Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Zobacz również

Instrukcje księgowe i podatkowe 2023 + wzory do pobrania

Książka Instrukcje księgowe i podatkowe 2023 + wzory do pobrania w ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Autorzy:  

Hołda Artur


Wydawnictwo:  

C.H. Beck


Wydanie:  4
Rok wydania:  

2023


Ilość stron:  876
Oprawa:  miękka
ISBN:  
978-83-8291-855-7
Cena: 225zł
Opis
Najbardziej obszerny na rynku wydawniczym zbiór instrukcji i procedur podatkowych uwzględniający najnowsze zmiany regulacji prawnych.

Poradnik zawiera zaktualizowane na 2023 r. wzory polityki rachunkowości, instrukcji inwentaryzacyjnej, kasowej, magazynowej oraz dokumentacji związanej z ZFŚS. W publikacji przedstawiono gotowe instrukcje, procedury, regulaminy, schematy działania z zakresu rachunkowości, podatków i dokumentów płacowych, a także obszerne wyjaśnienia jak dostosować je do specyfiki funkcjonowania jednostki.

Książka została podzielona na dwie wersje: papierową i elektroniczną ‒ dodatkowe treści w pliku PDF. Kupując publikację otrzymujesz także 107 edytowalnych wzorów dokumentów. Wersja elektroniczna oraz wzory dokumentów są możliwe do pobrania z dedykowanej strony internetowej.

Poradnik zawiera:

    omówienie licznych zmian w przepisach z 2022 i 2023 r. w formie instrukcji i procedur,
    46 zagadnień księgowych i podatkowych aktualnych na 2023 r.,
    18 nowych zagadnień księgowych i podatkowych (nowe zagadnienia nieporuszane w wydaniu z 2021 r.), które wiążą się ze zmianami w przepisach,
    107 rozbudowanych i edytowalnych wzorów dokumentów do pobrania.

Rok 2022 i 2023 przyniósł kolejne liczne zmiany bilansowe, podatkowe, płacowe i finansowe. Wieloletnie działania ustawodawcy w celu uszczelnienia systemu podatkowego doprowadziły do sytuacji, w której szczególnego znaczenia nabiera tzw. compliance podatkowe, czyli zgodność działalności podatnika z przepisami podatkowymi. To procedury i instrukcje są głównymi narzędziami zabezpieczającymi podatnika i osoby odpowiedzialne za jego zobowiązania podatkowe przed negatywnymi konsekwencjami. Dobrze opisane procedury są dowodem zachowania przez podatnika należytej staranności, co może mieć kluczowe znaczenie w toku ewentualnej kontroli podatkowej. Dotyczy to zwłaszcza takich obszarów jak: weryfikacja kontrahentów, stosowanie podatku u źródła czy też stosowania MPP i białej listy.

Pierwsza część książki składa się z dokumentacji bilansowej. Zamieściliśmy w niej zaktualizowany na 2023 r. wzór polityki rachunkowości, instrukcji inwentaryzacyjnej, kasowej, magazynowej oraz dokumentacji związanej z ZFŚS. Znajduje się tutaj również Procedura aktualizacji wyceny aktywów spowodowanej utratą przez nie wartości (która nabiera szczególnego znaczenia wobec niepewności otoczenia gospodarczego spowodowanej agresją Rosji na Ukrainę, pandemią COVID-19 oraz wysoką inflacją) oraz Instrukcja korygowania przychodów ze sprzedaży wg w KSR 15 (od 1.1.2023 r. obowiązuje nowy KSR 15 „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów").

Kolejne części książki zawierają zagadnienia podatkowe i płacowe.

Nowe regulacje obejmujące VAT dotyczą przede wszystkim tzw. pakietu SLIM VAT 3, Krajowego Systemu e-Faktur (w 2023 r. wejdą w życie aż trzy różne nowelizacje ustawy o VAT – wszystkie z nich omawiamy w książce na bazie wyjaśnień do instrukcji). Dodatkowo przedstawiliśmy omówienie regulacji VAT dotyczących handlu on-line, wzbogacając kontekst rozwiązań funkcjonujących od 1.7.2021 (w szczególności w zakresie procedur szczególnych VAT-OSS oraz VAT-IOSS wprowadzonych pakietem VAT e-commerce) o opis najnowszych zmian wynikających z przepisów krajowych (m.in. pakietu SLIM VAT 3 i nowelizacji ustawy o egzekucji administracyjnej) oraz dyrektyw europejskich (dyrektywa Omnibus, dyrektywa DAC7, dyrektywa 2020/284).

W książce omawiamy też regulacje SLIM VAT 1 (które wprowadziły m.in. nowe zasady ujmowania w ewidencji VAT faktur korygujących) oraz pakiet SLIM VAT 2. Do tych regulacji odnosi się obszerny artykuł pt. „Instrukcja rozliczania faktur korygujących z uwzględnieniem SLIM VAT 1 i 2".

Obowiązek e-fakturowania i korzystania z KSeF został opóźniony do 1.7.2024 r., ale już teraz trzeba się przygotować na te ważne zmiany (m.in. z uwagi na konieczność aktualizacji programów księgowych). Dlatego też w książce przedstawiamy Instrukcję w zakresie przygotowania do procesu wdrożenia Krajowego Systemu e-Faktur.

W zakresie handlu on-line, poza pakietem SLIM VAT 3, ważne zmiany wprowadziła nowelizacja ustawy o egzekucji administracyjnej, a także – na poziomie wspólnotowym – europejskie dyrektywy takie jak Omnibus, DAC7 oraz dyrektywa 2020/284 wprowadzająca nowe wymogi dla dostawców usług płatniczych. W związku z tym opis najważniejszych implikacji wynikających z ww. regulacji przedstawiliśmy w komentarzu do „Instrukcji rozliczania VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość od 1.7.2023 r.".

W odniesieniu do VAT nie mniej istotne są instrukcje w zakresie weryfikacji nowych kontrahentów, w zakresie mechanizmu podzielonej płatności oraz instrukcje wyboru właściwej stawki VAT (w szczególności bazująca na zmianie wprowadzonej przez SLIM VAT 3 w zakresie wiążących informacji stawkowych). Wszystkie te instrukcje zostały przedstawione w niniejszej publikacji.

Instrukcje dotyczące podatków dochodowych dotyczą głównie zmian bazujących na Polskim Ładzie i kolejnych jego modyfikacjach. Tutaj szczególnie istotne są instrukcje w zakresie estońskiego CIT, podatku minimalnego (który zacznie obowiązywać od 1.1.2024 r., i na którego wdrożenie zostało już mało czasu), fundacji rodzinnej (nowa forma prawna, która pozwoli na zaplanowanie i przeprowadzenie sukcesji majątku), wyłączenia amortyzacji budynków i lokali mieszkalnych, jak również instrukcja stosowania podatku źródła. W tej części zamieszczamy też obszerną dokumentację cen transferowych.

W zakresie podatku dochodowego, nie mniej istotne są instrukcje dotyczące rozliczenia strat za 2023 r., rozdzielenia źródeł przychodów, rozliczenia podatkowego umów leasingu, rozpoznawania kosztów i przychodów podatkowych, w związku z wykorzystywaniem samochodów osobowych (w tym prywatnych dla celów służbowych), instrukcja zaliczania w koszty wydatków na promocję i reklamę, czy też odpisywania w koszty należności spornych.

W dniu 7.04.2023 r. weszła w życie ustawa z 1.12.2022 r. o zmianie ustawy – kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023 poz. 240), która reguluje pracę zdalną. Zmiana ta rodzi sporo wątpliwości w zakresie zagadnień podatkowo-płacowo-ubezpieczeniowych. Dlatego w książce przedstawiamy Instrukcję zaliczania w koszty wydatków związanych z pracą zdalną. W części książki dotyczącej spraw kadrowo-płacowych omawiamy również dokumentację związaną z podróżami służbowymi (zmiana stawek od 1.1.2023 r.).

W obszarze „ordynacja podatkowa" omówiliśmy dwa obszerne zagadnienia jakim są „Strategia podatkowa" oraz „Dokumentacja schematów podatkowych - MDR".

Do 31.12.2022 r. należało sporządzić po raz pierwszy tzw. „Strategię podatkową". Obowiązek ten dotyczył wprawdzie bardzo ograniczonej liczby podatników, niemniej jednak w książce zdecydowaliśmy się przedstawić dobre praktyki w tym zakresie, zamieściliśmy również wzór „Instrukcja w zakresie weryfikacji obowiązku sporządzania podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej, terminu i sposobu publikacji".

W ostatniej części książki przedstawiamy zagadnienie procedury instytucji obowiązanej oraz zgłaszania beneficjenta rzeczywistego do CRBR. Zmiany w tym obszarze dotyczą rozszerzenia katalogu podmiotów posiadających status instytucji obowiązanej, nałożenia na instytucje nowych obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu, które powinny znaleźć odzwierciedlenie w przyjętej procedurze, jak również rozszerzenia katalogu podmiotów, które podlegają wpisowi do CRBR.

Dzięki tej książce dowiesz się:

    Jak stosować nowe regulacje w zakresie estońskiego CIT, co warto wiedzieć w kontekście planowania podatkowego na 2024 r. w zakresie podatku minimalnego?
    Co zmieniło się w zakresie mechanizmu pay & refund (czyli obowiązku wstępnego poboru podatku według stawek ustawowych i bez uwzględnienia preferencji)?
    W jaki sposób (wg zmienionych od 1.1.2022 r. przepisów) obliczyć wartość pieniężną nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych?
    Jak w SLIM VAT 3 zostały doprecyzowane zasady stosowania kursów walut dla potrzeb przeliczania faktur korygujących?
    Jakie są planowane nowe regulacje w zakresie Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF)?
    Jak skorzystać z wiążącej informacji stawkowej i z czym może wiązać się jej uzyskanie?
    Jakie są regulacje VAT w zakresie sprzedaży na odległość w transakcjach wewnątrzwspólnotowych (procedura szczególna VAT-OSS) oraz transakcjach importu i eksportu – sprzedaż na odległość towarów importowanych (SOTI) oraz procedura szczególna importu (IOSS)?
    Jakich zmian w regulacjach procedur szczególnych VAT-OSS oraz VAT-IOSS dokonuje nowelizacja SLIM VAT 3?
    Jaki jest wpływ nowelizacji (z 9.3.2023 r.; Dz.U. z 2023 r. 556) ustawy o egzekucji administracyjnej na dochodzenie VAT rozliczanego w ramach procedury szczególnej?
    Jakie najważniejsze zmiany w zakresie handlu online wprowadzają dyrektywa Omnibus, Dyrektywa DAC7 oraz Dyrektywa 2020/284?
    Jak liczyć ekwiwalent (ryczałt) za wykorzystanie do pracy sprzętu będącego własnością pracownika?
    Jakie są zasady ustalania ekwiwalentu i ryczałtu przy pracy zdalnej?
    Jak dokonywać korekt, bonifikat, rabatów, bonusów i upustów na podstawie KSR 15?
    Jak dokonywać teksty na utratę wartości kluczowych aktywów?
    Jak utworzyć wewnętrzny system przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu w instytucji obowiązanej?
    Jak dokonać zgłoszenia beneficjenta rzeczywistego do CRBR oraz pozyskiwać informacje z tego źródła
Inne pozycje tego autora
Książka Zmiany w podatkach i księgowości 2024 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Zmiany w podatkach i księgowości 2024
Kompleksowe omówienie zmian w podatkach i księgowości.Książka omawia zmiany podatkowe, bilansowe i kadrowe wprowadzone w 2024 r., 2023 r. lub latach p...
Cena: 205,00zł
Książka Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2023 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2023
Zamknięcie roku 2023   Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2023 to publikacja, która przedstawia niezbędne informacje w zakresie zamknięci...
Cena: 225,00zł
Książka Uproszczenia w rachunkowości Zwolnienia, ułatwienia oraz alternatywne wybory metod wyceny i prezentacji w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Uproszczenia w rachunkowości Zwolnienia, ułatwienia oraz alternatywne wybory metod wyceny i prezentacji
Książka szczegółowo omawia wszystkie przewidziane ustawą o rachunkowości uproszczenia i różnice między uproszczeniami a zwolnieniami, alternatywami i ...
Cena: 205,00zł
Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:
Książka Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 2024 Sp. z o.o. w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 2024 Sp. z o.o.
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 2024 Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością według znowelizowanych unormowań prawnych aktualnych na 2024 rok:...
Cena: 89,00zł
Książka Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń
Fundacje i stowarzyszeniaPrezentowana książka Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń pozwoli w sposób prawidłowy prowadzić rachunkowość stowarzyszenia i...
Cena: 235,00zł
Książka Opodatkowanie fundacji, stowarzyszeń i innych podmiotów ekonomii społecznej (z suplementem elektronicznym) w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Opodatkowanie fundacji, stowarzyszeń i innych podmiotów ekonomii społecznej (z suplementem elektronicznym)
Jak prawidłowo rozliczyć poszczególne podatki obciążające działalność fundacji, stowarzyszeń oraz innych podmiotów III sektora – rzetelna wiedza...
Cena: 169,00zł
Książka Plan kont z komentarzem 2024 Handel, produkcja, usługi w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Plan kont z komentarzem 2024 Handel, produkcja, usługi
Komentarz 2024 do planu kont Gierusz  Publikacja Plan kont z komentarzem 2024 Handel, produkcja, usługi to doskonałe kompendium wiedzy i informacji na...
Cena: 329,00zł
Książka Zamknięcie roku 2023 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Zamknięcie roku 2023
Zamknięcie roku 2023 Fedak Zamknięcie roku 2023 pod redakcją Zdzisława Fedaka, czyli książka o podatkowym i rachunkowym zamknięciu ksiąg za 2023 ...
Cena: 199,00zł
... jest pusty