Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Zobacz również

Kodeks postępowania karnego Komentarz 2015 Tom 1 i 2 Wydanie 2

Książka Kodeks postępowania karnego Komentarz 2015 Tom 1 i 2 Wydanie 2 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Autorzy:  

Augustyniak Barbara, Eichstaedt Krzysztof, Kurowski Michał, Świecki Dariusz


Wydawnictwo:  

Wolters Kluwer S.A.


Wydanie:  2
Seria:  Wielkie Komentarze
Rok wydania:  

2015


Ilość stron:  Tom I 1460 Tom II 1340
Oprawa:  twarda
Format:  B5
ISBN:  
978-83-264-9345-4
Cena: 319zł
Nakład wyczerpany
Opis
Stan prawny: 1 października 2015 r.

Reforma procedury karnej, która weszła w życie z dniem 1 lipca 2015 r., wprowadza liczne zmiany o różnym charakterze, tworząc nową rzeczywistość procesową, w której nie jest łatwo się poruszać. Drugie wydanie cieszącego się uznaniem Czytelników Komentarza ma na celu pomóc w interpretacji nowych przepisów. Autorzy podjęli się trudnego zadania z uwagi na niewielki jeszcze dorobek piśmiennictwa, a także brak wypowiedzi judykatury.

Komentarz pełni przede wszystkim funkcję przewodnika po tekście ustawy:
    proporcjonalnie do charakteru wprowadzonych zmian dokonano analizy poszczególnych znowelizowanych przepisów wskazując na pojawiające się wątpliwości interpretacyjne oraz przedstawiając propozycje ich rozwiązania;
    wykorzystano dotychczasowy dorobek piśmiennictwa prawniczego, w tym wypowiedzi odnoszące się już do przepisów obowiązujących od 1 lipca. 2015 r.
    starano się wszechstronnie, acz w syntetyczny sposób przedstawić poglądy doktryny, a także zaprezentować stanowisko jej przedstawicieli w kwestiach spornych;
    zebrano dorobek judykatury: w szerokim zakresie cytowane jest orzecznictwo Sądu Najwyższego, ale z krytyczną refleksją, gdy wypowiadane poglądy budzą wątpliwości;
    dokonano selektywnego doboru orzecznictwa, w tym także pod kątem jego aktualności na gruncie przepisów obowiązujących od 1 lipca 2015 r. - wybrano orzeczenia najistotniejsze, zwłaszcza o charakterze precedensowym, gdy przedstawiony pogląd ma znaczenie dla praktyki.
    przy komentowaniu poszczególnych przepisów starano się pokazać wzajemne powiązania i zależności, aby całościowo przedstawić poszczególne instytucje procesowe.

W publikacji główny nacisk położono na kwestie sporne przy stosowaniu przepisów. Myślą przewodnią podczas jej tworzenia było bowiem wydobywanie wątpliwości interpretacyjnych, a nie ich unikanie. W ten sposób starano się wyjść naprzeciw oczekiwaniom praktyków, aby komentarz nie kończył się tam, gdzie zaczynają się problemy.

W komentarzu znajdą Państwo odpowiedzi na pytania:
    Jak rozstrzygać rozmaite wątpliwości interpretacyjne, jakie się pojawią po wejściu w życie tzw. dużej noweli do kpk po 1 lipca 2015 r.
    Jakie są zasady dostępu do akt obrońcy i pełnomocnika po zmianach?
    Jakie są możliwości przeprowadzania dowodów na rozprawie głównej po zmianach?
    Jakie są granice apelacji obrońcy i pełnomocnika po zmianach?
    Czy można korzystać z dowodów zdobytych za pomocą czynu zabronionego?
    Jak zaskarżyć decyzję o odmowie wyznaczenia obrońcy i pełnomocnika z urzędu?

Komentarz obejmuje stan prawny na 1 października 2015 r. i uwzględnia nie tylko tzw. wielką nowelizację Kodeksu postępowania karnego wprowadzoną przez ustawę z 27 września 2013 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r., poz. 1247), ale także:
    ustawę z 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy - kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., Nr 396);
    ustawę z 12 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. 2015 r., poz. 1185), która weszła w życie z dniem 1 września 2015 r. - wprowadzającą możliwość zaskarżenia postanowienia w przedmiocie kosztów nieopłaconej przez strony pomocy prawnej udzielonej z urzędu, zasądzonych po raz pierwszy przez sąd odwoławczy;
    ustawę z 12 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. 2015 r., poz. 1186), która weszła w życie z dniem 17 września 2015 r. - zmiany te wprowadzają zaskarżalność decyzji o odmowie wyznaczenia obrońcy i pełnomocnika z urzędu.

Publikacja jest skierowana przede wszystkim do praktyków prawa, czyli sędziów, prokuratorów, adwokatów i radców prawnych. Stanowi też źródło wiedzy dla aplikantów zawodów prawniczych.

Publikacja wydana wcześniej przez wydawnictwo LexisNexis
Nakład wyczerpany
Inne pozycje tego autora
Książka  w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Cena: 79,00zł
Książka Czynności sądu w postępowaniu przygotowawczym w polskim prawie karnym w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Czynności sądu w postępowaniu przygotowawczym w polskim prawie karnym
Autor: dr Krzysztof Eichstaedt rok: 2008, stron : 438 cena: 79 zł Niniejsza monografia zawiera pierwsze, całości...
Cena: 79,00zł
Książka Postępowanie przed sądem w sprawach nieletnich w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Postępowanie przed sądem w sprawach nieletnich
W książce omówiono zasady i procedury postępowania wyjaśniającego, opiekuńczo-wychowawczego, poprawczego oraz odwoławczego w sprawach nieletnich. Pub...
Cena: 75,00zł
Książka Rola sądu w postępowaniu przygotowawczym a instytucja sędziego śledczego w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Rola sądu w postępowaniu przygotowawczym a instytucja sędziego śledczego
Publikacja przedstawia różne modele postępowania przygotowawczego, poprzez pryzmat roli, jaką w tym stadium postępowania ma do odegrania sąd. Omówiono...
Cena: 59,00zł
Książka Postępowania szczególne w polskim procesie karnym w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Postępowania szczególne w polskim procesie karnym
Postępowania szczególne w polskim procesie karnym to monografia, w której przedstawiono - przez pryzmat obowiązujących przepisów, poglądów doktryn...
Cena: 59,00zł
Książka Metodyka pracy sędziego w sprawach o wykroczenia. Wydanie 2 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Metodyka pracy sędziego w sprawach o wykroczenia. Wydanie 2
Książka przedstawia zagadnienia procesowe związane z praca sędziego w sprawach o wykroczenia. Praca sędziego orzekającego w tych sprawach wymaga dob...
Cena: 115,00zł
... jest pusty