Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Zobacz również

Zamówienia publiczne Akty wykonawcze Komentarz

Książka Zamówienia publiczne Akty wykonawcze Komentarz w ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Autorzy:  

Pieróg Jerzy


Wydawnictwo:  

C.H. Beck


Seria:  Duże Komentarze Becka
Rok wydania:  

2015


Ilość stron:  856
ISBN:  
978-83-255-6558-9
Do pobrania:
Cena: 235zł
Opis
Komentarz zawiera opracowanie podstawowych - najpowszechniej stosowanych w praktyce - aktów wykonawczych wydanych na podstawie delegacji Prawa zamówień publicznych. W publikacji skomentowane zostały m.in. rozporządzenia:
    z 12.2.2013 r. w sprawie trybu postępowania w zakresie oceny występowania podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa
    z 12.12.2013 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania
    z 19.2.2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane
    z 20.2.2013 r. w sprawie wykazu usług w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym,
    z 20.2.2013 r.  w sprawie wykazu robót budowlanych,
    z 20.2.2013 r.  w sprawie trybu postępowania w zakresie oceny występowania podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa,
    z 3.12.2012 r. w sprawie wykazu robót budowlanych,
    z 16.12.2011 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych,
    z 16.12.2011 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których uzależniony jest obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej,
    z 10.5.2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów  zamówień publicznych ,
    z 28.1.2010 r. w sprawie wykazu usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym,
    z 26.10.2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Komentarze do poszczególnych aktów wykonawczych uzupełniono o przykłady, które mają ułatwić stosowanie przepisów. Autorzy przytoczyli i zanalizowali również orzecznictwo sądowe dotyczące tej problematyki.

Komentarz stanowi świetne i kompletne uzupełnienie Komentarza do Prawa zamówień publicznych autorstwa Jerzego Pieróga.

Komentarz w sposób jasny i przejrzysty pozwala na rozwiązanie pojawiających się w praktyce problemów. Dla wygody Czytelników, ułatwiając szybką orientację w tekście, niniejszy Komentarz wyróżnia się szczegółową strukturą wewnętrzną, z precyzyjnym, przejrzystym i jednolitym podziałem zagadnień.

Komentarz z pewnością będzie przydatny w codziennej pracy adwokatów, radców prawnych, sędziów, pracowników administracji, a przede wszystkim osób zajmujących się zamówieniami publicznymi w praktyce.
Inne pozycje tego autora
Książka Oświadczenia i dokumenty w zamówieniach publicznych w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Oświadczenia i dokumenty w zamówieniach publicznych
Redakcja merytoryczna: Jerzy PierógAutorzy:  Agnieszka Adach-Nerwińska, Michał Bala, Ewa Gadomska, Dorota Grześkowiak-Stojek, Julia Jarnicka, Mar...
Cena: 105,00zł
Książka Prawo zamówień publicznych. Komentarz 2015. Wydanie 13 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Prawo zamówień publicznych. Komentarz 2015. Wydanie 13
Prawo zamówień publicznych. Komentarz 2015. Wydanie 13 Stan prawny: 1.11.2014 r.Komentarz do ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych ...
Cena: 232,00zł
Książka Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia
Zamówienia publiczne 2018 Wprowadzenie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia miało ułatwić zamawiającym wstępną weryfikację wykonawców w...
Cena: 115,00zł
... jest pusty