Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Zobacz również

Obowiązki zakładów pracy i pracodawców wobec ZUS w 2013 roku

Książka Obowiązki zakładów pracy i pracodawców wobec ZUS w 2013 roku w ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Autorzy:  

Aniszewska Grażyna


Wydawnictwo:  

DIFIN


Rok wydania:  

2013


Ilość stron:  248
Oprawa:  miękka
Format:  A5
ISBN:  
978-83-7641-775-2
Cena: 59zł
Opis
Opracowanie Obowiązki zakładów pracy i pracodawców wobec ZUS w 2013 roku ma na celu przybliżenie pracodawcom oraz pracownikom obowiązujących przepisów z zakresu zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu. W publikacji znajdują się wyjaśnienia dotyczące zasad określania podstawy wymiaru składek, zasad rozliczania oraz przekazywania dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych do ZUS za pracowników, za osoby pobierające zasiłek macierzyński lub przebywające na urlopie wychowawczym. Zawarte są również informacje dotyczące osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą oraz tych, które wyrażą chęć podlegania ubezpieczeniom społecznym dobrowolnie lub chcą je kontynuować po ustaniu zatrudnienia.

W książce Obowiązki zakładów pracy i pracodawców wobec ZUS w 2013 roku szczegółowo omówiono najważniejsze zagadnienia z zakresu:

- ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego pracowników
- ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego zleceniobiorców
- ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego osób prowadzących pozarolniczą działalność
- ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających zasiłek macierzyński lub przebywających na urlopie wychowawczym
- ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego niań czyli osób zatrudnionych na podstawie umowy uaktywniającej
- ubezpieczeń społecznych obywateli polskich zatrudnionych za granicą
- dobrowolnych ubezpieczeń społecznych
- kontynuacji ubezpieczeń społecznych
- zasad rozliczania i opłacania składek za osoby podlegające ubezpieczeniom
- przekazywania dokumentów ubezpieczeniowych do ZUS
- zasad rozliczania i opłacania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
- wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy z powodu choroby
- wypłaty świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
- wypłaty świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego
- wykaz obowiązujących w powyższym zakresie aktów prawnych

W opracowaniu Obowiązki zakładów pracy i pracodawców wobec ZUS w 2013 roku uwzględniono zmiany w przepisach obowiązujące od 1 stycznia 2013 roku.

Spis treści:

WSTĘP
 
1. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE PRACOWNIKÓW
 
   1.1. Zasady podlegania ubezpieczeniom
   1.2. Zasady podlegania w przypadku zbiegu tytułów do ubezpieczeń
   1.3. Zasady zgłaszania do ubezpieczeń
   1.4. Podstawa wymiaru składek
   1.5. Wyłączenia z podstawy wymiaru składek
   1.6. Roczna podstawa wymiaru składek
 
2. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE OSÓB POBIERAJĄCYCHZASIŁEK MACIERZYŃSKI LUB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPIE WYCHOWAWCZYM
 
   2.1. Zasady podlegania ubezpieczeniom
   2.2. Zasady podlegania w przypadku zbiegu tytułów do ubezpieczeń
   2.3. Zasady zgłaszania do ubezpieczeń
   2.4. Podstawa wymiaru składek
 
3. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ZLECENIOBIORCÓW
 
   3.1. Zasady podlegania ubezpieczeniom
   3.2. Zasady podlegania w przypadku zbiegu tytułów do ubezpieczeń
   3.3. Zasady zgłaszania do ubezpieczeń
   3.4. Podstawa wymiaru składek
 
4. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE OSÓB PROWADZĄCYCH POZAROLNICZĄ DZIAŁALNOŚĆ
 
   4.1. Zasady podlegania ubezpieczeniom
   4.2. Zasady podlegania w przypadku zbiegu tytułów do ubezpieczeń
   4.3. Zasady zgłaszania do ubezpieczeń
   4.4. Podstawa wymiaru składek
 
5. DOBROWOLNE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I KONTYNUACJA UBEZPIECZEŃ
 
   5.1. Zasady podlegania osób ubezpieczonych dobrowolnie
   5.2. Zasady podlegania osób kontynuujących ubezpieczenia
   5.3. Zasady zgłaszania do ubezpieczeń
   5.4. Podstawa wymiaru składek
 
6. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE OBYWATELI POLSKICH ZATRUDNIONYCH ZA GRANICĄ
 
   6.1. Wykonywanie pracy najemnej w kilku państwach jednocześnie
   6.2. Prowadzenie działalności na własny rachunek
   6.3. Zasady zgłaszania do ubezpieczeń
   6.4. Podstawa wymiaru składek
 
7.UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE NIAŃ
 
   7.1. Zasady podlegania ubezpieczeniom
   7.2. Zasady podlegania w przypadku zbiegu tytułów do ubezpieczeń
   7.3. Zasady zgłaszania do ubezpieczeń
   7.4. Podstawa wymiaru składek
 
8. ZASADY ROZLICZANIA, OPŁACANIA SKŁADEK ORAZ PRZEKAZYWANIA DOKUMENTÓW DO ZUS
 
   8.1. Wysokość składek
   8.2. Zasady obliczania składek
   8.3. Dokumenty zgłoszeniowe
   8.4. Dokumenty rozliczeniowe
   8.5. Dokumenty korygujące
   8.6. Raport miesięczny dla osoby ubezpieczonej
   8.7. Informacja o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe
   8.8. Zasady rozliczania
   8.9. Forma składania dokumentów ubezpieczeniowych
   8.10. Terminy opłacania składek
   8.11. Zasady opłacania składek
 
9. UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE
 
   9.1. Zasady podlegania ubezpieczeniu
   9.2. Zasady podlegania w przypadku zbiegu tytułów do ubezpieczenia
   9.3. Kilka umów o pracę
   9.4. Umowa o pracę i umowa zlecenia z własnym pracodawcą
   9.5. Umowa o pracę i kilka umów zlecenia z własnym pracodawcą
   9.6. Kilka umów zlecenia
   9.7. Prowadzenie kilku pozarolniczych działalności
   9.8. Zasada niepodzielności składki
   9.9. Składka na ubezpieczenie zdrowotne a zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych
   9.10. Zwolnienia z opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne
   9.11. Podstawa wymiaru składki
   9.12. Zasady zgłaszania do ubezpieczenia oraz rozliczania składek
   9.13. Składki za osoby przebywające na urlopach wychowawczych
 
10. SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
 
11. SKŁADKI NA FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH
 
11.1. Składki na fundusz emerytur pomostowych
 
12. URLOP WYCHOWAWCZY
 
   12.1. Osoby uprawnione
   12.2. Wymiar urlopu wychowawczego
   12.3. Udzielenie urlopu wychowawczego
   12.4. Zakończenie urlopu wychowawczego
 
13. WYNAGRODZENIE ZA CZAS NIEZDOLNOŚCI DO PRACY Z POWODU CHOROBY
 
14. WYPŁATA ŚWIADCZEŃ Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W RAZIE CHOROBY I MACIERZYŃSTWA  
 
   14.1. Pracodawcy uprawnieni do wypłaty świadczeń
   14.2. Terminy wypłat świadczeń
   14.3. Przedawnienie roszczeń
   14.4. Zasiłek chorobowy
   14.5. Świadczenie rehabilitacyjne
   14.6. Zasiłek opiekuńczy
   14.7. Zasiłek macierzyński
 
15.WYPŁATA ŚWIADCZEŃ Z UBEZPIECZENIA WYPADKOWEGO
 
   15.1. Pracodawcy zobowiązani do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku
   15.2. Wypadek przy pracy
   15.3. Terminy wypłaty świadczeń
   15.4. Podstawa wypłaty świadczeń
   15.5. Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
   15.6. Zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne
   15.7. Zbieg prawa do świadczeń
   15.8. Brak prawa do świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego
 
16. OBOWIĄZKI PRACODAWCY I SANKCJE
16.1. Zasady przechowywania kopii dokumentów ubezpieczeniowych
16.2. Sankcje fi nansowe wynikające z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
16.3. Sankcje wynikające z ustawy wypadkowej
 
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH AKTÓW PRAWNYCH
... jest pusty