Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Zobacz również

Dokumenty składane w zamówieniach publicznych w praktyce + płyta CD

Książka Dokumenty składane w zamówieniach publicznych w praktyce + płyta CD w ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Autorzy:  

Gawrońska-Baran Andzela


Wydawnictwo:  

C.H. Beck


Seria:  Finanse publiczne w praktyce
Rok wydania:  

2013


Ilość stron:  212
ISBN:  
978-83-255-5725-6
Cena: 85zł
Opis
Stan prawny: 1 października 2013 r.

Prawidłowość składanych dokumentów i skuteczna ich weryfikacja – ważne  wskazówki dla zamawiających i oferentów, w tym podmiotów zagranicznych ubiegających się w Polsce o udzielenie zamówienia publicznego

Obowiązujące od 20.2.2013 r. znowelizowane przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz nowe rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów (…) wprowadziły w stosunku do poprzedniego stanu prawnego wiele zmian w zakresie wymagań dokumentacyjnych. Nie usunęły przy tym wszystkich problemów i niejasności, a nawet w pewnym stopniu przyczyniły się do ich wzrostu, częściowo za sprawą nowego podejścia do oceny wykonawcy pod względem szeroko rozumianej rzetelności.

Do książki Dokumenty składane w zamówieniach publicznych w praktyce dołączona jest płyta CD z edytowalnymi wzorami dokumentów.

W niniejszej publikacji Dokumenty składane w zamówieniach publicznych w praktyce + płyta CD przedstawiono zgodne z obowiązującym stanem prawnym informacje istotne zarówno dla wykonawców, jak i zamawiających, dotyczące m.in.:
-dokumentów, których może żądać zamawiający od wykonawców,
-dokumentów skutecznie potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
-informacji, które można uznać za tajemnicę przedsiębiorstwa,
-dokumentów od podmiotów trzecich i podmiotów zagranicznych,
-dokumentów przedmiotowych, próbek i certyfikatów,
-pełnomocnictw,
-uzupełniania i wyjaśniania dokumentów lub oświadczeń.

Jedną z podstawowych gwarancji jawności oraz przejrzystości systemu zamówień publicznych, wspomagających efektywną realizację zasady równego traktowania wszystkich uczestników postępowania, jest szybki oraz skuteczny dostęp do informacji o potencjalnym zamówieniu. Jego waga wynika z potrzeby zapewnienia równych szans wykonawcom już na samym początku postępowania.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego polega na ustaleniu zdolności poszczególnych wykonawców w wymaganym zakresie na podstawie przede wszystkim składanych przez nich odpowiednich dokumentów, żądanych przez zamawiającego na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Obowiązek złożenia dokumentów, które potwierdzają określone okoliczności, spoczywa na wykonawcy i to on musi dołożyć należytej staranności, aby temu obowiązkowi zadośćuczynić, a przez to nie narazić się na negatywne konsekwencje w postaci wykluczenia z postępowania bądź odrzucenia oferty. Zaniechanie w tym zakresie zawsze obciąża wykonawcę, a nie zamawiającego. Prawidłowość złożonych dokumentów, a następnie ich skuteczna weryfikacja może jednakże zostać osiągnięta tylko wtedy, gdy wymagania stawiane wykonawcom są dostatecznie skonkretyzowane, opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku jest jednoznaczny, a żądane od wykonawców  dokumenty zostały konkretnie wymienione.

Obowiązujące od 20.2.2013 r. znowelizowane przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz nowe rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów (…) wprowadziły w stosunku do poprzedniego stanu prawnego wiele zmian w zakresie wymagań dokumentacyjnych. Nie usunęły przy tym wszystkich problemów i niejasności, a można nawet pokusić się o stwierdzenie, że przyczyniły się do ich wzrostu częściowo za sprawą nowego podejścia do oceny wykonawcy pod względem szeroko rozumianej rzetelności.

Tymczasem dokumenty w zamówieniach publicznych odgrywają kluczową rolę. Znajomość zagadnień z nimi związanych jest niezbędna dla osób przygotowujących u zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Niemniejszą wiedzę powinni posiadać przedstawiciele wykonawców ubiegających się o zamówienia publiczne. Dlatego niniejsza publikacja wychodzi naprzeciw oczekiwaniom obydwu stron postępowania, w tym podmiotom zagranicznym ubiegającym się w Polsce o udzielenie zamówienia publicznego.

Publikacja Dokumenty składane w zamówieniach publicznych w praktyce + płyta CD ma przede wszystkim charakter praktyczny. Obejmuje więc swym zakresem nie tylko informacje teoretyczne, ale także przykłady zastosowania przepisów w praktyce i porady autorki – doświadczonego praktyka. Cennym uzupełnieniem publikacji są liczne wzory dokumentów, oświadczeń i pełnomocnictw gotowych do wykorzystania w codziennej pracy, a także tezy z najnowszych wyroków Krajowej Izby Odwoławczej wydanych po 20.2.2013 r. (tj. wejściu w życie nowelizacji Pzp).

Publikacja Dokumenty składane w zamówieniach publicznych w praktyce + płyta CD ułatwi procedowanie zarówno osobom rozpoczynającym dopiero pracę w zamówieniach publicznych, jak i bardziej zaawansowanym w procesie zmierzającym do wydatkowania środków publicznych zgodnie z przepisami.
Inne pozycje tego autora
Książka Przetargi na roboty budowlane. Zasady udziału wykonawców. Dokumenty podmiotowe. Umowa w sprawie zamówienia publicznego. Zamówienia dodatkowe i uzupełniające w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Przetargi na roboty budowlane. Zasady udziału wykonawców. Dokumenty podmiotowe. Umowa w sprawie zamówienia publicznego. Zamówienia dodatkowe i uzupełniające
Obowiązująca od 20.2.2013 r. nowelizacja Prawa zamówień publicznych rozbudowała zasady opisywania warunków udziału w postępowaniu pod kątem kompleksow...
Cena: 85,00zł
Książka Zamówienia publiczne w zakresie informatyki + CD w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Zamówienia publiczne w zakresie informatyki + CD
Zamówienia publiczne w zakresie informatyki + CD to fundament wiedzy o zamówieniach publicznych!Publikacja Zamówienia publiczne w zakresie informatyki...
Cena: 118,00zł
Książka Opis przedmiotu zamówienia i SIWZ jako instrumenty w procesie przetargowym w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Opis przedmiotu zamówienia i SIWZ jako instrumenty w procesie przetargowym
Opis przedmiotu zamówienia i SIWZ jako instrumenty w procesie przetargowymPoruszone i omówione w książce zagadnienia stanowią odpowiedź na wiele istot...
Cena: 126,00zł
Książka Vademecum dyrektora instytucji kultury w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Vademecum dyrektora instytucji kultury
Stan prawny: styczeń 2016 r.Książki z serii Vademecum to swoista „mapa drogowa” prowadząca specjalistów przez zagmatwane regulacje prawne ...
Cena: 126,00zł
Książka Zamówienia dodatkowe i uzupełniające w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Zamówienia dodatkowe i uzupełniające
Zamówienia dodatkowe i uzupełniające to publikacja, która systematyzuje czynności podejmowane podczas udzielania zamówień dodatkowych i uzupełniającyc...
Cena: 45,00zł
Książka Zamówienia częściowe Jak przygotować i przeprowadzić postępowanie w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Zamówienia częściowe Jak przygotować i przeprowadzić postępowanie
Publikacja systematyzuje temat dzielenia zamówienia na części. Można w niej znaleźć wskazówki eksperta, odpowiedzi na pytania Czytelników oraz wzór do...
Cena: 45,00zł
... jest pusty