Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Zobacz również

Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2021

Książka Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2021 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Autorzy:  

Hołda Artur


Wydawnictwo:  

C.H. Beck


Seria:  Podatki w praktyce
Rok wydania:  

2021


Ilość stron:  1200
Oprawa:  miękka
Format:  A4
ISBN:  
978-83-8235-848-3
Cena: 189zł
Opis

zamknięcie roku 2021 

Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2021 to publikacja, która przedstawia niezbędne informacje w zakresie zamknięcia rocznego 2021 w kontekście bilansowym oraz podatkowym wraz z wzorami dokumentówCelem publikacji jest dostarczenie specjalistycznej oraz aktualnej wiedzy o sporządzaniu sprawozdawczości finansowej i rozliczeń podatkowych (m.in. CIT, PIT, VAT). Takie dualne podejście do zamknięcia rocznego niewątpliwe stanowi wartość dodaną dla praktyków życia gospodarczego. Jest to jedyna na rynku publikacja, łącząca omówienie pełnego rozliczenia bilansowego (sprawozdania finansowe, czynności związane ze sporządzaniem e-sprawozdań, inwentaryzacja, ustalanie wyniku finansowego, podatek odroczony itd.) z zagadnieniami podatkowymi (przychód podatkowy, koszty uzyskania przychodów, ulgi podatkowe, rozliczanie strat podatkowych, ustalanie podstawy opodatkowania).

Większość zagadnień podatkowych jest omawiana w powiązaniu z rozwiązaniami bilansowymi (rozważania podatkowe są prowadzone równolegle z bilansowymi). Książka zawiera również zagadnienia pośrednio związane z zamknięciem rocznym, a istotne dla rozliczeń księgowych i podatkowych (np. SLIM VAT, JPK, MPP, VAT e-commerce, tzw. biała lista podatkowa). Uwzględnia i omawia zmiany, które weszły w życie w 2020 r. i 2021 r. i mają wpływ na zamknięcie 2021 r. (np. zmiany w opodatkowaniu spółek komandytowych, nowe obowiązki w zakresie CIT dla tzw. spółek nieruchomościowych, zmiany w cenach transferowych, estoński CIT).

Publikacja zawiera m.in.:
-Harmonogram prac związanych z zamknięciem 2021 r.
-Szczegółową charakterystykę poszczególnych elementów bilansu, ze szczególnym uwzględnieniem różnic między ujęciem księgowym, a podatkowym.
-Szczegółowe omówienie elementów sprawozdania finansowego wraz z licznymi przykładami.
-Ponad 45 wybranych zagadnień podatkowych, które omawiają kwestie kosztów i przychodów podatkowych. Większość tych zagadnień uwzględnia aspekt zamknięcia roku oraz przypadki różnic w podejściu księgowym i podatkowym.
-Przejście z wyniku bilansowego na podatkowy oraz ustalenie podatku odroczonego (z uwzględnieniem zmian podatkowych, np. w zakresie spółek komandytowych) – ta część książki stanowi płynne przejście od rozdziału „Rachunek zysków i strat" z części III „Pozostałe elementy sprawozdania" do różnic księgowo-podatkowych przedstawionych w części IV „Koszty i przychody podatkowe – wybrane zagadnienia".
-Pozostałe wybrane aktywa i zobowiązania z uwzględnieniem skutków podatkowych, które nie są bezpośrednio związane z konkretną pozycją sprawozdania (np. inwentaryzacja, zagadnienie leasingu, kontrakty długoterminowe itd.).
-Przedstawienie zmian w przepisach, które weszły w życie w 2020 i 2021 r. i mają wpływ na zamknięcie 2021 r. (Krajowy Standard Rachunkowości Nr 16, zmiana ustawy o rachunkowości dotycząca podpisu elektronicznego, zmiany w opodatkowaniu spółek komandytowych, nowe obowiązki w zakresie CIT dla tzw. spółek nieruchomościowych, zmiany w cenach transferowych, estoński CIT, ulga dla młodych, ulga abolicyjna).
-Omówienie zmian w VAT (pakiet SLIM VAT 1 oraz 2, zmiany w zakresie plików JPK, pakiet VAT e-commerce, zmiany w zakresie mechanizmu podzielonej płatności oraz tzw. biała lista podatkowa).
-Omówienie wpływu pandemii na zamknięcie roczne (ustalenie czy dana dotacja, subwencja, wsparcie finansowe z różnych instytucji, zwolnienia podatkowe itd. mogą być uznane za przychód, a wydatki z różnych form wsparcia można uznać za koszt, kontrola wydatkowania środków pomocowych, pomoc de minimis, weryfikacja zasady kontynuacji działalności, testowanie na utratę wartości aktywów, rezerwy występujące w szczególnych sytuacjach, ujawnienia w informacji dodatkowej do sprawozdania itd.).
-Zagadnienia dotyczące spółki komandytowej: Istotna zmiana statusu podatkowego spółki komandytowej w 2021 r. – skutki dla wspólników i samej spółki. Najważniejsze daty bilansowe, gdy rok podatkowy spółki nie pokrywa się z rokiem obrotowym, rozliczenie zaliczek na poczet zysków, podział wyniku.
-Omówienie projektów nowego KSR 14 „Kontynuacja działalności oraz Rachunkowość jednostek przy braku kontynuacji działalności" oraz KSR 15 „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów".
-Nowe interpretacje izb skarbowych w zakresie zagadnień, które uległy zmianie w ostatnich latach, np. „ograniczenie w zaliczaniu do kosztów wydatków z tytułu usług niematerialnych", „Podział przychodów i kosztów podatkowych na związane z działalnością podatkową oraz wynikające z zysków kapitałowych".
-Listy procedur oraz listy kontrolne związane z zamknięciem roku.
-Wzory dokumentów pomocne do zamknięcia rocznego.

Dzięki tej książce dowiedzą się Państwo m.in.:
-Jaki jest wpływ pandemii COVID-19 na zamknięcie roczne (weryfikacja zasady kontynuacji działalności, testowanie na utratę wartości aktywów, rezerwy występujące w szczególnych sytuacjach, ujawnienia w informacji dodatkowej do sprawozdania).
-Jak stosować zmiany wprowadzone przez tarcze antykryzysowe w zakresie przychodów i kosztów podatkowych (ustalenie czy dana dotacja, subwencja, wsparcie finansowe z różnych instytucji, zwolnienia podatkowe itd. może być uznane za przychód, a wydatki z różnych form wsparcia można uznać za koszt).
-Jak przy zastosowaniu plików JPK można sporządzić e-sprawozdanie (prezentujemy arkusz Excel z cash flow, bilansem i RZiS zasilany JPK_KR).
-Jak sporządzić plik JPK_V7 – w szczególności prezentujemy wyjaśnienia w zakresie atrybutów i grup towarowo-usługowych – tzw. GTU.
-Co zmieniło się w JPK po wejściu w życie rozporządzenia z 29.6.2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług.
-Jak rozliczyć podatkowo spółkę komandytową za 2021 r., gdy jej rok podatkowy nie pokrywa się z rokiem obrotowym – jakie informacje przekazać wspólnikom, jakie nowe obowiązki powstają dla spółki, rozliczenie zaliczek na poczet zysków, podział wyniku.
-Jakie są zasady stosowania ulgi na złe długi w PIT, CIT oraz VAT.
-Kiedy koszty finansowania dłużnego nie stanowią kosztów uzyskania przychodów.
-Jak dokonać rozpoznania podatku naliczonego w okresie późniejszym niż moment ujęcia podatku należnego w deklaracji JPK_VAT, tzw. szyk rozwarty w WNT.
-Jakie są zasady wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość (WSTO), która zastąpiła sprzedaż wysyłkową, a także nowe regulacje dotyczące sprzedaży na odległość towarów importowanych (SOTI).
-Jak przystąpić do procedury szczególnej VAT-OSS (unijnej i nieunijnej) oraz procedury importu – IOSS w celu zadeklarowania i zapłaty VAT od SOTI umieszczonych w przesyłkach o wartości rzeczywistej nieprzekraczającej 150 euro.
-Jak w zeznaniu rocznym dokonać rozliczenia dochodów z działalności zagranicznej.
Inne pozycje tego autora
Książka Zmiany w podatkach i księgowości 2021 z uwzględnieniem tarcz antykryzysowych w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Zmiany w podatkach i księgowości 2021 z uwzględnieniem tarcz antykryzysowych
Podatki 2021   Zmiany w podatkach i księgowości 2021 z uwzględnieniem tarcz antykryzysowych to książka, która w sposób kompleksowy omawia zmiany ...
Cena: 169,00zł
Książka Instrukcje księgowe i podatkowe + płyta CD w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Instrukcje księgowe i podatkowe + płyta CD
Instrukcje księgowe i podatkowePublikacja Instrukcje księgowe i podatkowe autorstwa Artura Hołdy porusza szereg aspektów, które w ostat...
Cena: 185,00zł
Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:
Książka Plan kont z komentarzem 2021 Handel, produkcja, usługi w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Plan kont z komentarzem 2021 Handel, produkcja, usługi
Komentarz 2021 do planu kont Publikacja Plan kont z komentarzem 2021 Handel, produkcja, usługi to doskonałe kompendium wiedzy i informacji na tem...
Cena: 309,00zł
Książka infoKALENDARZ kadrowo-księgowy 2022 format A5 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
infoKALENDARZ kadrowo-księgowy 2022 format A5
KALENDARZ 2022 KSIĘGOWYCH I KADROWYCH KALENDARZ DLA KADROWYCH I KSIĘGOWYCH z sektora prywatnego i publicznego!W części merytorycznej infoKaledarza zna...
Cena: 56,00zł
Książka Dokumentacja pracownicza od A do Z w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Dokumentacja pracownicza od A do Z
Dokumentacja pracownicza Zatrudnianie pracowników wymaga obowiązkowego prowadzenia poprawnej dokumentacji pracowniczej. Na prawidłowych aktach osobowy...
Cena: 179,00zł
Książka Koszty uzyskania przychodów w CIT 2021 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Koszty uzyskania przychodów w CIT 2021
Koszty uzyskania przychodów 2021  Podatnicy rozliczający podatek dochodowy od osób prawnych mogą pomniejszyć podstawę opodatkowania o koszty uzyskania...
Cena: 169,00zł
Książka Praktyczny leksykon VAT 2021 Wszystko o zmianach w rozliczeniach VAT w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Praktyczny leksykon VAT 2021 Wszystko o zmianach w rozliczeniach VAT
Podatek VAT Praktyczny leksykon VAT Wszystko o zmianach w rozliczeniach VAT to kompleksowe omówienie zagadnień związanych z rozliczeniami VAT. Praktyc...
Cena: 119,00zł
Książka Ustawa o rachunkowości Komentarz 2021 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Ustawa o rachunkowości Komentarz 2021
W publikacji Ustawa o rachunkowości Komentarz 2021 omówiono kluczową regulację prawną, która określa zasady rachunkowości, tryb badania spra...
Cena: 199,00zł
... jest pusty