Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Zobacz również

BHP w służbie zdrowia. Szkolenia, ryzyko zawodowe, czynniki szkodliwe, wymagania dla pomieszczeń, wypadki i choroby zawodowe

Książka BHP w służbie zdrowia. Szkolenia, ryzyko zawodowe, czynniki szkodliwe, wymagania dla pomieszczeń, wypadki i choroby zawodowe w ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Autorzy:  

Kaczocha Mateusz, Kujawa Anna


Wydawnictwo:  

C.H. Beck


Seria:  Kadry, płace i BHP
Rok wydania:  

2014


Ilość stron:  377
ISBN:  
978-83-255-6709-5
Do pobrania:
Cena: 109zł
Nakład wyczerpany
Opis
 Wypełnianie obowiązków z zakresu bhp w placówkach służby zdrowia to bardzo skomplikowana materia, ponieważ na ogólne przepisy prawa pracy nakładają się liczne regulacje branżowe. Z uwagi na ogromny obszar zagadnień, z którymi spotyka się specjalista ds. bhp w zakładach opieki zdrowotnej, celem publikacji jest wskazanie jak:
-zorganizować szkolenia bhp dla różnych grup pracowników medycznych,
-oszacować ryzyko zawodowe,
-monitorować czynniki szkodliwe oraz uciążliwe występujące na stanowiskach pracy, w tym czynniki biologiczne, promieniowanie elektromagnetyczne, mikroklimat, hałas czy wibracje.

Nie pominięto także zasad profilaktyki zdrowotnej pracowników służby zdrowia, a zwłaszcza częstotliwości i rodzajów wymaganych badań lekarskich i właściwej organizacji czasu pracy (skrócony czas pracy, przerwy w pracy) na stanowiskach szczególnie narażonych na działanie czynników szkodliwych czy uciążliwych.

Czytelnik znajdzie tu także wymagania dla budynków i pomieszczeń placówek służby zdrowia, poszczególnych stanowisk pracy oraz zainstalowanych tam urządzeń.

Ułatwieniem w pracy specjalistów ds. bhp są zamieszczone w książce procedury postępowania oraz wzory niezbędnych dokumentów, w tym w razie wypadku przy pracy i w przypadku wystąpienia choroby zawodowej.

Końcową cześć publikacji nasi eksperci poświęcili zasadom kontroli placówek służby zdrowia przez inspektorów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Pracy oraz funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej.

Książka "BHP w służbie zdrowia" zawiera m.in.:
-zasady prowadzenia szkoleń w dziedzinie bhp , w tym przykładowy instruktaż dla lekarza stomatologa,
-sposoby szacowania ryzyka zawodowego dla pracowników podmiotów leczniczych z przykładową oceną ryzyka dla lekarza rodzinnego,
-informacje nt. badań i pomiarów czynników szkodliwych, wraz z wartościami dopuszczalnymi, terminarzem i rejestrami wyników badań,
-wymagania dla pomieszczeń i stanowisk pracy,
-zasady opieki profilaktycznej wraz z terminarzem badań i wzorami skierowań na badania,
-postępowanie w przypadku wypadku przy pracy lub w drodze do pracy wraz z pełną dokumentacją powypadkową,
-postępowanie po ekspozycji na szkodliwe czynniki biologiczne,
-zasady prowadzenia kontroli przez inspektorów pracy i procedurę odwołania od wydanych decyzji.

Zamawiając książkę, otrzymasz również darmowy miesięczny dostęp do portalu www.EkspertBeck.pl (moduł BHP służba zdrowia), gdzie znajdują się, m.in.:
-wzory licznych dokumentów – w tym dokumentacja dotycząca bhp przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami,
-gotowe programy instruktaży stanowiskowych – m.in. lekarza stomatologa i pielęgniarki,
-karty oceny ryzyka zawodowego – także dla lekarza rodzinnego, ratownika medycznego, farmaceuty, salowej, masażysty, technika analityki medycznej, stomatologa,
-listy kontrolne – bhp w warunkach narażenia na promieniowanie optyczne, bhp w narażeniu na czynniki chemiczne stwarzające zagrożenie, bhp zatrudnionych w warunkach narażenia na zranienie ostrymi narzędziami.
Nakład wyczerpany
... jest pusty