Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Zobacz również

MERITUM Podatki 2023

Książka MERITUM Podatki 2023 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Autorzy:  

Kaźmierski Aleksander


Wydawnictwo:  

Wolters Kluwer S.A.


Wydanie:  21
Seria:  Meritum
Rok wydania:  

2023


Ilość stron:  2252
Oprawa:  miękka z tworzywa PCV
Format:  B5
ISBN:  
978-83-8328-343-2
Cena: 299zł
Opis

Podatki 2023 z serii MERITUM

21 wydanie wyjątkowej na rynku wydawniczym publikacji o podatkach z serii Meritum! W jednym zwartym tomie znajdziesz praktyczne informacje na temat polskiego prawa podatkowego: od powstania zobowiązania podatkowego przez postępowanie podatkowe, kontrolę podatkową, sądowoadministracyjną kontrolę decyzji podatkowych, aż po odpowiedzialność karną skarbową.

Atutem książki Meritum Podatki 2023 jest poradnikowe ujęcie prezentowanej tematyki. Zastosowany w opracowaniu przystępny język, pozbawiony „żargonu” prawniczego pozwala na korzystanie z książki także osobom zajmującym się sprawami podatkowymi, które jednak nie posiadają wykształcenia prawniczego.

MERITUM Podatki jest publikacją „otwartą”, na bieżąco aktualizowaną. Umożliwia to nowoczesna formuła opracowania przewidująca kwartalne aktualizacje w formie elektronicznej przez cały rok. W materiałach aktualizacyjnych – zawierających omówienie istotnych zmian w przepisach podatkowych wraz z przytoczeniem najnowszego orzecznictwa sądowego, interpretacji Ministerstwa Finansów itp. – znajdą się elementy formuły dzieła podstawowego, co ułatwi ich praktyczne wykorzystywanie (m.in. system numerów na marginesach, wewnętrzne odesłania w tekście, umożliwiające szybkie dotarcie do interesującego zagadnienia, przykłady itp.).

Zmiany uwzględnione w 21. wydaniu (prawo, orzecznictwo, interpretacje podatkowe)

PIT (podatek dochodowy od osób fizycznych):
– likwidacja tzw. ulgi dla klasy średniej;
– rezygnacja z mechanizmu odroczenia poboru i wpłaty zaliczek na podatek dochodowy w trakcie 2022 roku;
– przywrócenie przez „Polski Ład 2.0” preferencyjnego opodatkowania osób samotnie wychowujących dzieci;
– inne korzystne rozwiązania podatkowe adresowane do osób samotnie wychowujących dzieci oraz do ich dzieci;
– zmiana sposobu obliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne od dnia 1 stycznia 2022 r. (na podstawie regulacji „Polskiego Ładu 1.0”, a później „Polskiego Ładu 2.0” z dnia 15 czerwca 2022 r.), modyfikacje w zakresie wysokości odliczenia części składki zdrowotnej od podstawy opodatkowania;
– objęcie obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym nowych grup podmiotów;
– skala podatkowa w 2022 r. i później (zmiany wprowadzone przez „Polski Ład 1.0”, a następnie przez „Polski Ład 2.0”);
– wybór skali podatkowej przez podatników opodatkowanych w 2022 r. podatkiem liniowym lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (przepisy przejściowe);
– uelastycznienie zasad uwzględniania kwoty wolnej od podatku przez kilku płatników w odniesieniu do tego samego podatnika;
– ograniczenie zakresu stosowania i wprowadzenie dodatkowych warunków korzystania z ulgi na zabytki;
– uchylenie przepisów o przejściowym ryczałcie od dochodów;
– podwyższenie wysokości ulgi z tytułu przynależności do związków zawodowych,
– odroczenie wprowadzenia w życie obowiązku przekazywania organom podatkowym plików: JPK_CIT i JPK_PIT;
– podwyższenie limitu odpisu na organizacje pożytku publicznego;
– ulgi, preferencje podatkowe oraz zasady ustalania rezydencji podatkowej w związku z udzielaniem przez Polskę pomocy Ukraińcom-uchodźcom wojennym;
– wygaśnięcie części preferencji podatkowych – jako konsekwencja odwołania stanu epidemii na obszarze Polski i wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego na tym obszarze

CIT (podatek dochodowy od osób prawnych):
– modyfikacja i odroczenie stosowania regulacji dotyczących minimalnego podatku dochodowego;
– podatek od przerzuconych dochodów w kontekście zmian, które zaczną obowiązywać od początku 2023 roku;
– nowe i zmienione przepisy dotyczące podatku u źródła (WHT) i oświadczeń płatników (WH-OSC);
– zmienione przepisy o zagranicznych jednostkach kontrolowanych;
– nowe i zmienione regulacje dotyczące ryczałtu od dochodów kapitałowych (estońskiego CIT);
– modyfikacje dotyczące przepisów regulujących obowiązki dokumentacyjne w zakresie tzw. transakcji rajowych (zmienione progi dokumentacyjne, przypadki zniesienia obowiązku dokumentacyjnego etc.);
– uproszczenie procedury zwrotu podatku od przychodów z budynków;
– wygaśnięcie części preferencji podatkowych – jako konsekwencja odwołania stanu epidemii na obszarze Polski i wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego na tym obszarze;
– konsekwencje uchylenia przez przepisy „Polskiego Ładu 2.0” regulacji dotyczących przejściowego ryczałtu od odchodów

VAT (podatek od towarów i usług):
– wprowadzenie możliwości wystawiania tzw. faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur;
– novum w postaci możliwości wyboru opcji opodatkowania VAT dla niektórych usług finansowych;
– wydłużenie z 30 do 60 dni terminu wystawiania faktur przed dokonaniem dostawy lub wykonaniem usługi albo otrzymaniem zaliczki;
– przyznanie uprawnienia do ubiegania się o zwrot nadwyżki podatku należnego nad należnym w terminie 40 dni (dla podatników, którzy wystawiają faktury ustrukturyzowane) lub 15 dni (dla podatników, którzy zapewnili możliwość dokonywania płatności przy użyciu instrumentów płatniczych);
– omówienie regulacji dotyczących szczególnych przypadków zwrotu VAT;
– warunki utworzenia i funkcjonowania grupy VAT – jako podatnika VAT oraz rozliczenia w grupie VAT;
– umożliwienie dokonywania kwartalnych rozliczeń VAT podatnikom, którzy nie posiadają statusu małego podatnika, ale rozliczają podatek dochodowy w oparciu o estoński CIT;
– omówienie założeń pakietu SLIM VAT 3

Podatek od nieruchomości:
– omówienie ostatnio wydanych wyroków NSA dotyczących możliwości zakwalifikowania silosów (i niektórych innych obiektów budowlanych) dla celów podatku od nieruchomości jako budynków, a nie budowli;
– znaczny wzrost górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023;
– wyjaśnienie, jakie okoliczności mogą sprawiać, że dane z ewidencji gruntów i budynków mogą nie przesądzać w ostateczny sposób o kwalifikacji gruntu (budynku) dla celów podatkowych (wyrok NSA z 2022 r.)

Podatek od spadków i darowizn:
– przytoczenie i komentarz do najnowszych orzeczeń sądów administracyjnych (z 2022 r.) dotyczących podatku od spadków i darowizn;
– podwyższenie kwot wartości rzeczy i praw majątkowych zwolnionych od podatku od spadków i darowizn i niepodlegających opodatkowaniu tym podatkiem oraz skal podatkowych, według których oblicza się ten podatek

Kontrola podatnika:
– nowe zadania w zakresie kontroli celno-skarbowej nałożone przez ustawodawcę na Krajową Administrację Skarbową;
– omówienie najnowszych orzeczeń sądów administracyjnych oraz Sądu Najwyższego – odnoszących się do kontroli podatkowej oraz kontroli celno-skarbowej

Kontrola sądowoadministracyjna w sprawach podatkowych:
– wprowadzenie do ustawy – Prawo o ustroju sądów administracyjnych nowej instytucji procesowej umożliwiającej badanie spełnienia przez sędziego wymogów niezawisłości i bezstronności;
– uprawnienie adresata do doręczenia mu pism – na jego wniosek – na adres skrytki pocztowej w postępowaniu przed sądami administracyjnymi i związane z tym zmiany przepisów w ustawie – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi;
– omówienie ostatnio wydanych wyroków NSA dotyczących postępowania sądowoadministracyjnego w sprawach podatkowych

MERITUM to szybka, jasno podana informacja z propozycją rozwiązania problemu; książka narzędzie, która podpowie jak rozwiązać problem, jakie wzory dokumentów zastosować, zobrazuje zagadnienie przykładem.

Zawiera:
– omówienia istotnych zagadnień (w tym wybór reprezentatywnego orzecznictwa z podaniem tezy wyroku, wskazanie podstawy prawnej do omawianego zagadnienia oraz wykazu najistotniejszych pozycji literatury),
– wyraźnie wyodrębnione przykłady,
– sugerowane rozwiązania możliwych problemów.

Układ treści umożliwiający szybkie odszukanie informacji:
– rozbudowany system wewnętrznych odesłań,
– szczegółowy indeks rzeczowy,
– numery boczne na marginesach,
– schematy i tabele umożliwiające usystematyzowanie podanych informacji,
– wzory pism i dokumentów,
– wytłuszczenia, wyraźnie wyodrębnienie istotnych kwestii poprzez oznaczenie ich ramką z hasłem WAŻNE!,
– aneks ze wskaźnikami, stawkami, wykazami itd.

Przyjazna szata graficzna, wysoka jakość użytych materiałów:
– papier biblijny,
– zakładki.
Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:
Książka Polityka rachunkowości w firmie 2024 z komentarzem do planu kont w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Polityka rachunkowości w firmie 2024 z komentarzem do planu kont
Polityka rachunkowości 2024 Polityka rachunkowości w firmie 2024 z komentarzem do planu kont to wyjątkowy przewodnik, który zawiera wzorcowe rozwiązan...
Cena: 169,00zł
Książka Compliance w biurze rachunkowym Procedury, instrukcje, formularze w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Compliance w biurze rachunkowym Procedury, instrukcje, formularze
Compliance w biurze rachunkowym Procedury, instrukcje, formularze to publikacja autorstwa Edyty Zaniewicz, która zawiera rozwiązania, które usystematy...
Cena: 89,00zł
Książka Krajowe Standardy Rachunkowości wraz ze Stanowiskami Komitetu Standardów Rachunkowości w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Krajowe Standardy Rachunkowości wraz ze Stanowiskami Komitetu Standardów Rachunkowości
KSR 2022 Krajowe Standardy Rachunkowości wraz ze Stanowiskami Komitetu Standardów Rachunkowości to książka niezbędna każdemu księgowemu. Zawiera pełny...
Cena: 319,00zł
Książka Wyodrębniona ewidencja księgowa dla projektów unijnych w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Wyodrębniona ewidencja księgowa dla projektów unijnych
ewidencja księgowa W jaki sposób prawidłowo rozliczyć projekt finansowany ze środków unijnych? Jak zmienić system ewidencji w jednostce, aby speł...
Cena: 129,00zł
Książka Zakładowy plan kont dla Sp. z o.o. 2024 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Zakładowy plan kont dla Sp. z o.o. 2024
Opracowanie zakładowego planu kont dla Sp. z o.o. na rok 2024   Przykładowe opracowanie wzorcowe Zakładowego Planu Kont dla spółki z o.o. (małej, śred...
Cena: 85,00zł
Książka infoKALENDARZ kadrowo-księgowy 2024 format A5 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
infoKALENDARZ kadrowo-księgowy 2024 format A5
KALENDARZ 2024 KSIĘGOWYCH I KADROWYCH KALENDARZ DLA KADROWYCH I KSIĘGOWYCH z sektora prywatnego i publicznego!W części merytorycznej infoKaledarza zna...
Cena: 69,00zł
... jest pusty