Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Zobacz również

Krajowy System e-Faktur 2024

Książka Krajowy System e-Faktur 2024 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Wydawnictwo:  

C.H. Beck


Rok wydania:  

2024


Ilość stron:  244
Oprawa:  miękka
ISBN:  
978-83-8356-148-6
Cena: 179zł
Opis
Książka stanowi praktyczny komentarz przedstawiający szczegółowe założenia funkcjonowania Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) zarówno w formule fakultatywnej, jak i obligatoryjnej, oraz wskazujący aspekty związane z procesem przygotowania do stosowania faktur ustrukturyzowanych w firmie.

Od 1.7.2024 r. podatników czeka rewolucja w zakresie fakturowania. Od tego dnia, zgodnie z ustawą z 16.6.2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1598), wszystkie faktury dla podmiotów gospodarczych (B2B) będą wystawiane w formie elektronicznej w określonej strukturze XSD za pośrednictwem KSeF. Od 1.1.2022 r. funkcjonuje on w formule fakultatywnej, jednak mimo wprowadzonych zachęt, niewiele firm zdecydowało się na korzystanie z KSeF dobrowolnie.

W publikacji omawiamy również nowelizację rozporządzenia w sprawie korzystania z KSeF z 8.12.2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2667) oraz inne przepisy, które mają być wdrażane w tym zakresie, np. projekt rozporządzenia w sprawie przypadków w których podatnik nie ma obowiązku wystawiania faktur przy użyciu KSeF czy też projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie korzystania z KSeF, umożliwiający nadawanie dostępu przedstawicielom oddziałów (zakładów) podatnika (RCL, projekt nr 754).

W publikacji sygnalizujemy również planowane zmiany, które w perspektywie najbliższych kilku lat czekają polskich podatników w zakresie fakturowania, w związku z nowelizacją przepisów unijnych. Jednym z obszarów objętych pakietem ViDA jest wprowadzenie obowiązkowego fakturowania elektronicznego w jednolitym formacie we wszystkich państwach członkowskich UE, a także elektronicznego raportowania w czasie niemal rzeczywistym.

W ramach przygotowania do wdrożenia KSeF trzeba zadbać o wiele aspektów, nie tylko od strony informatycznej, ale również o zmiany w procesach i procedurach wewnętrznych. Aby korzystać z KSeF, konieczne będzie każdorazowe uwierzytelnienie się danej osoby czy podmiotu, co wymagać będzie wcześniejszego nadania odpowiednich uprawnień.

Autorzy książki przedstawiają również sposoby korzystania z systemu od strony technicznej. Mniejsze podmioty mogą korzystać z udostępnionych przez MF Aplikacji Podatnika KSeF czy aplikacji e-mikrofirma, za pomocą których możliwe będzie „ręczne" wystawienie pojedynczych faktur ustrukturyzowanych, ich odbiór i zarządzanie uprawnieniami. Nie jest to jednak rozwiązanie przydatne dla dużych firm. Takie podmioty będą musiały dostosować swoje systemy w taki sposób, aby komunikacja z KSeF odbywała się w sposób zautomatyzowany za pomocą oprogramowania interfejsowego API. Ewentualnie możliwe jest skorzystanie z zewnętrznego narzędzia służącego do komunikacji z KSeF.

Dzięki tej książce Czytelnik dowie się m.in.:
-Jak rozłożyć schemat faktury ustrukturyzowanej FA(2) na czynniki pierwsze w celu zmapowania danych z systemów firmy?
-Jak zarządzać nadawaniem uprawnień do KSeF?
-Jakie zmiany w procesach biznesowych należy wprowadzić w zakresie wystawiania, odbioru, obiegu faktur, a także w umowach i regulaminach (np. w związku z brakiem możliwości przesyłania załączników wraz z fakturą w KSeF)?
-Jak postępować z fakturami, które pozostaną w obiegu poza KSeF (z fakturami podmiotów zagranicznych zarejestrowanych w Polsce dla potrzeb VAT i nieposiadających w Polsce stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej)?
-Jak przygotować system obiegu dokumentów zakupowych, aby można było identyfikować osobę i komórkę wewnątrz organizacji, której dotyczy dana faktura?
-Jak po wejściu w życie KSeF pracownik powinien rozliczyć wydatek, który zapłaci z własnych pieniędzy za firmowy zakup, np. za lunch, paliwo czy bilet na pociąg (faktura za ten wydatek zostanie bowiem przekazana firmie w KSeF i trafi do zbioru wszystkich faktur zakupowych)?
-Jakie są tryby dotyczące wystawiania faktur „zwykłych" (nie w KSeF) i faktur korygujących in minus w związku z niedostępnością systemu po stronie podatnika (tzw. tryb offline, np. z powodu braku połączenia internetowego) bądź w związku z awarią po stronie KSeF?
-Jak przygotować systemy informatyczne do wymogu podawania numeru KSeF lub identyfikatora zbiorczego przy dokonywaniu płatności za fakturę ustrukturyzowaną w formie przelewu bankowego?
Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:
Książka Ustawa o rachunkowości 2023 Tekst ujednolicony z komentarzem eksperta do zmian w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Ustawa o rachunkowości 2023 Tekst ujednolicony z komentarzem eksperta do zmian
W publikacji Ustawa o rachunkowości 2023 z komentarzem do zmian zawarliśmy wyjaśnienia związane z najczęstszymi wątpliwościami związanymi z UoR. Wśród...
Cena: 109,00zł
Książka Doręczenia elektroniczne. Zmiany w procedurze administracyjnej, podatkowej i egzekucyjnej w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Doręczenia elektroniczne. Zmiany w procedurze administracyjnej, podatkowej i egzekucyjnej
Praktyczne omówienie e-doręczeń w sektorze publicznym - zmiany zaczną obowiązywać od 10 grudnia 2023 r.System doręczeń elektronicznych funkcjonujących...
Cena: 165,00zł
Książka Ustawa o rachunkowości Komentarz 2024 Wzory do pobrania w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Ustawa o rachunkowości Komentarz 2024 Wzory do pobrania
Praktyczny komentarz do ustawy o rachunkowości z przykładami, wskazówkami oraz wzorami dokumentów do pobrania.Celem publikacji jest wyjaśnienie jak w ...
Cena: 295,00zł
Książka Polityka rachunkowości w firmie 2024 z komentarzem do planu kont w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Polityka rachunkowości w firmie 2024 z komentarzem do planu kont
Polityka rachunkowości 2024 Polityka rachunkowości w firmie 2024 z komentarzem do planu kont to wyjątkowy przewodnik, który zawiera wzorcowe rozwiązan...
Cena: 169,00zł
Książka VAT Komentarz 2024 Wydanie 17 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
VAT Komentarz 2024 Wydanie 17
VAT Komentarz 2024 Wydanie 17 to najbardziej aktualna publikacja poświęcona podatkowi VAT na rynku. Zawiera najnowsze zmiany wprowadzone w 2023 r. ora...
Cena: 405,00zł
Książka Opodatkowanie u źródła Pobór podatku u źródła Mechanizm zapłaty i zwrotu Opinia o stosowaniu preferencji Oświadczenia płatnika w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Opodatkowanie u źródła Pobór podatku u źródła Mechanizm zapłaty i zwrotu Opinia o stosowaniu preferencji Oświadczenia płatnika
Publikacja omawia w sposób kompleksowy konsekwencje podatkowe związane z opodatkowaniem u źródła z tytułu rozliczeń z kontrahentami zagranicznymi, pop...
Cena: 209,00zł
... jest pusty