Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Zobacz również

Błędy w procesie udzielania zamówień publicznych Odpowiedzialność zamawiającego

Książka Błędy w procesie udzielania zamówień publicznych Odpowiedzialność zamawiającego w ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Autorzy:  

Kuźma Mariusz


Wydawnictwo:  

C.H. Beck


Seria:  Sektor publiczny
Rok wydania:  

2015


Ilość stron:  330
ISBN:  
978-83-255-7845-9
Do pobrania:
Cena: 118zł
Opis
Stan prawny: lipiec 2015 r.

Niniejsza książka przybliża Czytelnikowi cały proces kontroli zamówień publicznych oraz konsekwencje jej przeprowadzania. Uwzględnia zagadnienia odpowiedzialności:
    dyscyplinarnej – w szczególności ze względu na dyscyplinę finansów publicznych,
    finansowej – z uwzględnieniem kar finansowych nakładanych przez Prezesa UZP oraz korekt finansowych w ramach projektów UE i
    karnej.

Omówione w publikacji zagadnienia dotyczą wybranych błędów popełnianych na etapie przygotowania postępowania oraz w toku procedury, i uwzględniają najczęściej pojawiające się pytania, zarówno po stronie zamawiających, jak i wykonawców. W książce przedstawiono organy kontrolne różnego szczebla i przeznaczenia, m.in. NIK, Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, czy organy kontrolujące wydatkowanie środków UE, a także tryby prowadzonej kontroli z uwzględnieniem jednostki kontrolowanej, rodzaj kontrolowanych zamówień publicznych oraz pochodzenia środków finansowych, którymi są one opłacane.

W książce przedstawiono m.in.:
    zakres projektowanych zmian w nowym Prawie zamówień publicznych;
    omówienie kluczowych elementów procesu udzielania zamówienia;
    szczegółowe i praktyczne przedstawienie błędów, jakie popełniane są w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na etapach przygotowania postępowania, procedury oraz wykonywania umowy;
    zakres i pojęcie kontroli, jakiej poddawane są zamówienia publiczne;
    organy kotrolujące proces zamawiania robót budowlanych, dostaw i usług;
    rolę Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej;
    szczegółowe zasady odpowiedzialności za naruszenia przepisów w związku z

udzielaniem zamówień publicznych;
    informacje dla wykonawców, jak istotną rolę odgrywają w toku postępowania i jakie mają prawa;
    wskazówki dla zamawiających, jak unikać błędów w toku prowadzonych czynności przygotowawczych, proceduralnych i wykonawczych;
    bogaty wybór orzecznictwa KIO i sądów, dotyczący omawianej problematyki, przedstawiony w przystępnej formie.

Czytelnik znajdzie tu odpowiedzi na wiele istotnych pytań, w tym:
    jak rozumieć system zamówień publicznych i obowiązujące przepisy, w tym zmieniające się regulacje europejskiego prawa zamówień publicznych;
    jakie rodzaje kontroli dotyczą udzielających zamówień publicznych;
    kiedy i kto ponosi odpowiedzialność za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych;
    w jakim zakresie wykonawcy mogą kontrolować zamawiających i ich czynności;
    kiedy zamawiający może obawiać się nałożenia korekty finansowej.
... jest pusty