Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Zobacz również

Komentarz do planu kont 2018 dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego Wydanie 17

Książka Komentarz do planu kont 2018 dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego Wydanie 17 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Autorzy:  

Augustowska Maria, Rup Wojciech


Wydawnictwo:  

ODDK


Wydanie:  17
Rok wydania:  

2018


Ilość stron:  486
Oprawa:  twarda
Format:  A5
ISBN:  
978-83-7804-600-4
Do pobrania:
Cena: 299zł
Opis

plan kont z komentarzem 2018 dla jednostek budżetowych

Najnowszy komentarz do planów kont autorstwa Marii Agustowskiej i Wojciecha Rupa. Komentarz do planu kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego (z suplementem elektronicznym) to już 17 wydanie tej publikacji ze stanem prawnym na 1 stycznia 2018 roku. Komentarz do planu kont opracowany jest z uwzględnieniem nowego rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów wchodzącego w życie w dniu 01.01.2018 roku.
 
Szczegółowy komentarz opracowany z uwzględnieniem głónych dla rachunkowości budżetowej ustaw i rozporządzeń, w tym m.in.:
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
- nowego rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskie.

Książka Komentarz do planu kont dla jednostek budżetowych składa się z dwóch części tj.:
- część pierwszej – komentarz do planu kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,
- część drugiej – komentarz do planu kont dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Publikacja ponadto posiada:
- rozwinięty komentarz do poszczególnych kont wraz ze wskazaniem zasad wyceny składników majątkowych, okresu i sposobu inwentaryzacji, formy i zakresu ewidencji szczegółowej,
-wykaz typowych operacji gospodarczych ewidencjonowanych na stronie Wn i Ma poszczególnych kont bilansowych z jednoczesnym wskazaniem kont przeciwstawnych.

Do publikacji dołączony jest suplement elektroniczny posiadający treść Komentarza w formacie pdf z pomocnymi hiperłączami pozwalającymi szybko i prosto przemieszczać się pomiędzy kontami, a także edytować i drukować wybrane fragmenty komentarza.
 
Zmiany wprowadzone do 17 wydania Komentarza to w szczególności:
- aktualizacja związana z wprowadzeniem nowego rozporządzenia – nowe brzmienie przepisów, zmiana podstawy prawnej poszczególnych regulacji;
 - zmiany w planie kont dla jednostek organizacyjnych, w szczególności wprowadzenie nowego konta 235;
- wskazanie zasad uzupełniania zakładowego planu kont jednostki z punktu widzenia jej potrzeb ewidencyjnych związanych z dużymi zmianami w zakresie sprawozdawczości finansowej jednostek budżetowych;
- doprecyzowanie zasad ewidencji przekazania nieruchomości jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd ze szczególnym uwzględnieniem wariantów wyceny tych nieruchomości w jednostce organizacyjnej i skutków bilansowych zastosowanej metody wyceny;
- dostosowanie zasad ewidencji nieruchomości przekazanych w wieczyste użytkowanie do wprowadzonych unormowań rozporządzenia, które po raz pierwszy tą sprawę reguluje, oraz propozycja metod wyceny tych nieruchomości (przepisy rozporządzenia nie wprowadzają konkretnej metody);
- uporządkowanie i usystematyzowanie ewidencji, inwentaryzacji i klasyfikacji środków trwałych w jednostkach;
- aktualizacja ewidencji rozrachunków jednostek budżetowych;
- omówienie zmienionej przez nowe rozporządzenie ewidencji dochodów własnych szkół.

Ponadto książka uwzględnia zmiany wielu aktów prawnych z zakresu gospodarki finansowej sektora finansów publicznych i rachunkowości.
Inne pozycje tego autora
Książka Gospodarka finansowa państwowych i samorządowych jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Gospodarka finansowa państwowych i samorządowych jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych
Gospodarka finansowa państwowych i samorządowych jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych:– zasady i organizacja– pla...
Cena: 149,00zł
Książka Koszty w jednostkach budżetowych – ewidencja księgowa kosztów a klasyfikacja budżetowa wydatków – powiązania, przykłady w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Koszty w jednostkach budżetowych – ewidencja księgowa kosztów a klasyfikacja budżetowa wydatków – powiązania, przykłady
Pierwsze na rynku tak szczegółowe opracowanie dotyczące powiązania ewidencji księgowej kosztów z klasyfikacją budżetową wydatków.Obowiązujące od p...
Cena: 155,00zł
Książka Praktyczny komentarz do zmian w rachunkowości budżetowej wynikających z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 19 stycznia 2012 r. (Dz.U. poz. 121) w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Praktyczny komentarz do zmian w rachunkowości budżetowej wynikających z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 19 stycznia 2012 r. (Dz.U. poz. 121)
Szczegółowy komentarz do zmian w rachunkowości budżetowej wynikających z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 2012 r. zmieniająceg...
Cena: 139,00zł
Książka Kalendarz księgowego budżetu 2019 format A5 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Kalendarz księgowego budżetu 2019 format A5
Kalendarz 2019 dla księgowego budżetówki Kalendarz dla księgowego budżetu zawiera przejrzyste kalendarium z dużą ilością miejsca na własne notatki, pl...
Cena: 49,00zł
Książka Rachunkowość nieruchomości w jednostkach sektora finansów publicznych w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Rachunkowość nieruchomości w jednostkach sektora finansów publicznych
Całościowe omówienie problematyki ujęcia w księgach rachunkowych jednostek sektora finansów publicznych operacji związanych z nieruchomościami. Autor,...
Cena: 139,00zł
Książka Komentarz do planu kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2017 (z suplementem elektronicznym) Wydanie 16 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Komentarz do planu kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2017 (z suplementem elektronicznym) Wydanie 16
Komentarz do planu kont dla jednostek budżetowych 2017 Augustowska, Rup Najnowsze wydanie książki Komentarz do planu kont dla jednostek budżetowych i ...
Cena: 249,00zł
Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:
Książka Leksykon VAT 2018 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Leksykon VAT 2018
Leksykon podatku VAT 2018Leksykon VAT to co roku najbardziej oczekiwany tytuł na podatkowym rynku wydawniczym. Leksykon VAT 2018 autorstwa Janusza Zub...
Cena: 265,00zł
... jest pusty