowania cywilnego i ustaw...
Cena: 209zł
Nakład wyczerpany


.

Kodeks pracy. Komentarz. Wydanie: 5 Autorzy: Barzycka-Banaszczyk Małgorzata
Autor: dr Małgorzata Barzycka-Banaszczyk rok: 2008, stron : 576 ISBN : 978-83-255-0201-0 cena: 79 zł Prezentowany komentarz stanowi zwięzłe omówienie problematyki prawa pracy. Jego piąte wydanie opracowano w oparciu o najnowszy stan prawny &#...
Cena: 79zł


.

Kodeks postępowania karnego. Tom IV. Komentarz. Aktualizacje Autorzy: Hofmański Piotr
Księgarnia poleca: Kodeks postępowania karnego. Tom IV. Komentarz. Aktualizacje Autorzy: prof. dr hab. Piotr Hofmański, Elżbieta Sadzik, dr hab. Kazimierz Zgryzek rok: 2008, stron : 452 cena: 89 zł Kodeks ...
Cena: 89zł


.

Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Tom V Autorzy: Sołtysiński Stanisław, Szajkowski Andrzej, Szumański Andrzej, Szwaja Janusz
Księgarnia poleca: Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Tom V Autorzy: prof. dr hab. Janusz Szwaja, prof. dr hab. Stanisław Sołtysiński, prof. dr hab. Andrzej Szumański, prof. dr hab. Andrzej Szajkowski rok: 2008, stron : 1900 ...
Cena: 249zł


.

Weksel w praktyce. Od wystawienia do egzekucji. Wzory z komentarzem. Orzecznictwo. Tekst ustawy Autorzy: Mroczkowska Renata, Mroczkowski Rafał
Wszystko o wekslach – czyli jak nie popełnić „drogiego” błędu. Ponad 300 wzorów weksli (przykłady wypełnienia poprawnego i niewłaściwego), deklaracji wekslowych, pism procesowych i innych dokumentów niezbędnych do bezpiecznego i ...
Cena: 160zł
Nakład wyczerpany


.

Wzory dokumentów audytu wewnętrznego z komentarzem i przykładami zadań audytowych (z suplementem elektronicznym) Autorzy: Tyka Andrzej
Praktyczna pomoc dla każdego audytora wewnętrznego: * wzory dokumentów niezbędnych do właściwego i zgodnego z prawem przeprowadzenia audytu wewnętrznego jednostek sektora finansów publicznych (w tym m.in. akta bieżące), * każdy dokument o...
Cena: 280zł
Nakład wyczerpany


.

Prawo cywilne. Zbiór przepisów. Kodeks cywilny. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Księgi wieczyste i hipoteka. Kodeks postępowania cywilnego. Koszty sądow Autorzy:
Stan prawny na 1.02.2008 r. Uwzględnia najnowsze zmiany w KC, KRiO oraz KPC opublikowane w: - Dz. U. z 2007 r. Nr 181, poz. 1287 - Dz. U. z 2007 r. Nr 192, poz. 1378 Wraz ze zmianami wchodzącymi w życie 1 i 2 października 2008 r.
Cena: 79zł
Nakład wyczerpany


.

Kodeks postępowania karnego oraz ustawa o świadku koronnym. Komentarz Autorzy: Grzegorczyk Tomasz
Stan prawny na 1.04.2008 r. Książka stanowi obszerny i wyczerpujący komentarz do ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego i Ustawy z dnia 25 czerwca 1997 r. o świadku koronnym. Piąte wydanie uwzględnia wszystkie zmiany w przepisa...
Cena: 249zł
Nakład wyczerpany


.

Kodeks karny. Część szczególna.Komentarz Tom III Autorzy: Zoll Andrzej
Stan prawny na 31.07.2008 r. Komentarz do kodeksu karnego pod red. prof. Andrzeja Zolla zdążył już na stałe wpisać się do kanonów literatury karnistycznej. Prawnicy cenią go za kompleksowość i nowatorskie podejście do złożonej problematyki material...
Cena: 220zł
Nakład wyczerpany


.

Nowe zasady awansu zawodowego i zatrudniania nauczycieli. Wzory pism z komentarzem. Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 14 listopada 2007 r. Autorzy: Góra Ewa, Mroczkowska Renata
Nowe – uproszczone procedury ubiegania się o kolejny stopień awansu zawodowego, czyli AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI – BEZ TECZEK! Od 1 grudnia 2007 r. obowiązują uproszczone zasady awansu zawodowego nauczycieli, czyli pokonywania kolejnyc...
Cena: 85zł


.

Wyświetlanie od 441 do 460 (z 2296 pozycji)
Stron: [<< Poprzednia]  ... 21  22  23  24 ...  [Następna >>] 
... jest pusty