Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Zobacz również

Komentarz do planów kont jednostki samorządu terytorialnego 2012. Plan kont dla budżetu. Plan kont dla urzędu i innych samorządowych jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych. Ujednolicony plan kont urzędu jednostki samorządu terytorialnego (z suplementem elektronicznym). Wydanie 7

Książka Komentarz do planów kont jednostki samorządu terytorialnego 2012. Plan kont dla budżetu. Plan kont dla urzędu i innych samorządowych jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych. Ujednolicony plan kont urzędu jednostki samorządu terytorialnego (z suplementem elektronicznym). Wydanie 7 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Autorzy:  

Charytoniuk Jan


Wydawnictwo:  

ODDK


Wydanie:  7
Rok wydania:  

2012


Ilość stron:  340
Oprawa:  twarda
Format:  A5
ISBN:  
978-83-7804-070-5
Do pobrania:
Cena: 205zł
Nakład wyczerpany
Opis
Wnikliwy i rozbudowany komentarz do poszczególnych kont budżetu jednostek samorządu terytorialnego, do kont urzędu jako jednostki budżetowej, do kont występujących w innych¬ samorządowych jednostkach budżetowych oraz do kont stosowanych w samorządowych zakładach budżetowych po zmianach w przepisach obowiązujących od 15 lutego 2012 r.

W Komentarzu:
  • scharakteryzowano zasady funkcjonowania poszczególnych kont syntetycznych,
  • podano wykaz operacji gospodarczych ujmowanych na danym koncie wraz z przywołaniem kont korespondujących według nowych zasad
  • przy opisie kont uwzględniono specyficzne warunki organizacji kasowej obsługi wyróżniające budżet i urząd spośród innych jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego,
  • przedstawiono propozycję połączenia planów kont budżetu i urzędu jako jednostki
Książce towarzyszy suplement elektroniczny zawierający plik w formacie PDF z użytecznymi hiperłączami, co pozwala szybko i łatwo przemieszczać się pomiędzy korespondującymi kontami.

Publikacja opracowana zgodnie z:
  • ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
    (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.);
  • rozporządzeniem Ministra Finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 2012 r.
    (Dz.U. Nr 128, poz. 861, ostatnia zmiana Dz.U. z 2012 r. poz. 121).

Jan Charytoniuk - wieloletni pracownik instytucji kontrolno-skarbowych (aktualnie Regionalnej Izby Obrachunkowej), autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu rachunkowości budżetowej, głównie sektora samorządowego.

Nakład wyczerpany
... jest pusty