Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Zobacz również

Wieloletnia prognoza finansowa jako instrument zarządzania finansami lokalnymi

Książka Wieloletnia prognoza finansowa jako instrument zarządzania finansami lokalnymi w ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Autorzy:  

Walczak Piotr


Wydawnictwo:  

C.H. Beck


Wydanie:  6
Seria:  Finanse publiczne w praktyce
Rok wydania:  

2020


Ilość stron:  864
Oprawa:  miękka
ISBN:  
978-83-8198-932-9
Do pobrania:
Cena: 165zł
Opis
Kompleksowe wyjaśnienie spornych zagadnień w zakresie WPF wraz z prezentacją gotowych rozwiązań w postaci wzorów dokumentów.
Uwarunkowania związane z epidemią COVID-19, ubytek dochodów bieżących w budżetach JST, zwiększone wydatki bieżące na przeciwdziałanie epidemii, wymogły na ustawodawcy wprowadzenie korekt w zakresie sporządzania WPF, co nastąpiło w przepisach ustawy z 2.3.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.). Korekta ta polega na wyłączeniu z relacji spłaty zobowiązań, zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów i emisji obligacji, które zostaną zaciągnięte lub wyemitowane w 2020 r. przez JST w związku z ubytkiem dochodów jednostki (do równowartości tego ubytku), wynikającym z wystąpienia epidemii COVID-19 wraz z wydatkami na odsetki i dyskonto od tych zobowiązań. Ponadto, przy obliczaniu relacji spłaty zobowiązań JST na lata 2020-2025 wydatki bieżące budżetu tej jednostki podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące na obsługę długu. Wreszcie w celu obliczenia relacji na rok 2021 i lata kolejne wydatki bieżące budżetu JST podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące poniesione w 2020 r. w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Zmiany odnoszące się do zasad prowadzenia gospodarki finansowej znalazły odzwierciedlenie we wzorze WPF, który został zmieniony w sierpniu 2020 r. rozporządzeniem Ministra Finansów. Zatem w zakresie WPF sporządzanej na 2021 r. należy przede wszystkim zwrócić uwagę na konieczność jej sporządzenia według zmienionego wzoru WPF, co jest rezultatem wyżej wskazanych zmian w zakresie gospodarki finansowej.
Inne pozycje tego autora
Książka Vademecum skarbnika jednostki samorządu terytorialnego + płyta CD Wydanie 2 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Vademecum skarbnika jednostki samorządu terytorialnego + płyta CD Wydanie 2
Książka Vademecum skarbnika jednostki samorządu terytorialnego + płyta CD Wydanie 2 to fundament pracy skarbnika, który pozwoli zrozumieć trudnie...
Cena: 143,00zł
Książka Umowy i porozumienia w sektorze finansów publicznych 2012. Zarządzanie realizacją zadań publicznych w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Umowy i porozumienia w sektorze finansów publicznych 2012. Zarządzanie realizacją zadań publicznych
Książka stanowi przewodnik pokazujący możliwości i szanse korzystania z określonych instrumentów, pozwalających efektywniej wykorzystywać własne zas...
Cena: 135,00zł
Książka Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego. Wyzwania w obliczu nowej perspektywy finansowej UE w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego. Wyzwania w obliczu nowej perspektywy finansowej UE
Książka Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego. Wyzwania w obliczu nowej perspektywy finansowej UE stanowi wielopłaszczyznowy przegląd zagadnie...
Cena: 125,00zł
Książka Publiczne jednostki oświatowe. Zadania organu prowadzącego i dyrektora. Wydanie 2 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Publiczne jednostki oświatowe. Zadania organu prowadzącego i dyrektora. Wydanie 2
Zasady funkcjonowania i finansowania jednostek oświatowych są uregulowane w ustawie o systemie oświaty i wydanych do niej rozporządzeniach wykonawczyc...
Cena: 125,00zł
Książka Wieloletnia prognoza finansowa Wydanie 4 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Wieloletnia prognoza finansowa Wydanie 4
Gotowe rozwiązania w zakresie Wieloletniej Prognozy Finansowej!Instytucja WPF wprowadzona przepisami ustawy o finansach publicznych wciąż ewoluuje, na...
Cena: 126,00zł
Książka Rachunkowość i podatki w instytucjach kultury 2017 Wydanie 4 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Rachunkowość i podatki w instytucjach kultury 2017 Wydanie 4
Rachunkowość i podatki w instytucjach kultury Niniejsza publikacja Rachunkowość i podatki w instytucjach kultury 2017 Wydanie 4 odnosi się do aktualny...
Cena: 126,00zł
... jest pusty