Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Księgarnia Wrzeszcz

Internetowa Księgarnia Ekonomiczna i Prawnicza www.ksiegarnia-wrzeszcz.pl od samego początku swojej działalności specjalizuje się w zaopatrywaniu podmiotów gospodarczych, jednostek samorządowych i budżetowych oraz osób fizycznych w literaturę i wydawnictwa z zakresu szeroko pojętej rachunkowości, finansów, podatków, ekonomii i prawa. Księgarnia w swojej bogatej ofercie posiada kilkadziesiąt tysięcy tytułów z możliwie najbardziej aktualnym stanem prawnym. Dzięki ścisłej współpracy z największymi wydawnictwami (m.in. ODDK, Wydawnictwo Rachunkowość, Oficyna Wydawnicza UNIMEX, CH BECK, Lexis Nexis, Wolters Kluwer Polska, Forum Doradców Podatkowych, DK Wydawnictwo, GOFIN, ESPERT, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce i wieloma innymi) księgarnia jest jedną z nielicznych internetowych księgarń z tak mocno rozbudowaną ofertą wydawniczą, gdzie każdy znajdzie poszukiwaną przez siebie pozycję. Księgarnia co roku w swojej ofercie posiada m.in. takie bestsellery jak: Zamknięcie roku wydawnictwa Rachunkowość, Leksykon VAT, Leksykony podatkowe i inne publikacje wydawnictwa UNIMEX, komentarze do planu kont wydawnictwa ODDK (autorstwa Jerzego Gierusza, Marii Augustowskiej czy Jana Charytoniuk), zakładowy plan kont z komentarzem Mariana Pałki wydawnictwa EXPERT, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości MSR oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej MSSF opracowane przez SKwP, aktualne kodeksy z komentarzem i orzecznictwem wydawnictw prawniczych CH Beck, Lexis Nexis czy Wolters Kluwer Polska. Ksiegarnia-wrzeszcz.pl swoim klientom gwarantuje zawsze książki z aktualnym stanem prawnym po najniższych cenach, szybką i sprawną realizację zamówienia oraz miłą i rzeczową obsługę, w tym doradztwo odnośnie wyboru publikacji. Księgarnia Ekonomiczno-Prawnicza www.ksiegarnia-wrzeszcz.pl zaprasza do dokonywania zakupów.

Partnerzy
ikep.pl

Kancelaria Limanowka Wrzeszcz

Windykacja Limanowka Wrzeszcz
Zobacz również
Znalezione produkty DLA:

Wojdylak-Sputowska Zofia

Postępowanie egzekucyjne w administracji. Wzory pism dla wierzycieli należności pieniężnych (z suplementem elektronicznym) Autorzy: Sputowski Arkadiusz, Wojdylak-Sputowska Zofia
Na przestrzeni pięciu ostatnich lat ustawę o postępowaniu egzekucyjnym w administracji objęty m.in. trzy duże nowelizacje:-ustawa z dnia 4 lipca 2019 r.  o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (...
Cena: 205zł


.

Opłata za odpady komunalne. Wzory pism, postanowień i innych dokumentów (z suplementem elektronicznym) Autorzy: Sputowski Arkadiusz, Wojdylak-Sputowska Zofia
Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1579) zadania wykonywane przez organy właściwe w sprawie opłaty za odbieranie odpadów komunalnych oraz opła...
Cena: 169zł


.

Zarządzanie opłatą przedszkolną Wzory pism i decyzji (z suplementem elektronicznym) Autorzy: Sputowski Arkadiusz, Wojdylak-Sputowska Zofia
Opłata przedszkolna Artykuł 52 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 17) reguluje kwestie funkcjonowania w obrocie prawnym opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych placówka...
Cena: 152zł


.

Kodeks postępowania administracyjnego Wzory pism, wezwań, zawiadomień, postanowień, decyzji i zaświadczeń (z suplementem elektronicznym) Autorzy: Sputowski Arkadiusz, Wojdylak-Sputowska Zofia
Kodeks postępowania administracyjnego 2018Kodeks postępowania administracyjnego Wzory pism, wezwań, zawiadomień, postanowień, decyzji i zaświadczeń (z suplementem elektronicznym) to książka, która powstała z uwagi na istotne zmiany w zakresie procedo...
Cena: 142zł


.

Organ jednostki samorządu terytorialnego wierzycielem należności pieniężnych – wzory pism, postanowień i zarządzeń z objaśnieniami (z suplementem elektronicznym) Autorzy: Sputowski Arkadiusz, Wojdylak-Sputowska Zofia
Publikacja prezentuje zbiór różnych, gotowych do wykorzystania wzorów pism procesowych: postanowień, zażaleń i instrukcji, które zgodnie ze swoją pozycją powinien sporządzać wierzyciel należności pieniężnych.Opracowanie zawiera także kilka wzorów dok...
Cena: 135zł


.

Egzekucja administracyjna obowiązków niepieniężnych Wzory podstawowych dokumentów z komentarzem i objaśnieniami (z suplementem elektronicznym) Autorzy: Sputowski Arkadiusz, Wojdylak-Sputowska Zofia
Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1201 ze zm.) jako środki egzekucyjne w postępowaniu egzekucyjnym dotyczącym należności niepieniężnych wymienia: grzywnę w celu przymuszenia, wykonanie ...
Cena: 133zł
Nakład wyczerpany


.

Audyt wewnętrzny zamówień publicznych w JSFP Autorzy: Sputowski Arkadiusz, Wojdylak-Sputowska Zofia
Audyt wewnętrzny zamówień publicznych w JSFP z wzorami list kontrolnych z komentarzem Książka Audyt wewnętrzny zamówień publicznych w JSFP – wzory list kontrolnych z komentarzem (z suplementem elektronicznym)  skupia się na zagadnieniu czy...
Cena: 159zł


.

Postępowanie podatkowe dla organów podatkowych JST Wzory pism, postanowień, decyzji i zaświadczeń (z suplementem elektronicznym) Autorzy: Sputowski Arkadiusz, Wojdylak-Sputowska Zofia
Poradnik zawiera 156 wzorów pism, postanowień, decyzji i zaświadczeń w zakresie postępowania podatkowego w jednostkach samorządu terytorialnego. Dokumenty mają formę szablonów, pozwalających przyjąć określoną koncepcję rozstrzygnięcia indywidualnej s...
Cena: 149zł


.

Audyt wewnętrzny programu 500+ Wzory list kontrolnych oraz kwestionariuszy kontroli wewnętrznej (z suplementem elektronicznym) Autorzy: Sputowski Arkadiusz, Wojdylak-Sputowska Zofia
Postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego prowadzi organ właściwy, którym na podstawie art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r. poz. 195) jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w...
Cena: 141zł


.

Czystość i porządek w gminie 114 wzorów uchwał, postanowień, decyzji i protokołów z objaśnieniami z suplementem elektronicznym Autorzy: Sputowski Arkadiusz, Wojdylak-Sputowska Zofia
Poradnik zawiera wzory uchwał, postanowień, decyzji, zarządzeń, pism i protokołów niezbędnych w pracy pracowników urzędów samorządu terytorialnego zajmujących się problematyką utrzymania czystości i porządku w gminach oraz w związkach międzygminnych....
Cena: 140zł


.

Opłata reklamowa Wzory uchwał, postanowień i decyzji z komentarzem 2016 z suplementem elektronicznym Autorzy: Sputowski Arkadiusz, Wojdylak-Sputowska Zofia
Od 11 września 2015 r. nowa opłata lokalna – opłata reklamowaZgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, zmienioną przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieni...
Cena: 133zł


.

Instrukcja egzekucyjna dla urzędów gmin i miast oraz biur związków międzygminnych. 121 wzorów z suplementem elektronicznym Autorzy: Sputowski Arkadiusz, Wojdylak-Sputowska Zofia
Książka Instrukcja egzekucyjna dla urzędów gmin i miast oraz biur związków międzygminnych. 121 wzorów z suplementem elektronicznym to GOTOWY WZORZEC INSTRUKCJI, który:1) pomoże zorganizować Referat Egzekucji Administracyjnej w urzędzie:– zadani...
Cena: 122zł


.

Pobór i kontrola opłaty śmieciowej. 61 wzorów zarządzeń, pism, protokołów i decyzji z objaśnieniami (z suplementem elektronicznym) Autorzy: Sputowski Arkadiusz, Wojdylak-Sputowska Zofia
Gotowy do wdrożenia zbiór wzorów pism i postanowień samorządowego organu podatkowego właściwego w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:-podpowie, jak przeprowadzić proceduralnie czynności sprawdzające związane z przyjmowaniem deklara...
Cena: 99zł
Nakład wyczerpany


.

Audyt systemu utrzymania czystości i porządku w gminach 2013. 67 list kontrolnych z suplementem elektronicznym Autorzy: Sputowski Arkadiusz, Wojdylak-Sputowska Zofia
UWAGA! REWOLUCYJNE ZMIANY W „USTAWIE ŚMIECIOWEJ”Stan prawny: 1 luty 2013 r.Utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do obowiązkowych zadań własnych gminy, która zapewnia czystość i porządek na swoim terenie i tworzy warunki niezbę...
Cena: 160zł


.

Postępowanie podatkowe w gminie. 276 wzorów decyzji, postanowień, wezwań i innych pism (z suplementem elektronicznym) Autorzy: Sputowski Arkadiusz, Wojdylak-Sputowska Zofia
Zbiór 276 decyzji, postanowień i pism w sprawach podatkowych opracowany w oparciu o Ordynację podatkową , a także o ustawy: o podatku rolnym, o podatkach i opłatach lokalnych, o podatku leśnym, o opłacie skarbowej, o dochodach jednostek samorządu ter...
Cena: 250zł
Nakład wyczerpany


.

Audyt projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej Autorzy: Sputowski Arkadiusz, Wojdylak-Sputowska Zofia
Każdy projekt realizowany z funduszy strukturalnych w latach 2007-2013 będzie poddany audytowi i kontroli, a odpowiedzialność beneficjentów znacznie wzrośnie. By nie narazić się na problemy niezbędne jest zatem prawidłowe dokumentowanie i rozliczanie...
Cena: 160zł


.

Skuteczna likwidacja zaległości podatkowych w gminach. 97 wzorów pism i decyzji z komentarzem (z suplementem elektronicznym) Autorzy: Sputowski Arkadiusz, Wojdylak-Sputowska Zofia
Opracowanie zawiera wzory pism, postanowień oraz decyzji niezbędnych do prawidłowego wykonywania zadań związanych z realizacją dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu podatków i opłat: Podzielono je na cztery części, obejmujące postępowa...
Cena: 270zł
Nakład wyczerpany


.

Wydatki jednostki samorządu terytorialnego. Audyt wewnętrzny. Wzory kwestionariuszy. Testy zgodności (z suplementem elektronicznym) Autorzy: Sputowski Arkadiusz, Wojdylak-Sputowska Zofia
Skuteczne narzędzie pracy każdego audytora wewnętrznego! Praktyczny poradnik dla audytorów wewnętrznych i innych osób, które mają do wykonania zadanie audytowe w zakresie wydatków jednostki samorządu terytorialnego. Autorzy szczegółowo omawiają...
Cena: 280zł
Nakład wyczerpany


.

Audyt wewnętrzny dochodów jednostki samorządu terytorialnego. Wzory kwestionariuszy. Testy zgodności (z suplementem elektronicznym) Autorzy: Sputowski Arkadiusz, Wojdylak-Sputowska Zofia
Praktyczny poradnik dla audytorów wewnętrznych i innych osób, które mają do wykonania zadanie audytowe w zakresie dochodów jednostki samorządu terytorialnego. Autorzy przedstawiają istotne informacje na temat źródeł dochodów jednostki samorządu teryt...
Cena: 260zł
Nakład wyczerpany


.

Wyświetlanie od 1 do 19 (z 19 pozycji)
Stron:  1 
... jest pusty