Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Zobacz również

Etyka zawodu adwokata Regulamin wykonywania zawodu adwokata Komentarz praktyczny, orzecznictwo, wzory i kazusy

Książka Etyka zawodu adwokata Regulamin wykonywania zawodu adwokata Komentarz praktyczny, orzecznictwo, wzory i kazusy w ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Autorzy:  

Bergier Wojciech, Jacyna Jakub


Wydawnictwo:  

C.H. Beck


Seria:  Metodyki Becka
Rok wydania:  

2015


Ilość stron:  266
ISBN:  
978-83-255-5065-3
Do pobrania:
Cena: 109zł
Nakład wyczerpany
Opis
Etyka zawodu adwokata. Regulamin wykonywania zawodu adwokata. Komentarz praktyczny, orzecznictwo, wzory i kazusy to publikacja podejmująca niezwykle ważną i zarazem interesującą problematykę działalności podejmowanej przez adwokata od momentu rozpoczęcia praktyki adwokackiej do zakończenia współpracy adwokata z klientem.

Część I niniejszej publikacji została podzielona na rozdziały, w których omówiono następujące zagadnienia m.in.:
    Rozpoczęcie praktyki adwokackiej (m.in.: oczekiwania dzisiejszych klientów, kontrowersje wobec specjalizacji adwokatów),
    Kontakt z klientem (m.in.: sztuka rozmowy z nowym klientem, przygotowanie klienta do wizyty w sądzie),
    Koszty adwokackie (m.in.: rozliczanie spraw z urzędu, umowa z klientem na obsługę prawną, dochodzenie roszczeń finansowych od klienta),
    Wstąpienie adwokata do sprawy (m.in.: specyfika pomocy prawnej osobie tymczasowo aresztowanej lub umieszczonej w zakładzie leczniczym, ogólne zasady prowadzenia spraw z urzędu),
    Reprezentowanie klienta w sądzie (m.in.: niestawiennictwo, dziesięć zasad przesłuchania na sali sądowej, immunitet adwokacki a odpowiedzialność za naruszenie dóbr osobistych, tajemnica adwokacka),
    Adwokat w relacjach z prasą (m.in.: zasady komentowania bieżących wydarzeń i zapadłych orzeczeń),
    Adwokat w postępowaniu apelacyjnym (m.in.: adwokat wobec sądowej porażki, apelacja wobec absencji klienta, przygotowanie klienta do rozprawy apelacyjnej),
    Adwokat w postępowaniu kasacyjnym (m.in.: zakres pełnomocnictwa w sprawach z urzędu, odmowa sporządzenia kasacji, wypowiedzenie pełnomocnictwa klientowi z urzędu),
    Zakończenie współpracy adwokata z klientem (m.in.: wydanie dokumentów, końcowe rozliczenie sprawy).

Niezwykle funkcjonalnym atutem publikacji jest przegląd orzecznictwa zamieszczony w każdym rozdziale, który zawiera najistotniejsze orzeczenia, mające dużą doniosłość dla praktyki adwokackiej.

Część II to niezwykle praktyczny element tej publikacji a mianowicie kazusy, czyli przykładowe zadania/stany faktyczne wraz  z analizą danej sprawy i rozwiązaniem. Niniejsze opracowanie zawiera 3 kazusy dotyczące:
    zasad wypowiedzenia klientowi upoważnienia do obrony i konsekwencji z tym związanych,
    przestrzegania zasad koleżeńskości i norm etycznych przez adwokatów w sytuacji ewidentnego konfliktu interesów w postępowaniu sądowym,
    publicznych wystąpień adwokata.

W prezentowanym opracowaniu wyróżniono ponadto istotne informacje z punktu widzenia praktyka, wiele przykładowych stanów faktycznych oraz wzory pism procesowych, które zostały oznaczone jako „Ważne dla praktyki”.

W publikacji zostały także zamieszczone następujące wzory pism procesowych takie jak m.in.:
    wezwanie adwokackie;
    umowa  o zastępstwo procesowe;
    wyznaczenie obrońcy z urzędu;
    wniosek do sądu o wyznaczenie innego właściwego miejscowo pełnomocnika z urzędu;
    listy obrońcy wyznaczonego z urzędu do skazanego;
    oświadczenie woli klienta o nie wnoszeniu apelacji;
    apelacja;
    opinia pełnomocnika wyznaczonego z urzędu o braku podstaw do wniesienia środka prawnego;
    skarga kasacyjna.

Prezentowana publikacja jest skierowana przede wszystkim do adeptów zawodu prawniczego – adwokatów, którzy na jej podstawie mogą uporządkować posiadaną przez siebie wiedzę, zrewidować poglądy na stosowane przez siebie techniki pracy i reprezentacji klientów. Jest to także pozycja bardzo przydatna dla aplikantów adwokackich, którzy przed praktycznym wykonywaniem przyszłego zawodu powinni zdobyć wiedzę na temat charakteru podejmowanej działalności, a także etyki oraz regulaminu wykonywania zawodu adwokata. Publikacja ta adresowana jest także dla studentów prawa, wiążących swą przyszłość z zawodem adwokata.
Nakład wyczerpany
Inne pozycje tego autora
Książka Etyka zawodu adwokata Regulamin wykonywania zawodu adwokata Komentarz praktyczny, orzecznictwo, wzory i kazusy Wydanie 2 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Etyka zawodu adwokata Regulamin wykonywania zawodu adwokata Komentarz praktyczny, orzecznictwo, wzory i kazusy Wydanie 2
Etyka zawodu adwokata. Regulamin wykonywania zawodu adwokata. Komentarz praktyczny, orzecznictwo, wzory i kazusy to publikacja, która w niezwykle ciek...
Cena: 126,00zł
... jest pusty