Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Zobacz również

Jednolity Plik Kontrolny Obowiązki e-raportowania danych podatkowych w 2018 roku

Książka Jednolity Plik Kontrolny Obowiązki e-raportowania danych podatkowych w 2018 roku w ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Wydawnictwo:  

Wolters Kluwer S.A.


Wydanie:  2
Rok wydania:  

2018


Ilość stron:  380
Oprawa:  miękka
Format:  A5
ISBN:  
978-83-8124-574-6
Cena: 118zł
Opis

JPK 2018

Czy posiadasz niezbędną wiedzę w zakresie JPK? Czy doceniasz zawartość danych w JPK i optymalnie korzystasz z narzędzi analitycznych wykorzystujących te dane? Odpowiedzieć na te pytania pomoże Ci drugie wydanie książki Jednolity Plik Kontrolny. Stan prawny: 1 marca 2018 r.

W książce Jednolity Plik Kontrolny Obowiązki e-raportowania danych podatkowych w 2018 roku znajdziesz omówienie w przystępny sposób wybranych struktur JPK, oraz podsumowanie blisko dwuletniego okresu doświadczeń autorów w procesach wdrażania i raportowania JPK.

W publikacji znajdziesz:
    praktyczne wskazówki odnoszące się do przygotowania Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) zgodnie z wymogami Ministerstwa Finansów, zarówno od strony prawnopodatkowej jak i technicznej,
    informacje i wyjaśnienia na temat wybranych struktur JPK poświęconych ewidencji prowadzonej na potrzeby podatku od towarów i usług, faktur, ksiąg rachunkowych, magazynów oraz wyciągów bankowych,
    obowiązki podatników związane z nowym modelem raportowania danych podatkowych w formie elektronicznej, uwzględniając aspekty procedury podatkowej - w tym nową procedurę kontroli celno-skarbowej,
    zarys budowy wybranych struktur JPK oraz czytelne zestawienia przedstawiające, które informacje, w jakim formacie i z jakimi ograniczeniami wymagane są przez kluczowe struktury JPK.

Z książki dowiesz się również:

    kto i kiedy ma obowiązek raportowania Jednolitego Pliku Kontrolnego na żądanie,
    jak można przekazać Jednolity Plik Kontrolny na żądanie,
    jak i komu przekazywać dane w przypadku comiesięcznego raportowania Jednolitego Pliku Kontrolnego dla VAT,
    jak administracja podatkowa korzysta z JPK_VAT,
    jak czytać pliki XML.

W publikacji znajdziesz także m.in. informacje na temat:
    zmian struktury JPK_VAT od 2018 r.,
    struktury Jednolitego Pliku Kontrolnego obowiązującej na dzień 1.02.2018 r.,
    struktur wymaganych na żądanie,
    głównych problemów przy wypełnianiu struktury JPK_KR,
    prezentacji zakładowego planu kont w sekcji ZOiS JPK_KR,
    zasad raportowania JPK_WB po 13.01.2018 r.,
    głównych problemów przy uzupełnianiu struktury JPK_WB,
    zmian w strukturze JPK_VAT dla rozliczeń VAT od 2018 r.,
    głównych problemów przy wypełnianiu struktur JPK_VAT oraz JPK_FA,
    zagadnień związanych ze stosowaniem przepisów w odniesieniu do przekazywania Jednolitego Pliku Kontrolnego w ramach kontroli celno-skarbowej związanych z kontrolą poprawności rozliczeń podatkowych,
    wprowadzenia tzw. modelu mieszanego w zakresie przedstawiania ksiąg podatkowych w formie JPK,
    zastosowania JPK na żądanie w postępowaniach podatkowych,
    obowiązku korekty JPK_VAT,
    narzędzi do analizy danych z JPK_VAT - JPK_ANALIZATOR,
    danych z JPK_VAT na potrzeby analizy ryzyka,
    wyników analiz JPK_VAT w kontekście obniżonych odsetek od zaległości podatkowych,
    specyfikacji interfejsów usług Jednolitego Pliku Kontrolnego, środowiska testowego i produkcyjnego, aplikacji klienckiej Ministerstwa Finansów przy przekazywaniu Jednolitego Pliku Kontrolnego drogą elektroniczną,
    najczęstszych problemów przy przekazywaniu Jednolitego Pliku Kontrolnego drogą elektroniczną,
    narzędzi JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców,
    potencjalnych sankcji za nieprzekazanie danych w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego na żądanie,
    potencjalnych sankcji za brak JPK dla ewidencji VAT bez żądania (JPK_VAT).

... jest pusty