Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Zobacz również

Nowe zasady udzielania i rozliczania dotacji dla organizacji pozarządowych przez jednostki sektora publicznego przy realizacji zadań publicznych – komentarz, przykłady, dokumentacja (z suplementem elektronicznym)

Książka Nowe zasady udzielania i rozliczania dotacji dla organizacji pozarządowych przez jednostki sektora publicznego przy realizacji zadań publicznych – komentarz, przykłady, dokumentacja (z suplementem elektronicznym) w ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Autorzy:  

Puchacz Krzysztof


Wydawnictwo:  

ODDK


Rok wydania:  

2011


Ilość stron:  196
Oprawa:  miękka klejona
Format:  B5
ISBN:  
978-83-74267-43-4
Cena: 165zł
Opis
Praktyczny poradnik dla organów dotujących i podmiotów dotowanych, uwzględniający ostatnie nowelizacje przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz nowe rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.

W publikacji:
  • przedstawiono ramy prawne i formy współpracy pomiędzy sektorem publicznym i pozarządowym
  • omówiono zasady przeprowadzania otwartego konkursu ofert
  • scharakteryzowano poszczególne postanowienia umowy o realizację zadania publicznego wraz z podaniem przykładów i konsekwencji wprowadzenia konkretnych zapisów
  • omówiono zasady sporządzania sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz rozliczenia finansowego dotacji.

Autor zaproponował również wzory niezbędnej dokumentacji:
  • wzór uchwały w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
  • wzór uchwały w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  • wzór zarządzenia w sprawie zasad przeprowadzania oceny i kontroli realizacji zadania publicznego,
  • wzór wniosku o realizację zadania publicznego na podstawie przepisów art. 12 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  • lista kontrolna przygotowania i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert oraz rozliczenia dotacji,
  • wzór zawiadomienia o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych.
Publikacja wzbogacona o suplement elektroniczny zawierający wzory dokumentów w formacie MS Word oraz teksty przepisów prawnych.

Krzysztof Puchacz – prawnik, specjalista z zakresu prawa zobowiązań, prawa finansów publicznych oraz prawa zamówień publicznych. Pracownik Regionalnej Izby Obrachunkowej. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu prawa Unii Europejskiej, trener zamówień publicznych. Autor wielu publikacji z zakresu zamówień publicznych i prawa finansów publicznych.
Inne pozycje tego autora
Książka Zarządzanie ryzykiem w sektorze finansów publicznych (z suplementem elektronicznym) w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Zarządzanie ryzykiem w sektorze finansów publicznych (z suplementem elektronicznym)
Wzorcowa dokumentacja zarządzania ryzykiem wraz z komentarzem, uwzględniająca najnowsze wymogi Ministra Finansów obowiązujące od grudnia 2012 r. !Każd...
Cena: 135,00zł
Książka Wzorcowe regulaminy zamówień publicznych z uwzględnieniem środków unijnych. Wzory dokumentów w postępowaniu. Komentarz (z suplementem elektronicznym) w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Wzorcowe regulaminy zamówień publicznych z uwzględnieniem środków unijnych. Wzory dokumentów w postępowaniu. Komentarz (z suplementem elektronicznym)
Mechanizmy i procedury, które usprawnią proces przygotowania oraz przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Zestaw wzorcowyc...
Cena: 150,00zł
Książka Nowe standardy kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych – omówienie i propozycje wzorcowych rozwiązań (z suplementem elekt w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Nowe standardy kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych – omówienie i propozycje wzorcowych rozwiązań (z suplementem elekt
Nowe zasady kontroli zarządczej obowiązują już od 1 stycznia 2010r. Każda jednostka sektora finansów publicznych powinna posiadać system kontroli zarz...
Cena: 180,00zł
Książka Nowe zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Praktyczny komentarz 2012 do zmian w ustawie w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Nowe zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Praktyczny komentarz 2012 do zmian w ustawie
Duże zmiany w zasadach odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych wchodzą w życie już od dnia 11 lutego 2012 r. Przejrzysty...
Cena: 169,00zł
Książka Odpowiedzialność kierownika jednostki sektora finansów publicznych a powierzenie obowiązków pracownikom jednostki. Wzorcowe zakresy czynności (z suplementem elektronicznym) w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Odpowiedzialność kierownika jednostki sektora finansów publicznych a powierzenie obowiązków pracownikom jednostki. Wzorcowe zakresy czynności (z suplementem elektronicznym)
Nieoceniona pomoc dla kierowników jednostek sektora finansów publicznych – zakresy czynności pracowników, wzory powierzenia obowiązków w zakresi...
Cena: 169,00zł
Książka Wzorcowe regulaminy zamówień publicznych do 30.000 euro z komentarzem 2014 (z suplementem elektronicznym) w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Wzorcowe regulaminy zamówień publicznych do 30.000 euro z komentarzem 2014 (z suplementem elektronicznym)
Od 16 kwietnia 2014 r. zmieniły się progi stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych – z poziomu 14.000 euro do poziomu 30.000 euro.Wy...
Cena: 159,00zł
Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:
Książka Zakładowy plan kont dla Sp. z o.o. 2024 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Zakładowy plan kont dla Sp. z o.o. 2024
Opracowanie zakładowego planu kont dla Sp. z o.o. na rok 2024   Przykładowe opracowanie wzorcowe Zakładowego Planu Kont dla spółki z o.o. (małej, śred...
Cena: 85,00zł
Książka Nowe zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Praktyczny komentarz 2012 do zmian w ustawie w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Nowe zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Praktyczny komentarz 2012 do zmian w ustawie
Duże zmiany w zasadach odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych wchodzą w życie już od dnia 11 lutego 2012 r. Przejrzysty...
Cena: 169,00zł
... jest pusty