Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Zobacz również

Rachunkowość instrumentów finansowych. MSSF – polskie prawo bilansowe – regulacje podatkowe

Książka Rachunkowość instrumentów finansowych. MSSF – polskie prawo bilansowe – regulacje podatkowe w ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Autorzy:  

Czajor Przemysław


Wydawnictwo:  

ODDK


Rok wydania:  

2010


Ilość stron:  296
Oprawa:  miękka klejona
Format:  B5
ISBN:  
978-83-74266-76-5
Cena: 150zł
Opis
Fachowe, szczegółowe kompendium poświęcone rachunkowości instrumentów finansowych – w oparciu o regulacje MSR/MSSF, polskie prawo bilansowe, a także postanowienia prawa podatkowego.

Podstawą opracowania są regulacje MSR/MSSF w zakresie instrumentów finansowych według stanu na 1.01.2010 r. (jednakże zostały również zaprezentowane zmiany, jakie zaczną obowiązywać od 2013 roku). Omówieniu poszczególnych zagadnień z perspektywy MSR/MSSF towarzyszy charakterystyka różnic, jakie występują w polskim prawie bilansowym, a także liczne przykłady i wskazówki praktyczne pomagające zastosować omawiane regulacje.

W publikacji omówiono:

1. definicje oraz zasady klasyfikacji instrumentów finansowych
2. zasady wyceny i ujmowania skutków wyceny poszczególnych kategorii aktywów oraz zobowiązań finansowych, w tym m.in.:

- metodologia wyceny w wysokości zamortyzowanego kosztu oraz sposób ustalania efektywnej stopy procentowej,
- wycena według wartości godziwej – metody i techniki jej ustalania, przykłady rozwiązania najczęstszych problemów z ustaleniem wartości godziwej
- zasady początkowego ujęcie aktywów i zobowiązań finansowych,
- sposoby ustalania kwoty odpisu z tytułu utraty wartości

3. instrumenty pochodne oraz wbudowane instrumenty pochodne, w tym m.in.:

- metody ustalania ich wartości godziwej,
- wpływ jaki instrumenty pochodne mają na sprawozdanie finansowe jednostek, które wykorzystują takie instrumenty oraz sposoby ewidencji księgowej (z wykazaniem szeregu możliwych alternatywnych rozwiązań).

4. zasady rachunkowości zabezpieczeń, w tym m.in.:

- dokumentacja transakcji zabezpieczającej
- pomiar efektywności zabezpieczenia
- zasady rozliczania skutków transakcji zabezpieczających w zależności od rodzaju zabezpieczenia
- specyfika poszczególnych rodzajów zabezpieczenia oraz sposób ewidencji transakcji zabezpieczających w księgach rachunkowych

5. wymagania MSSF 7 w zakresie ujawniania informacji o instrumentach finansowych
6. regulacje ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, które odnoszą się do instrumentów finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem instrumentów pochodnych.

Publikacja skierowana głównie do pracowników działów finansowo-księgowych, głównych księgowych, biegłych rewidentów i audytorów wewnętrznych, a także studentów kierunków finanse i Rachunkowość, ekonomia czy zarządzanie, poszerzając w znaczący sposób ich wiedzę na temat instrumentów finansowych i ich wpływu na sytuację finansową jednostek gospodarczych.

Opracowanie użyteczne zarówno dla przedsiębiorstw, które sporządzają sprawozdania finansowe zgodnie z MSR/MSSF, jak również tych, które stosują polskie regulacje rachunkowości.

dr Przemysław Czajor – pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Łódzkiego. Prowadzi szkolenia z zakresu rachunkowości finansowej i zarządzania finansami oraz uczestniczy w projektach w zakresie opracowania i implementacji polityki rachunkowości oraz systemów rachunkowości zarządczej w polskich przedsiębiorstwach. Stypendysta University of Texas at Austin (2003 r.). Autor i współautor ponad 40 publikacji z zakresu rachunkowości. Specjalista w dziedzinie instrumentów finansowych.
Inne pozycje tego autora
Książka Instrumenty finansowe w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości MSR w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Instrumenty finansowe w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości MSR
W książce Instrumenty finansowe w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości MSR przedstawiono regulacje rachunkowości instrumentów finansowych według...
Cena: 109,00zł
Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:
Książka Podatek dochodowy od osób prawnych w systemie rachunkowości przedsiębiorstwa. Zbiór zadań z rozwiązaniami w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Podatek dochodowy od osób prawnych w systemie rachunkowości przedsiębiorstwa. Zbiór zadań z rozwiązaniami
Znajomość funkcjonowania podatków w przedsiębiorstwach i instytucjach, w tym także w aspekcie rachunkowości, stanowi podstawowy zakres wiedzy studentó...
Cena: 39,00zł
Książka Problemy wyceny aktywów i pasywów według MSR/MSSF i ustawy o rachunkowości w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Problemy wyceny aktywów i pasywów według MSR/MSSF i ustawy o rachunkowości
Przewodnik po zasadach wyceny poszczególnych składników aktywów i pasywów wg przepisów polskiego prawa bilansowego oraz regulacji MSR. Autorzy –...
Cena: 155,00zł
Książka Lista kontrolna informacji podlegających ujawnieniu zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej/MSSF w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Lista kontrolna informacji podlegających ujawnieniu zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej/MSSF
Publikacja Lista kontrolna informacji podlegających ujawnieniu zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej/MSSF stanowi znakomi...
Cena: 69,00zł
Książka Plan kont z komentarzem 2014 według ustawy o rachunkowości i MSSF w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Plan kont z komentarzem 2014 według ustawy o rachunkowości i MSSF
Książka Plan kont z komentarzem 2014 według ustawy o rachunkowości i MSSF to wzorcowy plan kont z bardzo szczegółowym komentarzem przygotowany odrębni...
Cena: 255,00zł
... jest pusty