Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Zobacz również

Zamówienia publiczne w zakresie informatyki + CD

Książka Zamówienia publiczne w zakresie informatyki + CD w ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Autorzy:  

Gawrońska-Baran Andzela


Wydawnictwo:  

C.H. Beck


Seria:  Sektor publiczny
Rok wydania:  

2015


Ilość stron:  317
ISBN:  
978-83-255-6945-7
Do pobrania:
Cena: 118zł
Opis
Zamówienia publiczne w zakresie informatyki + CD to fundament wiedzy o zamówieniach publicznych!

Publikacja Zamówienia publiczne w zakresie informatyki + CD stanowi fundament pracy osób przygotowujących i przeprowadzających postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Pozwala zrozumieć zagadnienia dotyczące zamówień publicznych oraz powiązać je z trudną specyfiką zamówień z branży informatycznej.

W książce Zamówienia publiczne w zakresie informatyki zostały zebrane wszystkie najważniejsze zagadnienia z zakresu zamówień publicznych.

Grupą docelową są: członkowie komisji przetargowych, kadra zarządzająca w jednostkach sektora finansów publicznych, zwłaszcza w administracji rządowej (ministerstwa, urzędy centralne), samorządowa (gminy, powiaty, województwa), policja, wojsko, straż pożarna, ZOZ, uczelnie publiczne, szkoły, urzędy skarbowe, organy kontrolne (NIK, RIO) i orzekające (sądy), wykonawcy z branży informatycznej ubiegający się o publiczne kontrakty.

Kluczowym rynkiem zbytu dla dostawców produktów i usług informatycznych jest administracja publiczna, która jest związana wymogami przepisów o finansach publicznych. Wymusza to dołożenie ogromnej staranności przez zamawiającego podczas przygotowania, a następnie prowadzenia postępowania, gdy przedmiotem zamówienia są usługi lub dostawy informatyczne. Realizacja wielu obowiązków spoczywających na zamawiającym przy takich zamówieniach jest często skomplikowana nie tylko dla zamawiającego, ale także pośrednio dla wykonawców będących adresatami podejmowanych przez niego czynności.

Z uwagi na ogromny obszar zagadnień,  z którymi spotykają  się osoby biorące udział w procedurze udzielania zamówień publicznych w branży informatycznej w swojej codziennej pracy zarówno ze strony zamawiającego, jak i wykonawcy, Wydawnictwo C.H. Beck przygotowało publikację:

"Zamówienia publiczne w zakresie informatyki" + Płyta CD z 30 wzorami dokumentów!

W książce Zamówienia publiczne w zakresie informatyki przedstawiono kluczowe zagadnienia dotyczące zamówień informatycznych, które ułatwią ich udzielanie oraz pozwolą uniknąć najczęściej popełnianych błędów.

Zamawiający i wykonawcy muszą zrozumieć, jak dużą rolę odgrywa prawidłowe przygotowanie postępowania, zwłaszcza w kontekście opisu przedmiotu zamówienia  i kształtowaniu warunków udziału w procedurze. Niemniej ważne jest właściwe przygotowanie umowy, w tym odpowiednio zabezpieczającej interesy zamawiającego.

W publikacji Zamówienia publiczne w zakresie informatyki w sposób jasny i kompleksowy – krok po kroku – przedstawiono trudne i rozbudowane wymogi ustawowe. Stanowią one duże wyzwanie dla osób udzielających zamówień, nie mających jednocześnie wykształcenia informatycznego. Wskazano również dobre i złe praktyki. Wyjaśnienia zaprezentowano w przystępny sposób, bazując na wielu praktycznych przykładach i stanach faktycznych, będących przedmiotem rozpoznania przez Krajową Izbę Odwoławczą.  

Książka Zamówienia publiczne w zakresie informatyki stanowi drogowskaz dla zamawiających, dzięki której dowiedzą się m.in.:
    Jak ustalić wartość zamówienia i czemu służy dialog techniczny;
    Jak opisać przedmiot zamówienia, aby bez naruszenia zasad uczciwej konkurencji otrzymać zamówienie zaspokajające potrzeby publiczne i zgodność z wymaganiami ustawy – Prawo zamówień publicznych;
    Jakie warunki udziału w postępowaniu ustalić i jak je precyzyjnie opisać;
    Jakie kwalifikacje powinien mieć wykonawca startujący w przetargu informatycznym;
    Jak ustalić prawidłowo zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie wymagań przedmiotowych oraz kryteriów oceny ofert, zwłaszcza wobec znowelizowanych przepisów obowiązujących od 19.10.2014 r.;
    Jakie tryby udzielania zamówień są najbardziej optymalne w celu pozyskania zamówienia informatycznego;
    Co to jest umowa ramowa i co daje w informatyce;
    Jak przeprowadzić procedurę oceny ofert, procedurę wyjaśniającą rażąco niską cenę,  kiedy i na jakich zasadach poprawić omyłki w ofercie wykonawcy;
    Jakie są specyficzne elementy umowy o zamówienie w branży informatycznej, kiedy można ją zmienić, odstąpić od niej albo wypowiedzieć;
    Jak skutecznie zabezpieczyć interesy zamawiającego (w aspekcie praw autorskich oraz kar umownych);
    W jakiej formie wykonawca może wnieść wadium i zabezpieczenie należytego wykonania umowy oraz jakie uprawnienia i obowiązki się z nimi wiążą.

Książka Zamówienia publiczne w zakresie informatyki zawiera również:
    liczne praktyczne przykłady stanów faktycznych,
    omówienia zagadnień oparte na najnowszym orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej oraz sądów, odnoszących się do problematyki zamówień informatycznych,
    przykłady zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, możliwych do wykorzystania w codziennej pracy,
    wiele gotowych wzorów dokumentów, w tym opisów przedmiotu zamówienia, przydatnych podczas prowadzenia i realizacji zamówień,
    wzory umów ramowych oraz umów na zamówienia informatyczne, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii prawno autorskich.

Wraz z publikacją Zamówienia publiczne w zakresie informatyki otrzymasz miesięczny dostęp do portalu www.EkspertBeck.pl, do modułu Zamówienia publiczne.

Księgarnia Ekonomiczna i Prawnicza ksiegarnia-wrzeszcz.pl poleca publikację Zamówienia publiczne w zakresie informatyki
Inne pozycje tego autora
Książka Przetargi na roboty budowlane. Zasady udziału wykonawców. Dokumenty podmiotowe. Umowa w sprawie zamówienia publicznego. Zamówienia dodatkowe i uzupełniające w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Przetargi na roboty budowlane. Zasady udziału wykonawców. Dokumenty podmiotowe. Umowa w sprawie zamówienia publicznego. Zamówienia dodatkowe i uzupełniające
Obowiązująca od 20.2.2013 r. nowelizacja Prawa zamówień publicznych rozbudowała zasady opisywania warunków udziału w postępowaniu pod kątem kompleksow...
Cena: 85,00zł
Książka Dokumenty składane w zamówieniach publicznych w praktyce + płyta CD w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Dokumenty składane w zamówieniach publicznych w praktyce + płyta CD
Stan prawny: 1 października 2013 r.Prawidłowość składanych dokumentów i skuteczna ich weryfikacja – ważne  wskazówki dla zamawiających i of...
Cena: 85,00zł
Książka Opis przedmiotu zamówienia i SIWZ jako instrumenty w procesie przetargowym w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Opis przedmiotu zamówienia i SIWZ jako instrumenty w procesie przetargowym
Opis przedmiotu zamówienia i SIWZ jako instrumenty w procesie przetargowymPoruszone i omówione w książce zagadnienia stanowią odpowiedź na wiele istot...
Cena: 126,00zł
Książka Vademecum dyrektora instytucji kultury w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Vademecum dyrektora instytucji kultury
Stan prawny: styczeń 2016 r.Książki z serii Vademecum to swoista „mapa drogowa” prowadząca specjalistów przez zagmatwane regulacje prawne ...
Cena: 126,00zł
Książka Zamówienia dodatkowe i uzupełniające w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Zamówienia dodatkowe i uzupełniające
Zamówienia dodatkowe i uzupełniające to publikacja, która systematyzuje czynności podejmowane podczas udzielania zamówień dodatkowych i uzupełniającyc...
Cena: 45,00zł
Książka Zamówienia częściowe Jak przygotować i przeprowadzić postępowanie w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Zamówienia częściowe Jak przygotować i przeprowadzić postępowanie
Publikacja systematyzuje temat dzielenia zamówienia na części. Można w niej znaleźć wskazówki eksperta, odpowiedzi na pytania Czytelników oraz wzór do...
Cena: 45,00zł
... jest pusty