Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Zobacz również

Prawne problemy funkcjonowania konsorcjów uczestniczących w obrocie regulowanym przez Prawo zamówień publicznych

Książka Prawne problemy funkcjonowania konsorcjów uczestniczących w obrocie regulowanym przez Prawo zamówień publicznych w ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Autorzy:  

Muchowska-Zwara Karolina


Wydawnictwo:  

C.H. Beck


Seria:  Monografie Prawnicze
Rok wydania:  

2015


Ilość stron:  240
ISBN:  
978-83-255-7703-2
Cena: 84zł
Opis
Niniejsze opracowanie dotyczy problemów prawnych związanych z funkcjonowaniem w obrocie regulowanym przez PrZamPubl konsorcjów wykonawców. Jego przedmiotem jest w szczególności:
    prezentacja konsorcjum jako specyficznej formy współpracy gospodarczej,
    wskazanie oraz omówienie wybranych, występujących w praktyce stosunków gospodarczych problemów prawnych wiążących się z funkcjonowaniem konsorcjów na gruncie PrZamPubl oraz ich analiza, a także:
    przedstawienie regulacji unijnych, dotyczących powyższej tematyki, wraz z oceną zgodności z nimi norm prawa polskiego.

Celem opracowania jest kompleksowe omówienie powyższego tematu, który pomimo dużej doniosłości praktycznej został zaniedbany w doktrynie, przy czym z racji obszerności materiału spektrum pracy zostało ograniczone do kwestii podstawowych z zakresu PrZamPubl, a ponadto prawa cywilnego i w niewielkim fragmencie prawa upadłościowego. Jednocześnie podkreśla ono niedostatecznie jak dotąd uwzględniane – również w orzecznictwie KIO oraz sądów powszechnych, orzekających w sprawach zamówień publicznych – cywilistyczne aspekty omawianej problematyki oraz zasady wynikające z prawa UE, w tym w szczególności z przepisów dyrektyw oraz orzecznictwa TS.
... jest pusty