Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Zobacz również

Wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Książka Wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Wydawnictwo:  

PRESSCOM


Rok wydania:  

2021


Ilość stron:  378
Oprawa:  twarda
ISBN:  
978-83-66248-82-3
Cena: 119zł
Opis

Zamówienia publiczne

Jak sformułować kryteria oceny ofert tak, by nie decydowała cena? Jakie czynności należy podjąć, jeżeli wykonawca w ustalonym terminie uchyla się od zawarcia umowy? Z jakich środków ochrony prawnej może skorzystać wykonawca, którego oferta nie została wybrana?
 
Dzięki publikacji Wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający pozna m.in. przesłanki odrzucenia oferty, kryteria cenowe i jakościowe, co pozwoli mu na, zgodny z prawem, wybór najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy zaś dowiedzą się, jak walczyć o swoje prawa, wnosząc odwołanie do KIO lub skargę do sądu.
 
W książce zostały wyjaśnione kwestie dotyczące m.in.:
• tworzenia opisu przedmiotu zamówienia publicznego i warunków udziału w postępowaniu zgodnie z zasadą efektywności ekonomicznej
• możliwości wpływania wykonawców na wybrane przez zamawiającego kryteria oceny ofert
• wyjaśniania treści ofert i poprawy omyłek
• terminów składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
 
Czytelnik znajdzie również wskazówki dotyczące m.in. formy, zawartości i obligatoryjnych elementów umowy zawieranej z wybranym wykonawcą. Ponadto książka została wzbogacona o orzecznictwo KIO, sądów powszechnych i TSUE.

... jest pusty