Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Zobacz również

Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2021

Książka Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2021 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Autorzy:  

Hołda Artur


Wydawnictwo:  

C.H. Beck


Seria:  Podatki w praktyce
Rok wydania:  

2021


Ilość stron:  1200
Oprawa:  miękka
Format:  A4
ISBN:  
978-83-8235-848-3
Cena: 189zł
Opis

zamknięcie roku 2021 

Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2021 to publikacja, która przedstawia niezbędne informacje w zakresie zamknięcia rocznego 2021 w kontekście bilansowym oraz podatkowym wraz z wzorami dokumentówCelem publikacji jest dostarczenie specjalistycznej oraz aktualnej wiedzy o sporządzaniu sprawozdawczości finansowej i rozliczeń podatkowych (m.in. CIT, PIT, VAT). Takie dualne podejście do zamknięcia rocznego niewątpliwe stanowi wartość dodaną dla praktyków życia gospodarczego. Jest to jedyna na rynku publikacja, łącząca omówienie pełnego rozliczenia bilansowego (sprawozdania finansowe, czynności związane ze sporządzaniem e-sprawozdań, inwentaryzacja, ustalanie wyniku finansowego, podatek odroczony itd.) z zagadnieniami podatkowymi (przychód podatkowy, koszty uzyskania przychodów, ulgi podatkowe, rozliczanie strat podatkowych, ustalanie podstawy opodatkowania).

Większość zagadnień podatkowych jest omawiana w powiązaniu z rozwiązaniami bilansowymi (rozważania podatkowe są prowadzone równolegle z bilansowymi). Książka zawiera również zagadnienia pośrednio związane z zamknięciem rocznym, a istotne dla rozliczeń księgowych i podatkowych (np. SLIM VAT, JPK, MPP, VAT e-commerce, tzw. biała lista podatkowa). Uwzględnia i omawia zmiany, które weszły w życie w 2020 r. i 2021 r. i mają wpływ na zamknięcie 2021 r. (np. zmiany w opodatkowaniu spółek komandytowych, nowe obowiązki w zakresie CIT dla tzw. spółek nieruchomościowych, zmiany w cenach transferowych, estoński CIT).

Publikacja zawiera m.in.:
-Harmonogram prac związanych z zamknięciem 2021 r.
-Szczegółową charakterystykę poszczególnych elementów bilansu, ze szczególnym uwzględnieniem różnic między ujęciem księgowym, a podatkowym.
-Szczegółowe omówienie elementów sprawozdania finansowego wraz z licznymi przykładami.
-Ponad 45 wybranych zagadnień podatkowych, które omawiają kwestie kosztów i przychodów podatkowych. Większość tych zagadnień uwzględnia aspekt zamknięcia roku oraz przypadki różnic w podejściu księgowym i podatkowym.
-Przejście z wyniku bilansowego na podatkowy oraz ustalenie podatku odroczonego (z uwzględnieniem zmian podatkowych, np. w zakresie spółek komandytowych) – ta część książki stanowi płynne przejście od rozdziału „Rachunek zysków i strat" z części III „Pozostałe elementy sprawozdania" do różnic księgowo-podatkowych przedstawionych w części IV „Koszty i przychody podatkowe – wybrane zagadnienia".
-Pozostałe wybrane aktywa i zobowiązania z uwzględnieniem skutków podatkowych, które nie są bezpośrednio związane z konkretną pozycją sprawozdania (np. inwentaryzacja, zagadnienie leasingu, kontrakty długoterminowe itd.).
-Przedstawienie zmian w przepisach, które weszły w życie w 2020 i 2021 r. i mają wpływ na zamknięcie 2021 r. (Krajowy Standard Rachunkowości Nr 16, zmiana ustawy o rachunkowości dotycząca podpisu elektronicznego, zmiany w opodatkowaniu spółek komandytowych, nowe obowiązki w zakresie CIT dla tzw. spółek nieruchomościowych, zmiany w cenach transferowych, estoński CIT, ulga dla młodych, ulga abolicyjna).
-Omówienie zmian w VAT (pakiet SLIM VAT 1 oraz 2, zmiany w zakresie plików JPK, pakiet VAT e-commerce, zmiany w zakresie mechanizmu podzielonej płatności oraz tzw. biała lista podatkowa).
-Omówienie wpływu pandemii na zamknięcie roczne (ustalenie czy dana dotacja, subwencja, wsparcie finansowe z różnych instytucji, zwolnienia podatkowe itd. mogą być uznane za przychód, a wydatki z różnych form wsparcia można uznać za koszt, kontrola wydatkowania środków pomocowych, pomoc de minimis, weryfikacja zasady kontynuacji działalności, testowanie na utratę wartości aktywów, rezerwy występujące w szczególnych sytuacjach, ujawnienia w informacji dodatkowej do sprawozdania itd.).
-Zagadnienia dotyczące spółki komandytowej: Istotna zmiana statusu podatkowego spółki komandytowej w 2021 r. – skutki dla wspólników i samej spółki. Najważniejsze daty bilansowe, gdy rok podatkowy spółki nie pokrywa się z rokiem obrotowym, rozliczenie zaliczek na poczet zysków, podział wyniku.
-Omówienie projektów nowego KSR 14 „Kontynuacja działalności oraz Rachunkowość jednostek przy braku kontynuacji działalności" oraz KSR 15 „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów".
-Nowe interpretacje izb skarbowych w zakresie zagadnień, które uległy zmianie w ostatnich latach, np. „ograniczenie w zaliczaniu do kosztów wydatków z tytułu usług niematerialnych", „Podział przychodów i kosztów podatkowych na związane z działalnością podatkową oraz wynikające z zysków kapitałowych".
-Listy procedur oraz listy kontrolne związane z zamknięciem roku.
-Wzory dokumentów pomocne do zamknięcia rocznego.

Dzięki tej książce dowiedzą się Państwo m.in.:
-Jaki jest wpływ pandemii COVID-19 na zamknięcie roczne (weryfikacja zasady kontynuacji działalności, testowanie na utratę wartości aktywów, rezerwy występujące w szczególnych sytuacjach, ujawnienia w informacji dodatkowej do sprawozdania).
-Jak stosować zmiany wprowadzone przez tarcze antykryzysowe w zakresie przychodów i kosztów podatkowych (ustalenie czy dana dotacja, subwencja, wsparcie finansowe z różnych instytucji, zwolnienia podatkowe itd. może być uznane za przychód, a wydatki z różnych form wsparcia można uznać za koszt).
-Jak przy zastosowaniu plików JPK można sporządzić e-sprawozdanie (prezentujemy arkusz Excel z cash flow, bilansem i RZiS zasilany JPK_KR).
-Jak sporządzić plik JPK_V7 – w szczególności prezentujemy wyjaśnienia w zakresie atrybutów i grup towarowo-usługowych – tzw. GTU.
-Co zmieniło się w JPK po wejściu w życie rozporządzenia z 29.6.2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług.
-Jak rozliczyć podatkowo spółkę komandytową za 2021 r., gdy jej rok podatkowy nie pokrywa się z rokiem obrotowym – jakie informacje przekazać wspólnikom, jakie nowe obowiązki powstają dla spółki, rozliczenie zaliczek na poczet zysków, podział wyniku.
-Jakie są zasady stosowania ulgi na złe długi w PIT, CIT oraz VAT.
-Kiedy koszty finansowania dłużnego nie stanowią kosztów uzyskania przychodów.
-Jak dokonać rozpoznania podatku naliczonego w okresie późniejszym niż moment ujęcia podatku należnego w deklaracji JPK_VAT, tzw. szyk rozwarty w WNT.
-Jakie są zasady wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość (WSTO), która zastąpiła sprzedaż wysyłkową, a także nowe regulacje dotyczące sprzedaży na odległość towarów importowanych (SOTI).
-Jak przystąpić do procedury szczególnej VAT-OSS (unijnej i nieunijnej) oraz procedury importu – IOSS w celu zadeklarowania i zapłaty VAT od SOTI umieszczonych w przesyłkach o wartości rzeczywistej nieprzekraczającej 150 euro.
-Jak w zeznaniu rocznym dokonać rozliczenia dochodów z działalności zagranicznej.
Inne pozycje tego autora
Książka Zmiany w podatkach i księgowości 2022 Polski Ład w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Zmiany w podatkach i księgowości 2022 Polski Ład
Polski Ład Kompleksowe omówienie zmian w podatkach i księgowości. Rok 2022 przyniósł kolejne liczne zmiany podatkowe, z których część obowiązuje już o...
Cena: 165,00zł
Książka Instrukcje księgowe i podatkowe + płyta CD w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Instrukcje księgowe i podatkowe + płyta CD
Instrukcje księgowe i podatkowePublikacja Instrukcje księgowe i podatkowe autorstwa Artura Hołdy porusza szereg aspektów, które w ostat...
Cena: 185,00zł
Książka Instrukcje księgowe i podatkowe Polski Ład + wzory do pobrania w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Instrukcje księgowe i podatkowe Polski Ład + wzory do pobrania
Rok 2022 przyniósł kolejne liczne zmiany podatkowe, z których część obowiązuje już od 1.1.2022 r., część od 1.7.2022 r. a pozostałe od 1.1.2023 r. Naj...
Cena: 175,00zł
Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:
Książka Zmiany w CIT 2022 Komentarz do nowych przepisów Ujednolicony tekst ustawy w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Zmiany w CIT 2022 Komentarz do nowych przepisów Ujednolicony tekst ustawy
CIT 2022 Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób praw...
Cena: 249,00zł
Książka Zmiany w PIT od 1 lipca 2022 Komentarz do nowych przepisów Ujednolicony tekst ustawy w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Zmiany w PIT od 1 lipca 2022 Komentarz do nowych przepisów Ujednolicony tekst ustawy
PIT 2022 Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2022 r. ...
Cena: 159,00zł
Książka Komentarz do zmian w ustawach podatkowych Polski Ład 2022 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Komentarz do zmian w ustawach podatkowych Polski Ład 2022
Polski Ład Praktyczne omówienie zmian podatkowych, które mają wejść w życie w 2022 r.Dnia 1.1.2022 r. weszła w życie ustawa z 29.10.2021 r. o zmianie ...
Cena: 155,00zł
Książka Rzeczywisty beneficjent a podatek u źródła w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Rzeczywisty beneficjent a podatek u źródła
Publikacja Rzeczywisty beneficjent a podatek u źródła zawiera porównanie koncepcji rzeczywistego beneficjenta z klauzulami antyabuzywnymi oraz komenta...
Cena: 169,00zł
Książka Zamknięcie roku 2022 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Zamknięcie roku 2022
W publikacji Zamknięcie roku 2022 wydawnictwa Wiedza i Praktyka bardzo szczegółowo opisano zagadnienia związane z zamknięciem roku 2022 m.in. inw...
Cena: 155,00zł
Książka Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne 2022 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne 2022
Środki trwałe 2022   Książka Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne 2022 to poradnik praktyczny dla wszystkich firm i jednostek prowa...
Cena: 75,00zł
... jest pusty