Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Zobacz również

Zarządzanie ryzykiem w sektorze finansów publicznych (z suplementem elektronicznym)

Książka Zarządzanie ryzykiem w sektorze finansów publicznych (z suplementem elektronicznym) w ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Autorzy:  

Puchacz Krzysztof


Wydawnictwo:  

ODDK


Rok wydania:  

2013


Ilość stron:  116
Oprawa:  miękka
Format:  B5
ISBN:  
978-83-7804-145-0
Do pobrania:
Cena: 135zł
Opis
Wzorcowa dokumentacja zarządzania ryzykiem wraz z komentarzem, uwzględniająca najnowsze wymogi Ministra Finansów obowiązujące od grudnia 2012 r. !

Każdy kierownik jednostki sektora finansów publicznych ma obowiązek wprowadzić system zarządzania ryzykiem w jednostce będący jednym z elementów kontroli zarządczej.

Informacje zawarte w książce Zarządzanie ryzykiem w sektorze finansów publicznych:
-pozwalają na zapoznanie się z zasadami i technikami zarządzania ryzykiem w jednostkach budżetowych
-ułatwią stworzenie sprawnego systemu zarządzania ryzykiem w jednostce sektora finansów publicznych
-pomogą zbudować ramy formalno-organizacyjne zarządzania ryzykiem w jednostce z poszanowaniem przepisów ustawy o finansach publicznych i wytycznych Ministra Finansów.

Niezwykle pomocne w bieżącej pracy Zarządzanie ryzykiem w sektorze finansów publicznych są również gotowe przykładowe instrukcje ze wzorami dokumentów (przygotowane także w formacie MS Word na dołączonej płycie CD):
-Instrukcja w sprawie zasad i trybu wyznaczania celów jednostki, określania mierników ich realizacji oraz zasad monitorowania ich osiągnięcia
-Instrukcja zarządzania ryzykiem (wersja podstawowa dla jednostek, w których funkcjonują wieloosobowe komórki organizacyjne)
-Instrukcja zarządzania ryzykiem (wersja uproszczona dla jednostek, w których nie funkcjonują wieloosobowe komórki organizacyjne, zatrudniających niewielką liczbę pracowników na samodzielnych stanowiskach).

Obowiązki związane z właściwym zorganizowaniem systemu zarządzania ryzykiem określają m.in.:
-przepisy art. 68 ust 1 w związku z art. 68 ust. 2 pkt 7 i art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)
-wytyczne Ministra Finansów zawarte w Komunikacie Nr 6 z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania ryzykiem (Dz.Urz. MF z 18 grudnia 2012, poz. 56).

Krzysztof Puchacz - Prawnik, specjalista z zakresu finansów publicznych, kontroli zarządczej, zamówień publicznych oraz odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Doradca ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej w wielu jednostkach sektora finansów publicznych. Były wieloletni pracownik organu kontroli państwowej (główny inspektor kontroli). Ceniony trener, autor wielu artykułów w prasie fachowej oraz publikacji książkowych.
Inne pozycje tego autora
Książka Wzorcowe regulaminy zamówień publicznych z uwzględnieniem środków unijnych. Wzory dokumentów w postępowaniu. Komentarz (z suplementem elektronicznym) w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Wzorcowe regulaminy zamówień publicznych z uwzględnieniem środków unijnych. Wzory dokumentów w postępowaniu. Komentarz (z suplementem elektronicznym)
Mechanizmy i procedury, które usprawnią proces przygotowania oraz przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Zestaw wzorcowyc...
Cena: 150,00zł
Książka Nowe standardy kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych – omówienie i propozycje wzorcowych rozwiązań (z suplementem elekt w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Nowe standardy kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych – omówienie i propozycje wzorcowych rozwiązań (z suplementem elekt
Nowe zasady kontroli zarządczej obowiązują już od 1 stycznia 2010r. Każda jednostka sektora finansów publicznych powinna posiadać system kontroli zarz...
Cena: 180,00zł
Książka Nowe zasady udzielania i rozliczania dotacji dla organizacji pozarządowych przez jednostki sektora publicznego przy realizacji zadań publicznych – komentarz, przykłady, dokumentacja (z suplementem elektronicznym) w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Nowe zasady udzielania i rozliczania dotacji dla organizacji pozarządowych przez jednostki sektora publicznego przy realizacji zadań publicznych – komentarz, przykłady, dokumentacja (z suplementem elektronicznym)
Praktyczny poradnik dla organów dotujących i podmiotów dotowanych, uwzględniający ostatnie nowelizacje przepisów ustawy o działalności pożytku pub...
Cena: 165,00zł
Książka Nowe zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Praktyczny komentarz 2012 do zmian w ustawie w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Nowe zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Praktyczny komentarz 2012 do zmian w ustawie
Duże zmiany w zasadach odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych wchodzą w życie już od dnia 11 lutego 2012 r. Przejrzysty...
Cena: 169,00zł
Książka Odpowiedzialność kierownika jednostki sektora finansów publicznych a powierzenie obowiązków pracownikom jednostki. Wzorcowe zakresy czynności (z suplementem elektronicznym) w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Odpowiedzialność kierownika jednostki sektora finansów publicznych a powierzenie obowiązków pracownikom jednostki. Wzorcowe zakresy czynności (z suplementem elektronicznym)
Nieoceniona pomoc dla kierowników jednostek sektora finansów publicznych – zakresy czynności pracowników, wzory powierzenia obowiązków w zakresi...
Cena: 169,00zł
Książka Wzorcowe regulaminy zamówień publicznych do 30.000 euro z komentarzem 2014 (z suplementem elektronicznym) w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Wzorcowe regulaminy zamówień publicznych do 30.000 euro z komentarzem 2014 (z suplementem elektronicznym)
Od 16 kwietnia 2014 r. zmieniły się progi stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych – z poziomu 14.000 euro do poziomu 30.000 euro.Wy...
Cena: 159,00zł
... jest pusty