Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Zobacz również

Praxis Prawo pracy dla sędziów i pełnomocników Wzory pism Przykłady i wskazówki praktyczne, orzecznictwo

Książka Praxis Prawo pracy dla sędziów i pełnomocników Wzory pism Przykłady i wskazówki praktyczne, orzecznictwo w ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Autorzy:  

Walczak Krzysztof, Wojewódka Marcin


Wydawnictwo:  

C.H. Beck


Wydanie:  3
Seria:  Praxis
Rok wydania:  

2017


Ilość stron:  1616
ISBN:  
978-83-812-8661-9
Cena: 309zł
Opis

Prawo pracy

Praxis. Prawo pracy dla sędziów i pełnomocników. Wzory pism. Przykłady i wskazówki praktyczne, orzecznictwo to praktyczny komentarz w ujęciu systemowym. Dzięki połączeniu zagadnień materialnoprawnych i procesowych oraz zastosowaniu wskazówek praktycznych, przykładów z praktyki orzeczniczej i wzorów pism, a także systemowi wzajemnych odesłań, Praxis jest niezbędnym narzędziem w procesie stosowania prawa w praktyce. Pomaga interpretować istniejące przepisy z uwzględnieniem orzecznictwa oraz skutecznie przygotować umowę, pismo procesowe, opinię prawną czy strategię działania.

Przy opracowywaniu publikacji Autorzy uwzględnili zmiany dotyczące m.in.:

    W zakresie kodeksu pracy:
        zidentyfikowania i usunięcia szeregu barier prawnych z różnych gałęzi prawa, które utrudniają lub ograniczają rozwój polskiej przedsiębiorczości, stanowiąc zbędne obciążenie biurokratyczne lub istotne utrudnienie w codziennej działalności firm (ustawa z 16.12.2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców, Dz.U. z 2016 r. poz. 2255) – wejście w życie 1.1.2017 r.;
        utworzenia kolejnego, samodzielnego rodzaju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – wojsk obrony terytorialnej (WOT) wraz z powołaniem dowódcy tych wojsk, mającym wykonywać swoje zadania przy pomocy Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej (ustawa z 16.11.2016 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2016 r. poz. 2138) – wejście w życie 1.1.2017 r.;
        mechanizmów i trybu wdrożenia nowych regulacji zawartych w ustawie – Prawo oświatowe przewidującej nowy ustrój szkolny oraz modyfikację organizacji szkół i placówek oświatowych (ustawa z 14.12.2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, Dz.U. z 2017 r. poz. 60) – wejście w życie 1.9.2017 r.
        wprowadzenia rozwiązań zapewniających poprawę warunków zatrudnienia pracowników tymczasowych, zwiększenia ochrony klientów agencji zatrudnienia oraz poprawy skuteczności działań kontrolnych Państwowej Inspekcji Pracy w obszarze szeroko rozumianej pracy tymczasowej, jak też bezpieczeństwa prawnego agencji pracy tymczasowej oraz pracodawców użytkowników, a w efekcie podniesienie standardów pracy tymczasowej (Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw, druk sejmowy Nr 1274) – wejście w życie 1.6.2017 r.;
        wydłużenia i ujednolicenia terminów dotyczących składania przez pracowników powództw z zakresu prawa pracy związanych z wypowiedzeniem, przywróceniem do pracy lub odszkodowaniem oraz żądaniem nawiązania umowy o pracę (Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – kodeks pracy, druk sejmowy Nr 524) – wejście w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia.
    W zakresie kodeksu postępowania cywilnego:
        umożliwienia sprawnego wejścia w życie przepisów dotyczących Krajowej Administracji Skarbowej (ustawa z 16.11.2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej, Dz.U. z 2016 r. poz. 1948) – wejście w życie 1.3.2017 r.
        wyodrębnienia w obowiązujących regulacjach prawnych postępowań komorniczych prowadzonych wobec samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w zakresie opłat pobieranych przez komorników, a także zwolnienia z zajęć komorniczych 90% środków pochodzących z budżetu państwa lub NFZ z tytułu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej (Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz niektórych innych ustaw, Druk sejmowy Nr 1374) – wejście w życie 14 dni od dnia ogłoszenia;
        wyeliminowania możliwości korzystania ze zwykłego podpisu elektronicznego przy zawiązywaniu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością w trybie S-24 i podniesienie w ten sposób bezpieczeństwa obrotu prawnego (Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, druk sejmowy Nr 1230) – wejście w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia;
        wzmocnienia praw i gwarancji dla wierzycieli, w szczególności będącymi przedsiębiorcami z sektora małych i średnich przedsiębiorstw min. poprzez możliwość uzyskiwania informacji o zobowiązaniach potencjalnego kontrahenta, wyważanie interesów i zapewnienie słusznej ochrony inwestorowi i wykonawcy, określenie przesłanek uzasadniających zawarcie ugody oraz podniesienie górnego progu wartości przedmiotu (Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności, druk sejmowy Nr 1185) – wejście w życie 1.6.2017 r.

Ponadto w publikacji uwzględniono projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją, którego celem jest skrócenie obowiązkowego okresu przechowywania dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracownika, który podjął pracę zawodową po dniu 31.12.1998 r. z 50 do 10 lat przy założeniu, że ZUS będzie gromadził informacje wystarczające do ustalenia i przyznania świadczenia z ubezpieczenia społecznego w takim zakresie, aby ubezpieczony miał zagwarantowane bezpieczeństwo otrzymania wybranego świadczenia oraz prawidłowego ustalenia jego wysokości. Druga zmiana umożliwi, na gruncie przepisów KP, korzystanie z elektronicznej komunikacji pracodawcy i pracownika poprzez tworzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracownika w formie elektronicznej, a także przechowywanie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracownika w postaci elektronicznej, nawet jeżeli była ona wytworzona w postaci papierowej.
Inne pozycje tego autora
Książka Informowanie pracowników i przeprowadzanie z nimi konsultacji w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Informowanie pracowników i przeprowadzanie z nimi konsultacji
Księgarnia poleca: Informowanie pracowników i przeprowadzanie z nimi konsultacji Autorzy: Anna Pabisiak, Marcin Wojewódka rok: 2007,...
Cena: 39,00zł
Książka Świadczenia emerytalne. Komentarz w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Świadczenia emerytalne. Komentarz
Autorzy: dr Alicja Kopeć, dr Wojciech Maciejko, Marcin Wojewódka rok: 2008, stron : 616 ISBN : 978-83-255-0274-4 cena: 99 zł Wprowadzenie ...
Cena: 99,00zł
Książka Zbiorowe prawo pracy. Komentarz w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Zbiorowe prawo pracy. Komentarz
Redakcja: dr Krzysztof Walczak , prof. dr hab. Jerzy Wratny Rok wydania: 2008 Ilość stron: 936 ISBN: 978-83-255-0328-4 Cena: 159,00 zł ...
Cena: 159,00zł
Książka Pisma procesowe z zakresu prawa pracy z objaśnieniami i płytą CD w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Pisma procesowe z zakresu prawa pracy z objaśnieniami i płytą CD
Pisma procesowe z zakresu prawa pracy z objaśnieniami i płytą CD, to pozycja zawierająca szczegółowe zestawienie wzorów pism procesowych najczęściej w...
Cena: 149,00zł
Książka Pracownicze Plany Kapitałowe PPK Praktyczny poradnik dla podmiotów zatrudniających w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Pracownicze Plany Kapitałowe PPK Praktyczny poradnik dla podmiotów zatrudniających
PPKPracownicze plany kapitałowe to zapewne nowe wyzwania i obowiązki dla pracodawców. Z książką Pracownicze Plany Kapitałowe Praktyczny poradnik dla p...
Cena: 152,00zł
Książka PPK w firmie Tworzenie, obowiązki informacyjne, rozliczanie wpłat w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
PPK w firmie Tworzenie, obowiązki informacyjne, rozliczanie wpłat
Pracownicze plany kapitałowe Nałożone ustawowo obowiązki związane z prowadzeniem pracowniczych planów kapitałowych dotyczyć będą prawie wszystkic...
Cena: 72,00zł
Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:
Książka Dowód z opinii biegłego w postępowaniu cywilnym Biegły lekarz w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Dowód z opinii biegłego w postępowaniu cywilnym Biegły lekarz
Przedmiotem niniejszej monografii jest dowód z opinii biegłego w sprawach cywilnych, status i rola procesowa biegłego sądowego, ze szczególnym uwzględ...
Cena: 84,00zł
... jest pusty