Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Zobacz również

Ordynacja podatkowa 2023 Komentarz

Książka Ordynacja podatkowa 2023 Komentarz w ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Autorzy:  

Mariański Adam


Wydawnictwo:  

C.H. Beck


Rok wydania:  

2023


Ilość stron:  1308
Format:  B5
ISBN:  
978-83-8291-423-8
Cena: 375zł
Opis
Szczegółowy komentarz do ustawy z 29.8.1997 r. – ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1540, 1598, 2076, 2105, 2262, 2328, z 2022 r. poz. 835, 974, 1265, 1301, 1933, 2180).

Komentarz wyjaśnia najważniejsze dla postępowania podatkowego zagadnienia dotyczące:

    organów podatkowych i ich właściwości, a także interpretacji przepisów prawa podatkowego;
    umowy o współdziałanie i porozumień podatkowych;
    powstawania i wygaśnięcia zobowiązań podatkowych, odpowiedzialności podatnika, płatnika i inkasenta, zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych, terminów płatności, zasad regulowania zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę, opłaty prolongacyjnej, dodatkowych zobowiązań podatkowych, ulg w spłacie zobowiązań, przedawnienia, nadpłaty, podpisywania i korekty deklaracji, informacji podatkowych o schematach podatkowych, rachunków, odpowiedzialności solidarnej, praw i obowiązków następców prawnych oraz podmiotów przekształconych, odpowiedzialności podatkowej osób trzecich;
    klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, postępowania podatkowego w przypadku unikania opodatkowania, Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania, opinii zabezpieczających, cofnięcia skutków unikania opodatkowania;
    przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych, analizy ryzyka, blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego, kar pieniężnych;
    zasad ogólnych i stron postępowania podatkowego, wyłączenia pracownika organu podatkowego oraz organu podatkowego, załatwiania spraw, doręczeń, wezwań, przywrócenia terminu, wszczęcia postępowania, metryk, protokołów i adnotacji, udostępniania akt, dowodów, rozprawy, zawieszenia postępowania, decyzji i ich wykonania, postanowień, odwołań, zażaleń, wznowienia postępowania, stwierdzenia nieważności decyzji, uchylenia lub zmiany decyzji ostatecznej, a także jej wygaśnięcia, odpowiedzialności odszkodowawczej, kosztów postępowania;
    prowadzenia czynności sprawdzających;
    kontroli podatkowej i postępowań podatkowych;
    tajemnicy skarbowej;
    przepisów karnych.

Publikacja z uwzględnia zmiany opublikowane w: Dz.U. z 2021 r. poz. 2105, które wchodzą w życie 1.1.2024 r., tj. zmiany dotyczące posługiwania się językiem angielskim przy zawieraniu porozumienia inwestycyjnego pomiędzy inwestorem a organem właściwym ws. porozumienia, oraz zmiany wynikające z Dz.U. z 2022 r. poz. 2180, które wchodzą w życie 1.3.2023 r. i 1.7.2023 r., tj. odnoszące się do zobowiązania notariuszy i Krajowej Rady Notarialnej do przekazywania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej w określony sposób i w wymaganym terminie informacji o wskazanych w ustawie aktach notarialnych, zarejestrowanym akcie poświadczenia dziedziczenia oraz zarejestrowanym europejskim poświadczeniu spadkowym.

Komentarz uwzględnia m.in. najnowsze zmiany, które weszły w życie 7.7.2022 r., dotyczące:

    e-Urzędu Skarbowego, który wprowadził możliwość załatwiania wielu spraw zdalnie, także przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, wprowadzając automatyzację załatwiania niektórych spraw obsługiwanych przez Krajową Administrację Skarbową;
    wyłączenia możliwości zaliczania wpłat podatku VAT od importu i akcyzy na poczet zaległości podatkowych, co może wpłynąć pozytywnie na skuteczną i sprawną obsługę podmiotów dokonujących obrotu towarowego z krajami trzecimi;
    znowelizowania art. 50, w celu uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych, powstających w związku ze stosowaniem tego przepisu.

oraz zmiany dotyczące doręczeń elektronicznych – zmiany mają charakter ujednolicający terminologię z ustawą o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2320), a ich celem jest m.in. zrównoważenie postaci papierowej z elektroniczną, a także zmiany dotyczące odpowiedzialności członków zarządu, dyrektorów i rady dyrektorów prostej spółki akcyjnej wynikające z ustawy o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1655 ze zm.) i dalsze zmiany wynikające z tzw. programu „Polski Ład" – oraz ustaw wprowadzających i nowelizujących ten program.

Prezentowany Komentarz jest przeznaczony dla doradców podatkowych, sędziów sądów administracyjnych, adwokatów, radców prawnych, biegłych rewidentów, pracowników Krajowej Administracji Skarbowej oraz administracji samorządowej i państwowej, w tym organów odwoławczych, księgowych i podatników.
Inne pozycje tego autora
Książka Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika. Zasada prawa podatkowego w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika. Zasada prawa podatkowego
"Praca nie tylko wypełnia lukę w polskiej literaturze dotyczącej systemu prawa podatkowego, ale jest oryginalną próbą krystalizacji jednego z ogól...
Cena: 69,00zł
Książka Ustawa o doradztwie podatkowym. Komentarz w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Ustawa o doradztwie podatkowym. Komentarz
Stan prawny na: 1.08.2010 r. W komentarzu kompleksowo przedstawiono zasady wykonywania zawodu doradcy podatkowego, w tym zakres czynności, etykę...
Cena: 99,00zł
Książka Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych. Komentarz w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych. Komentarz
Komentarz przedstawia kompleksową analizę kluczowych instytucji podatku dochodowego od osób prawnych ze szczególnym uwzględnieniem regulacji budzący...
Cena: 134,00zł
Książka Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 2014 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 2014
Najobszerniejszy praktyczny komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2014Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fi...
Cena: 189,00zł
Książka Doradca podatkowy podczas kontroli skarbowej w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Doradca podatkowy podczas kontroli skarbowej
Publikacja Doradca podatkowy podczas kontroli skarbowej stanowi praktyczne opracowanie dotyczące zasad prowadzenia i przebiegu kontroli skarbowej oraz...
Cena: 115,00zł
Książka Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 2015 Wydanie 2 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 2015 Wydanie 2
Najobszerniejszy praktyczny komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2015Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fi...
Cena: 189,00zł
Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:
Książka Zaskarżanie decyzji podatkowej. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych i kazusy w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Zaskarżanie decyzji podatkowej. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych i kazusy
Zaskarżanie decyzji podatkowej. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych i kazusy stanowi omówienie najistotniejszych kwestii zwią...
Cena: 127,00zł
... jest pusty