Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Zobacz również

Wzory zapisów w umowach zlecenia

Książka Wzory zapisów w umowach zlecenia w ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Autorzy:  

Rotkiewicz Marek


Wydawnictwo:  

C.H. Beck


Seria:  Kadry, płace i BHP
Rok wydania:  

2017


Ilość stron:  150
ISBN:  
978-83-8128-032-7
Do pobrania:
Cena: 89zł
Opis

Umowa zlecenia

Publikacja Wzory zapisów w umowach zlecenia to praktyczny poradnik skupiający się na przykładowych zapisach dotyczących poszczególnych elementów treści umowy. 

Najważniejsze atuty publikacji to:

Przykładowe umowy
Szczegółowe omówienie poszczególnych elementów umowy
Warianty zapisów w umowie i omówieniem ich skutków
Omówienie skutków finansowych danych rozwiązań

Niniejszy poradnik odnosi się do rozwiązania praktycznych problemów na jakie natykają się osoby przygotowujące umowy zlecenia. Publikacja koncentruje się na omówieniu szczegółowych problemów takich jak:

Jak układać zobowiązania zleceniobiorcy?
Jak konstruować wynagrodzenia?
Jak wzmocnić bezpieczeństwo zleceniodawcy w związku z obowiązywaniem stawki minimalnej?
Jak skutecznie wypowiadać umowę?
Jak wprowadzać kary umowne?
Jakich zapisów nie wolno stosować w umowach zlecenia?
Jak zapisywać rozwiązania szczegółowe takie jak – zakaz konkurencji, urlop, przekazywanie narzędzia pracy?

W prezentowanej książce znajdziesz odpowiedzi na szereg bardzo konkretnych pytań taki jak:

Jak traktować przedsiębiorcę, który nie realizuje danej (ocenianej) umowy w ramach swojej działalności gospodarczej?
Jak stosować wymogi związane z płacą minimalną?
Dlaczego warto w umowie regulować warunki przekazania zlecenia osobie trzeciej?
Jak formułować zapisy o mieszanym wynagrodzeniu (stałym i prowizyjnym)?
Jak regulować czas realizacji usług?
Jak formułować zapisy dotyczące wynagrodzenia w zależności od czasu trwania zlecenia?

Kiedy umowa może uleć natychmiastowemu rozwiązaniu?
W umowach zlecenia zleceniodawcy często stosują niewłaściwe zapisy, np. takie które są charakterystyczne dla stosunku pracy co może powodować istotne problemy podczas kontroli PIP. Wiele błędów w umowach związane jest ze zbyt dużą niejasnością poszczególnych rozwiązań, niepełnym doregulowaniem części zobowiązań.

Niniejsza publikacja wyjaśnia najczęściej powtarzające się błędy w umowach, takie jak:

Zbyt duża ogólnikowość zapisów dotyczących zobowiązań zleceniobiorcy powodująca zagrożenie sporów pomiędzy stronami, jak również niekiedy podejrzenia ukrytego stosunku pracy;
Nieodnoszenie się do kwestii związanych z zapewnieniem sprzętu, narzędzie niezbędnych do wykonania zlecenia;
Brak zapisów wymaganych przez przepisy o stawce minimalnej, jak również brak dalszych doprecyzowań związanych z tymi przepisami;
Nieprawidłowe określenie terminu płatności – bez uwzględnienia możliwości płatniczych ale również bez uwzględnienia wymogów z ustawy o minimalnym wynagrodzeniu. 

Inne pozycje tego autora
Książka Urlopy wypoczynkowe w różnych systemach czasu pracy w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Urlopy wypoczynkowe w różnych systemach czasu pracy
W poradniku omówiono najważniejsze zagadnienia dotyczące urlopów wypoczynkowych, takie jak: wymiar urlopu, urlopy dla poszczególnych grup pracowników,...
Cena: 120,00zł
Książka Zatrudnianie na czas określony. Komentarz, przykłady, wzory w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Zatrudnianie na czas określony. Komentarz, przykłady, wzory
W Poradniku autor szczegółowo omawia rodzaje umów okresowych (m.in. z pracownicą w ciąży) – zawieranie, rozwiązywanie, zasady udzielania urlopów...
Cena: 80,00zł
Książka Zatrudnianie w niepełnym wymiarze. Komentarz, przykłady, wzory w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Zatrudnianie w niepełnym wymiarze. Komentarz, przykłady, wzory
W Poradniku autor omawia m.in. następujące zagadnienia: obowiązki pracodawcy w stosunku do pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze (zakaz dyskry...
Cena: 85,00zł
Książka Pracownik a zmiany własnościowe i zakończenie działalności pracodawcy w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Pracownik a zmiany własnościowe i zakończenie działalności pracodawcy
Jak pracownicy odczują zmiany własności zakładu pracy? W niniejszej publikacji omówione zostały ogólne zasady postępowania upadłościowego, likwidacji ...
Cena: 120,00zł
Książka Regulaminy i procedury w jednostce samorządowej w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Regulaminy i procedury w jednostce samorządowej
Rok wydania: 2009 Ilość stron: 368 Seria: Książki biznesowe Cena: 79,00 zł . Publikacja przedstawia zasady wprowadzania regulacji wewnąt...
Cena: 79,00zł
Książka Zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracowników w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracowników
Autorzy: Publikacja pod redakcją Marka Rotkiewicza Rok wydania: 2009 Ilość stron: 224 Seria: Książki biznesowe Cena: 79,00 zł Powodem zw...
Cena: 79,00zł
... jest pusty