Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Zobacz również

Wynagrodzenia w Kodeksie pracy i rozporządzeniach Komentarz 2015

Książka Wynagrodzenia w Kodeksie pracy i rozporządzeniach Komentarz 2015 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Autorzy:  

Pigulski Mariusz


Wydawnictwo:  

C.H. Beck


Seria:  Ustawy w praktyce
Rok wydania:  

2015


Ilość stron:  229
ISBN:  
978-83-255-7883-1
Do pobrania:
Cena: 126zł
Opis
Unikalny i praktyczny komentarz do przepisów ustalających kwestie związane z szeroko pojętym wynagradzaniem pracowników
 
W książce znajdą Państwo:
- szczegółowe omówienie zasad naliczania pensji pracowniczych za pracę wykonywaną w czasie nominalnym,
- wnikliwe wyjaśnienie reguł kalkulowania rekompensaty finansowej za godziny nocne i nadliczbowe, ekwiwalentu i wynagrodzenia urlopowego, dodatków wyrównawczych, należności za okresy niewykonywania pracy itp.,
- przedstawienie zasad wynagradzania pracowników młodocianych,
- obszerne omówienie metodologii obliczania świadczeń chorobowych,
- zebranie w jednej publikacji bogatego orzecznictwa Sądu Najwyższego i stanowisk PIP oraz resortu pracy poruszających tematykę płacową,
- liczne, starannie przygotowane przykłady obrazujące sposoby wyliczania należności wypłacanych w ramach stosunku pracy.

Książka zawiera odpowiedzi na następujące pytania:
- w jaki sposób obliczać finansową rekompensatę za pracę nocną i ponadnormatywną,
- kiedy wypłacać odprawę pośmiertną i jak ustalać jej wysokość,
- w jakich okolicznościach należne są tzw. dodatki wyrównawcze i jak je obliczać,
- w jaki sposób liczyć odszkodowania należne zatrudnionym osobom od pracodawcy,
- jak dokonać obliczenia wynagrodzenia urlopowego, gdy w miesiącu korzystania przez pracownika z urlopu zmieniono system wynagradzania,
- jak ustalać podstawę urlopową przy urlopie na przełomie miesięcy,
- jak prawidłowo wyznaczyć kwotę potrącenia komorniczego, gdy pracownik jest oddelegowany do pracy za granicą i otrzymuje za część miesiąca wynagrodzenie w walucie obcej,
- jak ustalić kwotę wolną od potrąceń w przypadku skumulowania w jednym miesiącu wypłat za 2 miesiące,
- co to jest wynagrodzenie wynikające z osobistego zaszeregowania,
- jak właściwie obliczyć wynagrodzenie w przypadku zmiany stawki uposażenia w trakcie miesiąca,
- w jaki sposób kalkulować pracownikowi wynagrodzenie za okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy,
- jak liczyć wynagrodzenie w miesiącu, w którym pracownik odbiera nadgodziny.

Odwołanie do przepisów prawa

Niniejsza publikacja jest praktycznym, napisanym przejrzystym i przystępnym językiem opracowaniem przepisów Kodeksu pracy z zakresu wynagrodzeń i rozporządzeń:
- Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8.1.1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop,
- Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29.6.1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy,
- Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15.5.1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy.
Inne pozycje tego autora
Książka Lista płac w praktyce Odpowiedzi na najtrudniejsze pytania w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Lista płac w praktyce Odpowiedzi na najtrudniejsze pytania
Lista płac 2020Książka Lista płac w praktyce 2020 Odpowiedzi na najtrudniejsze pytania Wydanie 5 pod redakcją Mariusza Pigulskiego pozwoli rozliczyć w...
Cena: 135,00zł
Książka Składki 2018 Zmiany Dokumentacja Rozliczenia z ZUS w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Składki 2018 Zmiany Dokumentacja Rozliczenia z ZUS
Składki ZUS 2018 Składki 2018 Zmiany Dokumentacja Rozliczenia z ZUS to książka, dzięki której czytelnik pozna zmiany w składkach wynikające z podniesi...
Cena: 65,00zł
Książka Polski Ład a wynagrodzenia 2022 Zmiany, listy płac od brutto do netto w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Polski Ład a wynagrodzenia 2022 Zmiany, listy płac od brutto do netto
Polski Ład 2022 W 2022 roku świadczenia wypłacane lub przyznawane zatrudnionym osobom muszą być rozliczane zgodnie z programem reform zwanym Polskim Ł...
Cena: 75,00zł
Książka Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków 2024 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków 2024
W 2024 roku wynagrodzenie minimalne jest podwyższane dwukrotnie: 1 stycznia oraz 1 lipca. Oznacza to, że kwoty wolne od potrąceń również zmieniają się...
Cena: 135,00zł
Książka Urlopy wypoczynkowe Ustalanie wymiaru, udzielanie i rozliczanie w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Urlopy wypoczynkowe Ustalanie wymiaru, udzielanie i rozliczanie
Urlopy wypoczynkowe Ustalanie wymiaru, udzielanie i rozliczaniePoradnik „Urlopy wypoczynkowe. Ustalanie wymiaru, udzielanie i rozliczanie”...
Cena: 69,00zł
... jest pusty