Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Zobacz również

Prawo bankowe Komentarz do przepisów cywilnoprawnych

Książka Prawo bankowe Komentarz do przepisów cywilnoprawnych w ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Wydawnictwo:  

C.H. Beck


Wydanie:  1
Rok wydania:  

2020


Ilość stron:  1016
Oprawa:  twarda
Format:  A5
ISBN:  
978-83-8187-809-8
Cena: 215zł
Opis

Komentarz do Prawa bankowego

Komentarz do cywilnoprawnych przepisów ustawy – Prawo bankowe. Autorzy, dokonując ich wyboru, kierowali się w szczególności częstotliwością występowania w praktyce problemów interpretacyjnych dotyczących danej normy oraz ich znaczeniem dla praktyki. Stan prawny: 1 sierpnia 2020 r.

Publikacja zawiera komentarz do cywilnoprawnych przepisów ustawy – Prawo bankowe. Autorzy: Barbara Bajor, Lechosław Kociucki, Jędrzej Kondek, Katarzyna Królikowska dokonując ich wyboru, kierowali się w szczególności częstotliwością występowania w praktyce problemów interpretacyjnych dotyczących danej normy oraz ich znaczeniem dla praktyki.

Skupiają się na omówieniu m.in.:

    przepisów ogólnych: definicji banku, czynności okołobankowych, formy elektronicznej oświadczeń woli związanych z dokonywaniem czynności bankowych, terminowych operacji finansowych, obowiązku utrzymywania płynności płatniczej;
    rachunków bankowych: ich rodzajów, uprawnień posiadacza rachunku, treści i form umowy rachunku bankowego, dysponowania rachunkiem przez małoletniego, który ukończył lat 13, rozwiązania umowy rachunku z powodu braku obrotów;
    rozliczeń pieniężnych przeprowadzanych za pośrednictwem banków: form rozliczeń, odpowiedzialności kilku banków, kontroli przy wypłatach, wpłat gotówkowych, izb rozliczeniowych;
    kredytów i pożyczek pieniężnych: zdolności kredytowej, kontroli sytuacji kredytobiorcy, wypowiedzenia umowy kredytu, terminu spłaty kredytu, ochrony osób, które zaciągnęły kredyt denominowany lub indeksowany do waluty innej niż polska, opóźnień w spłacie kredytu, oprocentowania, pożyczek pieniężnych udzielanych przez banki;
    gwarancji bankowych, poręczeń i akredytyw;
    emisji bankowych papierów wartościowych: obowiązków banków przed emisją, zakazu kredytowania zakupu bankowych papierów wartościowych;
    szczególnych obowiązków i uprawnień banków: sekurytyzacji, centralnej informacji o rachunkach, nieodpłatności udzielenia informacji, tajemnicy bankowej, przetwarzania danych osobowych klientów banków, prowizji, opłat.

Komentarz jest przeznaczony dla prawników obsługujących banki, klientów banków, innych pracowników banków odpowiedzialnych za stronę prawną działalności banku. Będzie cennym źródłem wiedzy dla przedsiębiorców, menedżerów, przedstawicieli nauki oraz studentów prawa, administracji, ekonomii.
... jest pusty