Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Zobacz również

Kodeks pracy. Wynagrodzenia, urlopy i czas pracy. Promocja zatrudnienia i instytucje rynku pracy. Ochrona zatrudnienia i świadectwa pracy. Organizacje pracodawców, związki zawodowe i spory zbiorowe. Państwowa Inspekcja Pracy. Wydanie 24

Książka Kodeks pracy. Wynagrodzenia, urlopy i czas pracy. Promocja zatrudnienia i instytucje rynku pracy. Ochrona zatrudnienia i świadectwa pracy. Organizacje pracodawców, związki zawodowe i spory zbiorowe. Państwowa Inspekcja Pracy. Wydanie 24 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Wydawnictwo:  

Wolters Kluwer S.A.


Wydanie:  24
Seria:  SERIA Z PARAGRAFEM
Rok wydania:  

2016


Ilość stron:  992
Oprawa:  miękka z tworzywa
Format:  A5
ISBN:  
978-83-8092-799-5
Cena: 55zł
Opis
kodeks pracy. Wynagrodzenia, urlopy i czas pracy. Promocja zatrudnienia i instytucje rynku pracy. Ochrona zatrudnienia i świadectwa pracy. Organizacje pracodawców, związki zawodowe i spory zbiorowe Państwowa inspekcja pracy. Bezpieczeństwo i higiena pracy, wypadki przy pracy, choroby zawodowe. Koszty sądowe i sądownictwo pracy Stan prawny: 1 września 2016 r.
   
Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem:

KODEKS PRACY:

    2 stycznia 2016 r., 1 marca 2016 r. - ustawa z 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1268 z późn. zm.)
    22 lutego 2016 r. - ustawa z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1220)
    18 czerwca 2016 r. - ustawa z 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług (Dz. U. poz. 868)
    15 lipca 2016 r. - ustawa z 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 960)
    3 sierpnia 2016 r. - ustawa z 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1053)
    1 września 2016 r. - ustawa z 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy (Dz. U. poz. 910)
    1 września 2018 r. - ustawa z 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 56, poz. 458 z późn. zm.)

USTAWA O MINIMALNYM WYNAGRODZENIU ZA PRACĘ:

    17 sierpnia 2016 r., 1 stycznia 2017 r. - ustawa z 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1265)

USTAWA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W RAZIE CHOROBY I MACIERZYŃSTWA:

    22 lutego 2016 r. - ustawa z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1220)
    21 marca 2016 r. - tekst jednolity
    15 lipca 2016 r. - ustawa z 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 960)
    1 stycznia 2017 r. - ustawa z 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1265)

USTAWA O KSZTAŁTOWANIU WYNAGRODZEŃ W PAŃSTWOWEJ SFERZE BUDŻETOWEJ ORAZ O ZMIANIE NIEKTÓRYCH USTAW:

    4 marca 2016 r. - ustawa z 28 stycznia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o prokuraturze (Dz. U. poz. 178)
    1 lipca 2016 r. - tekst jednolity

USTAWA O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY:

    10 maja 2016 r. - tekst jednolity
    4 czerwca 2016 r. - ustawa z 29 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania (Dz. U. poz. 691)
    18 czerwca 2016 r. - ustawa z 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług (Dz. U. poz. 868)
    1 stycznia 2017 r. - ustawa z 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1265)

USTAWA O ZATRUDNIANIU PRACOWNIKÓW TYMCZASOWYCH:

    22 lutego 2016 r. - ustawa z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1220)
    17 marca 2016 r. - tekst jednolity

USTAWA O OCHRONIE ROSZCZEŃ PRACOWNICZYCH W RAZIE NIEWYPŁACALNOŚCI PRACODAWCY:

    25 czerwca 2016 r. - ustawa z 29 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy oraz ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. poz. 827)
    16 sierpnia 2016 r. - tekst jednolity

USTAWA O REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ ORAZ ZATRUDNIANIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

    1 stycznia 2016 r., 11 września 2016 r. - ustawa z 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1359)
    1 kwietnia 2016 r. - ustawa z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195 z późn. zm.)
    1 lipca 2016 r. - ustawa z 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 218 z późn. zm.)
    1 lipca 2016 r., 1 października 2016 r. - ustawa z 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. poz. 1886)
    25 września 2016 r. - ustawa z 19 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1336)
    1 października 2016 r. - ustawa z 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1198 z późn. zm.)
    1 stycznia 2017 r. - ustawa z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1649 z późn. zm.)

USTAWA O ZAKŁADOWYM FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH:

    7 czerwca 2016 r. - tekst jednolity

USTAWA O PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY:

    20 kwietnia 2016 r. - ustawa z 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. poz. 542)
    4 czerwca 2016 r. - ustawa z 29 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania (Dz. U. poz. 691)
    18 czerwca 2016 r. - ustawa z 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług (Dz. U. poz. 868)
    2 września 2016 r. - ustawa z 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1165)
    1 stycznia 2017 r. - ustawa z 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1265)

USTAWA O UBEZPIECZENIU SPOŁECZNYM Z TYTUŁU WYPADKÓW PRZY PRACY I CHORÓB ZAWODOWYCH:

    1 kwietnia 2016 r. - obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 26 lutego 2016 r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej (M.P. poz. 206)

USTAWA O KOSZTACH SĄDOWYCH W SPRAWACH CYWILNYCH:

    13 stycznia 2016 r. - ustawa z 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. poz. 1587)
    1 kwietnia 2016 r. - ustawa z 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 4)
    15 kwietnia 2016 r. - ustawa z 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 437)
    15 kwietnia 2016 r. - ustawa z 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. poz. 421)
    5 maja 2016 r. - tekst jednolity

Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:
Książka Kodeks pracy Komentarz 2017 Wydanie 3 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Kodeks pracy Komentarz 2017 Wydanie 3
Komentarz 2017 do Kodeksu pracy pod redakcją Arkadiusza SobczykaPrezentowany komentarz do ustawy Kodeks pracy omawia najnowsze zmiany Kodeksu Pracy, w...
Cena: 249,00zł
Książka Postępowanie cywilne Komentarz praktyczny dla sędziów i pełnomocników procesowych Wydanie 2 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Postępowanie cywilne Komentarz praktyczny dla sędziów i pełnomocników procesowych Wydanie 2
Postępowanie cywilne. Komentarz praktyczny dla sędziów i pełnomocników procesowych. Wzory pism sądowych i procesowych z przykładowymi stanami faktyczn...
Cena: 169,00zł
Książka Kodeks postępowania administracyjnego Postępowanie egzekucyjne w administracji Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Akty wykonawcze Wydanie 23 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Kodeks postępowania administracyjnego Postępowanie egzekucyjne w administracji Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Akty wykonawcze Wydanie 23
Edycja sądowa Kodeks postępowania administracyjnego Wydanie 23 Stan prawny: 10 stycznia 2017 Publikacje obejmuje zmiany wchodzące w życie 6.01.2017 r....
Cena: 55,00zł
Książka Kodeks spółek handlowych Krajowy Rejestr Sądowy Monitor Sądowy i gospodarczy Prawo upadłościowe Wydanie 25 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Kodeks spółek handlowych Krajowy Rejestr Sądowy Monitor Sądowy i gospodarczy Prawo upadłościowe Wydanie 25
Edycja sądowa Kodeks spółek handlowych 2017 Wydanie 25 Stan prawny:    KSH: 1.1.2017 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 2255 i 2260)  &...
Cena: 55,00zł
Książka Kodeks karny Kodeks postępowania karnego Kodeks karny wykonawczy Koszty sądowe karne oraz inne akty prawne Wydanie 31 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Kodeks karny Kodeks postępowania karnego Kodeks karny wykonawczy Koszty sądowe karne oraz inne akty prawne Wydanie 31
Edycja sądowa Kodeks karny 2017 Wydanie 31 Stan prawny:KPK: 1.3.2017 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1948) oraz 1.7.2017 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 437 ze zm.)...
Cena: 55,00zł
Książka Kodeks cywilny. Komentarz 2013. Wydanie 5 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Kodeks cywilny. Komentarz 2013. Wydanie 5
Kodeks cywilny. Komentarz 2013. Wydanie 5 wydawnictwa CH BECK pod red. prof. Edwarda Gniewka oraz prof. Piotra Machnikowskiego jest uznanym dziełem zb...
Cena: 295,00zł
... jest pusty