Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Zobacz również

Kodeks pracy. Komentarz 2013. Wydanie 9

Książka Kodeks pracy. Komentarz 2013. Wydanie 9 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Autorzy:  

Muszalski Wojciech


Wydawnictwo:  

C.H. Beck


Wydanie:  9
Seria:  Duże Komentarze Becka
Rok wydania:  

2013


Ilość stron:  896
Oprawa:  twarda
ISBN:  
978-83-255-5348-7
Do pobrania:
Cena: 249zł
Nakład wyczerpany
Opis
kodeks pracy. Komentarz 2013. Wydanie 9 autorstwa Wojciecha Muszalskiego ze stanem prawnym na 1 października 2013 r.

Kolejne już, 9. wydanie cieszącego się dużą popularnością Komentarza do Kodeksu pracy zawiera szczegółowe omówienie przepisów i wszystkich nowelizacji wprowadzonych od momentu ukazania się poprzedniego wydania. Dzięki tej publikacji czytelnik może się zapoznać z dogłębną analizą przepisów regulujących takie kwestie jak:
-stosunek pracy,
-wynagrodzenie za pracę,
-czas pracy,
-urlopy pracownicze,
-bezpieczeństwo i higiena pracy,
-układy zbiorowe pracy,
-rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy.

Publikacja Kodeks pracy. Komentarz 2013. Wydanie 9 zawiera również omówienie najnowszych zmian, m.in.:

-ustawy z 28.5.2013 r. dotyczącej urlopów macierzyńskich – w tym dodatkowego, urlopów rodzicielskich oraz wychowawczych. Nowela m.in.: zwiększa łączny wymiar płatnego urlopu po urodzeniu dziecka z 6 miesięcy do roku (52 tygodni), a w przypadku porodu mnogiego nawet do 71 tygodni, wprowadza dodatkowo nowy 26-tygodniowy urlop rodzicielski czy zmienia wysokość wynagrodzeń wypłacanych rodzicom w przypadku korzystania z urlopów. Zmiana weszła w życie 17.6.2013 r.
-ustawy z 9.11.2012 r. dotyczącej obowiązków informacyjnych pracodawców wobec Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Zmiana weszła w życie 17.1.2013 r.
-ustawy z 12.7.2013 r. dotyczącej uelastycznienia czasu pracy. Ustawa m.in. wydłuża okres rozliczeniowy czasu pracy maksymalnie do 12 miesięcy, gwarantuje pracownikowi otrzymanie minimalnego wynagrodzenia za pracę także w miesiącach, w których, ze względu na rozkład czasu pracy, nie miał obowiązku wykonywania pracy, przewiduje dwa rozwiązania w zakresie ruchomego czasu pracy –  pracodawca może wyznaczyć pracownikom różne godziny rozpoczynania pracy w poszczególnych dniach, druga możliwość zakłada, że rozkład czasu pracy będzie określał przedział, w którym pracownik będzie rozpoczynał pracę, a godzinę rozpoczęcia pracy wybierze sam pracownik. Zmiana weszła w życie 23.8.2013 r.
-Ustawy z 26.7.2013 r. (Druk sejmowy Nr 909), implementującą dyrektywę Rady 2010/18/UE oraz wykonującą orzeczenie TS UE z 22.4.2010 r. Zgodnie z nowelizacją w 36-miesięcznym urlopie wychowawczym został wyodrębniony jeden miesiąc do wykorzystania wyłącznie przez drugiego z rodziców dziecka. Ponadto do 4 miesięcy został podwyższony wymiar urlopu wychowawczego, który może być wykorzystywany jednocześnie przez oboje rodziców lub opiekunów dziecka;  wprowadzono możliwość podzielenia urlopu wychowawczego na pięć części; długotrwałe, nieprzerwane korzystanie z urlopu wychowawczego nie będzie już powodowało przedawnienia roszczenia o urlop wypoczynkowy, do którego pracownik nabył prawo przed urlopem wychowawczym. Zmiana wejdzie w życie 1.10.2013 r.

W zaktualizowanym komentarzu, prezentowanym w nowej szacie graficznej, dokonano także istotnych zmian w sposobie prezentowania treści przez Autorów, dzięki czemu komentarz jest bardziej czytelny, a korzystanie z niego stało się łatwiejsze.
Nakład wyczerpany
Inne pozycje tego autora
Książka Kodeks pracy Komentarz 2019 Wydanie 12 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Kodeks pracy Komentarz 2019 Wydanie 12
Komentarz do kodeksu pracyKolejne już, dwunaste wydanie cieszącego się dużą popularnością Komentarza do Kodeksu pracy zawiera szczegółowe omówienie pr...
Cena: 275,00zł
... jest pusty