Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Zobacz również

Kodeks pracy Komentarz 2018 Wydanie 4

Książka Kodeks pracy Komentarz 2018 Wydanie 4 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Autorzy:  

Dörre-Kolasa Dominika, Gładoch Monika, Korus Krzysztof, Mitrus Leszek, Sobczyk Arkadiusz, Stelin Jakub, Zieleniecki Marcin


Wydawnictwo:  

C.H. Beck


Wydanie:  4
Seria:  Komentarze Kompaktowe
Rok wydania:  

2018


Ilość stron:  1050
Oprawa:  twarda
ISBN:  
978-83-812-8330-4
Cena: 249zł
Opis

Komentarz 2018 do Kodeksu pracy pod redakcją Arkadiusza Sobczyka

Prezentowany komentarz do ustawy kodeks pracy omawia najnowsze zmiany Kodeksu Pracy, w tym zmiany wchodzące w życie w 2018 r. jak i w 2019 r. Najbardziej aktualny stan prawny. Komentarz zawiera omówienie zmian wynikających z:

- ustawy z 7.4.2017 r., która zmierza do wyraźnego przesądzenia, że w przypadku przedłużenia umowy o pracę do dnia porodu nie będzie się stosować limitów zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony, wskazanych w art. 251 § 1 KP, a także konstrukcji przekształcania umowy o pracę na czas określony w umowę o pracę na czas nieokreślony, wskazanej w art. 251 § 3 KP. Tym samym projektowana zmiana potwierdzi obecną wykładnię, zgodnie z którą regulacja art. 177 § 3 KP ma charakter szczególny w stosunku do art. 251 KP, gdyż jej celem jest zagwarantowanie pracownicy w ciąży zatrudnionej na podstawie umowy o pracę na czas określony, pozostawania w stosunku pracy do dnia porodu, w przypadku gdy jej umowa o pracę miałaby się rozwiązać po upływie 3 miesiąca ciąży; zmiana weszła w życie 1.6.2017 r.;
- ustawy z 10.1.2018 r. dot. ograniczenia handlu w niedziele, zmiana weszła w życie 1.3.2018 r.;
- ustawy z 10.1.2019 r., której celem jest przyjęcie bezgotówkowej formy wypłaty wynagrodzenia jako formy preferowanej, z zachowaniem możliwości wypłaty wynagrodzenia w formie gotówkowej na wniosek pracownika; ponadto planowana nowelizacja umożliwi pracodawcy prowadzenie i przechowywanie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracownika (dokumentacji pracowniczej) w wybranej przez siebie postaci – papierowej lub elektronicznej, a także prowadzenie poszczególnych rejestrów i ewidencji wchodzących w skład dokumentacji pracowniczej jednego pracownika w postaci papierowej lub elektronicznej; ustalono także obowiązek przechowywania dokumentacji pracowniczej przez 10 lat od końca roku, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł, chyba że przepisy odrębne przewidują dłuższy okres przechowywania; wejście w życie zmiany to 1.1.2019 r.

Ponadto komentarz uwzględnia:
- projekt z 28.3.2018 r.ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 (rcl, UC100) dot.  ochrony danych osobowych, które wynikają z RODO,
- projekt ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (druk sejmowy Nr  2293), którego proponowane zmiany zmierzają do jasnego przesądzenia, kiedy śmierć przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, zatrudniającego pracowników, spowoduje wygaśnięcie umów o pracę oraz kiedy i na jakich warunkach możliwe będzie kontynuowanie umów o pracę związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa w spadku,
- projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy Nr 2215), który wprowadza zmiany związane z programem „Za życiem” przewidujące działania dotyczące zwiększenia elastyczności przepisów KP w zakresie organizacji czasu pracy, mające na celu wsparcie kobiet w ciąży powikłanej, rodziców dziecka posiadającego zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu oraz rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym lub ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi.

Opracowanie zagadnień w sposób praktyczny oraz klarowny, zostało przedstawione z perspektywy zarówno pracownika jak i pracodawcy, co będzie stanowić nieocenioną pomoc w codziennej pracy. Publikacja szczególnie pomocna będzie z tego względu dla pełnomocników reprezentujących pracodawców bądź pracowników. Dodatkowo autorzy przytaczają analizę aktualnego orzecznictwa oraz poglądów doktryny w tym zakresie. Autorzy zaprezentowali również odniesienia do poglądów wyrażonych w innych publikacjach.

Autorzy, wykorzystując doświadczenie w wykładni i stosowaniu przepisów kodeksu pracy, czerpiąc przy tym przykłady z praktyki zawodowej, udzielają wielu praktycznych porad co do możliwości i dopuszczalności konkretnych rozwiązań. Komentarz do kodeksu pracy skonstruowany jest w klasyczny sposób, gdzie pod poszczególnym artykułem znajduje się autorski komentarz wraz z przytoczonym obszernym orzecznictwem sądowym. 

Adresatami publikacji Kodeks pracy Komentarz 2018 są pracodawcy oraz pracownicy, specjaliści ds. BHP, przedstawiciele związków zawodowych, adwokaci i radcowie prawni oraz sędziowie sądów pracy i ubezpieczeń społecznych.

Internetowa Księgarnia Prawnicza ksiegarnia-wrzeszcz.pl poleca książkę „Kodeks pracy  Komentarz 2018” pod red. prof. zw. dr. hab. Arkadiusza Sobczyka.
Inne pozycje tego autora
Książka Prawo pracy w świetle Konstytucji RP. Tom II. Wybrane problemy i instytucje prawa pracy a ochrona konstytucyjnych praw i wolności człowieka w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Prawo pracy w świetle Konstytucji RP. Tom II. Wybrane problemy i instytucje prawa pracy a ochrona konstytucyjnych praw i wolności człowieka
Niniejszy tom jest zbiorem analiz szczegółowych, dotyczących wybranych instytucji prawa pracy z perspektywy konstytucyjnej. Książka podejmuje próbę an...
Cena: 89,00zł
Książka Prawo pracy w świetle Konstytucji RP. Tom I. Teoria publicznego i prywatnego indywidualnego prawa pracy w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Prawo pracy w świetle Konstytucji RP. Tom I. Teoria publicznego i prywatnego indywidualnego prawa pracy
Pierwszy tom monografii podejmuje próbę wyjaśnienia aksjologii  prawa pracy. Czyni to przede wszystkim  z perspektywy praw człowieka. Klucze...
Cena: 89,00zł
Książka Zakładowy dialog społeczny w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Zakładowy dialog społeczny
Książka jest próbą całościowego monograficznego ujęcia problematyki dialogu społecznego na szczeblu przedsiębiorstw. Ukazano w niej zarówno kwestie og...
Cena: 83,00zł
Książka Wolność pracy i władza w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Wolność pracy i władza
"...ukazanie się książki Profesora Arkadiusza Sobczyka stanowić będzie z pewnością wydarzenie w środowisku przedstawicieli nauki prawa pracy (i nie ty...
Cena: 109,00zł
Książka Prawo pracy Diagramy w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Prawo pracy Diagramy
Publikacja Prawo pracy Diagramy została opracowana na podstawie i jako uzupełnienie podręcznika Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych przygotowanego p...
Cena: 42,00zł
Książka Prawo pracy Wydanie 3 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Prawo pracy Wydanie 3
W publikacji ,,Prawo pracy" przedstawiono systematyczny wykład obejmujący ogół zagadnień wchodzących w skład prawa pracy, a więc m.in.;  &nb...
Cena: 84,00zł
Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:
Książka Dokumentacja wdrożenia RODO (z suplementem elektronicznym) w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Dokumentacja wdrożenia RODO (z suplementem elektronicznym)
RODO 2018 Dokumentacja wdrożenia RODO (z suplementem elektronicznym) to książka, która pokazuje krok po kroku, jak wdrożyć w organizacji nowe regulacj...
Cena: 149,00zł
Książka Controlling należności w przedsiębiorstwie w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Controlling należności w przedsiębiorstwie
Controlling Controlling należności w przedsiębiorstwie to pierwsza i jedyna pozycja na rynku traktująca o analizie, zarządzaniu i prognozowaniu należn...
Cena: 211,00zł
Książka Business Phrases Collocations and Metaphors Glossary with Practice and Answer Key w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Business Phrases Collocations and Metaphors Glossary with Practice and Answer Key
The book comprises three glossaries grouped semantically into nine sections, such as e.g. Business Environment, Management, Employment, Finance and Ba...
Cena: 101,00zł
Książka Postępowanie cywilne Komentarz praktyczny dla sędziów i pełnomocników procesowych Wydanie 2 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Postępowanie cywilne Komentarz praktyczny dla sędziów i pełnomocników procesowych Wydanie 2
Postępowanie cywilne. Komentarz praktyczny dla sędziów i pełnomocników procesowych. Wzory pism sądowych i procesowych z przykładowymi stanami faktyczn...
Cena: 169,00zł
Książka Kodeks postępowania administracyjnego Postępowanie egzekucyjne w administracji Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Akty wykonawcze Wydanie 23 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Kodeks postępowania administracyjnego Postępowanie egzekucyjne w administracji Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Akty wykonawcze Wydanie 23
Edycja sądowa Kodeks postępowania administracyjnego Wydanie 23 Stan prawny: 10 stycznia 2017 Publikacje obejmuje zmiany wchodzące w życie 6.01.2017 r....
Cena: 55,00zł
Książka Kodeks spółek handlowych Krajowy Rejestr Sądowy Monitor Sądowy i gospodarczy Prawo upadłościowe Wydanie 25 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Kodeks spółek handlowych Krajowy Rejestr Sądowy Monitor Sądowy i gospodarczy Prawo upadłościowe Wydanie 25
Edycja sądowa Kodeks spółek handlowych 2017 Wydanie 25 Stan prawny:    KSH: 1.1.2017 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 2255 i 2260)  &...
Cena: 55,00zł
... jest pusty