Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Zobacz również

Prawo własności przemysłowej. Komentarz 2014. Wydanie 2

Książka Prawo własności przemysłowej. Komentarz 2014. Wydanie 2 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Autorzy:  

Kostański Piotr


Wydawnictwo:  

C.H. Beck


Wydanie:  2
Seria:  Komentarze Becka
Rok wydania:  

2014


Ilość stron:  1552
Oprawa:  twarda
ISBN:  
978-83-255-5920-5
Do pobrania:
Cena: 219zł
Nakład wyczerpany
Opis
Ustawa Prawo własności przemysłowej jest podstawowym aktem prawnym, regulującym krajową ochronę dóbr własności przemysłowej, w szczególności uregulowano w niej:
-zasady związane z udzielaniem patentów na wynalazki, praw ochronnych na wzory użytkowe, znaki towarowe, a także praw z rejestracji na wzory przemysłowe, topografie układów scalonych oraz oznaczenia geograficzne;
-kwestie dotyczące postępowań prowadzonych przed Urzędem Patentowym RP: rejestrowego, opłat, rejestrów, dokumentów i ogłoszeń urzędowych;
-środki ochrony praw własności przemysłowej w postępowaniu cywilnym,
-przestępstwa przeciwko prawom własności przemysłowej.

Prawo własności przemysłowej. Komentarz 2014. Wydanie 2 zawiera kompleksową analizę rozwiązań zawartych w ustawie, zarówno w części materialnoprawnej, jak i w części proceduralnej (postępowanie przed Urzędem Patentowym RP, dochodzenie roszczeń w postępowaniu cywilnym).

Drugie wydanie Komentarza zostało poprawione i uzupełnione, uwzględnione zostały także wydane w okresie ostatnich trzech lat orzeczenia zarówno sądów powszechnych, jak i sądów administracyjnych.  Komentarz zawiera także omówienie wszystkich zmian, które weszły w życie od poprzedniego wydania. Są to zmiany dotyczące:
-objęcia wynalazku tajnego tajemnicą prawnie chronioną; wymagań, jakie musi spełniać osoba pełniąca funkcję eksperta (posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych); kwestii dotyczących złożenia ślubowania przez eksperta; obowiązku eksperta postępowania zgodnie ze złożonym ślubowaniem, a w szczególności obowiązku dochowania tajemnicy prawnie chronionej [ustawa z 5.8.2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U Nr 182, poz. 1228)];   
-odwołania eksperta ze stanowiska, a także złożenia przez niego oświadczenia o rezygnacji ze stanowiska co jest równoznaczne, z wypowiedzeniem umowy o pracę lub jej rozwiązaniem za porozumieniem stron [ustawa z 23.11.2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego (Dz.U. z 2012 r. poz. 1544)].

Problematyka ustawy łącząca zagadnienia prawa cywilnego, prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego oraz prawa karnego sprawiła, że komentarz został przygotowany przez zespół osób – pracowników naukowych i praktyków z zakresu prawa własności przemysłowej, zarówno adwokatów, radców prawnych, jak i rzeczników patentowych.

Autorami komentarza są: Marcin Andrzejewski, Uniwersytet Jagielloński, adwokat; Monika Chimiak, adwokat, rzecznik patentowy; dr Katarzyna Jasińska, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego, radca prawny; dr Piotr Kostański, Uniwersytet Jagielloński, adwokat; dr Grzegorz Rząsa, radca prawny; prof. dr hab. Andrzej Szewc, Uniwersytet Śląski; dr Anna Tischner, Uniwersytet Jagielloński; Stanisław Tosza, Uniwersytet Jagielloński; dr Aleksandra Twardowska, rzecznik patentowy; Sylwia Wit vel Wilk, radca prawny, Przewodnicząca Kolegium Orzekającego ds Spornych, ekspert UP RP; prof. UJ dr hab. Włodzimierz Wróbel, Uniwersytet Jagielloński

Komentarz stanowi nieocenioną bazę wiedzy dla praktyków – adwokatów, radców prawnych, rzeczników patentowych, sędziów, prokuratorów, notariuszy, urzędników (przede wszystkim zatrudnionych w UP), a także aplikantów zawodów prawniczych i rzecznikowskich oraz ambitnych studentów.
Nakład wyczerpany
Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:
Książka Prawo patentowe Wydanie 2 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Prawo patentowe Wydanie 2
Prawo patentowe autorstwa Michała du Vall Pierwsze wydanie Prawa patentowego Michała du Valla ukazało się w 2008 r. Po prawie 10 latach zespół pod red...
Cena: 169,00zł
... jest pusty