Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Zobacz również

Jak przygotować się do zmian 2023 Podatki Rachunkowość Prawo pracy ZUS

Książka Jak przygotować się do zmian 2023 Podatki Rachunkowość Prawo pracy ZUS w ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Wydawnictwo:  

Infor PL S.A.


Rok wydania:  

2023


Ilość stron:  156
Oprawa:  miękka
ISBN:  
9788382682984
Cena: 129zł
Opis
Autorzy publikacji omawiają nie tylko nowe regulacje, lecz także tzw. przepisy przejściowe. Wyjaśniają, od kiedy i w jaki sposób należy stosować zmienione przepisy. Przystępnie przedstawiają działania i decyzje, jakie należy podjąć, aby optymalnie dostosować się do nowych regulacji.

W przepisach PIT zmiany dotyczą m.in.:

-sposobu składania przez podatników oświadczeń płatnikom PIT na nowym wzorze formularza PIT-2;
-nowych zasad stosowania przez płatników kwoty wolnej od podatku;
-braku odpowiedzialności płatnika za nieprawidłowe pobieranie zaliczek na PIT z winy podatnika;
-momentu ujęcia przez płatnika w kosztach składek na ubezpieczenie społeczne;
-terminu opłacania ryczałtu ewidencjonowanego;
-możliwości opodatkowania najmu prywatnego tylko ryczałtem ewidencjonowanym;
-ograniczenia ulgi na zabytki.

W przepisach CIT zmiany dotyczą m.in.:

-zwolnienia z podatku dochodów przedsiębiorstw społecznych;
-wprowadzenia alternatywnej metody ustalania podstawy opodatkowania minimalnym podatkiem dochodowym;
-rozszerzenia katalogu form prawnych, w których może działać spółka holdingowa, o prostą spółkę akcyjną;
-odejścia od kwartalnej aktualizacji danych dużych podatników podawanych do publicznej wiadomości – na rzecz aktualizacji dokonywanej raz w roku;
-zwolnienia podatników dokonujących zwiększeń lub zmniejszeń – wynikających z ulgi na złe długi – z obowiązku wykazania w zeznaniu podatkowym wierzytelności lub zobowiązań, z którymi związane są te zwiększenia lub zmniejszenia;
-zniesienia konieczności wydawania decyzji urzędowej w każdym przypadku, gdy kwota zwrotu podatku od przychodów od budynków nie będzie budzić wątpliwości.

Zmiany w VAT dotyczą m.in.:

-wprowadzenia możliwości rozliczania VAT przez grupy VAT;
-obowiązku wprowadzenia kas przez myjnie samochodowe;
-zasad ewidencjonowania w JPK_V7;
-terminu zapłaty VAT od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw;
-zwrotu VAT w terminie 15 dni;
-wydłużenia o rok możliwości nabywania kas z elektronicznym zapisem kopii o zastosowaniu specjalnym.

Natomiast zmiany w akcyzie dotyczą:

-przedłużenia zwolnienia dla hybryd „z wtyczką”;
-przesunięcia terminu elektronizacji ewidencji akcyzowych;
-podwyżek stawek akcyzy na alkohole i wyroby do palenia;
-ułatwień dla krajowych, małych producentów alkoholi w zakresie pozyskiwania tzw. certyfikatów małego producenta, dzięki którym mogą korzystać na terenie kraju z preferencyjnych stawek akcyzy;
-wprowadzenia szeregu uproszczeń w zakresie rozliczeń akcyzowych dla JST w zakresie fotowoltaiki;
-elektronizacji obrotu wewnątrzwspólnotowego poza zawieszeniem poboru akcyzy;
-wprowadzenia uproszczeń w dokumentowaniu eksportu towarów ze składu podatkowego z wykorzystaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy.

W podatku od czynności cywilnoprawnych zmiany objęły przede wszystkim wyłączenie z podatku niektórych czynności cywilnoprawnych między członkami grup VAT.

Zmiany wprowadzono także w przepisach Ordynacji podatkowej, ustawy o NIP i ustawy o podatku od spadków i darowizn. Są one związane m.in. z wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego grup VAT, zmianami w zakresie cen transferowych, podwyżką kwoty podatku przekazywanej na OPP, podwyżkami stawek zastawu skarbowego i kar porządkowych oraz wprowadzeniem elektronicznego obiegu dokumentów przekazywanych fiskusowi przez notariuszy.

W przypadku rachunkowości – na przełomie 2022 i 2023 roku – czeka nas konieczność zweryfikowania, czy roczne sprawozdanie finansowe za rok 2022 podlega obowiązkowemu badaniu przez firmę audytorską, a także czy istnieje obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych od 1 stycznia 2023 r.

W 2023 r. wchodzą również w życie rewolucyjne zmiany dotyczące prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. W Kodeksie pracy będą uregulowane praca zdalna i kontrola trzeźwości pracowników. Jednocześnie zostaną zniesione przepisy dotyczące telepracy. W 2023 r. dwukrotnie wzrasta płaca minimalna oraz zmienia się wysokość diety z tytułu podróży krajowych. Ponadto od 1 stycznia 2023 r. każdy pracodawca musi posiadać profil informacyjny PUE ZUS.

Poradnik jest nieodzowną i praktyczną pomocą w przygotowaniu do wdrożenia nowych regulacji. Będzie on przydatny w przygotowaniu się m.in. do:

-nowych zasad dotyczących wykonywania pracy zdalnej;
-zmian w przeprowadzaniu kontroli trzeźwości pracowników;
-dwukrotnej zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia w 2023 r. i innych świadczeń pracowniczych;
-nowych obowiązków pracodawców wobec ZUS.

Poszczególne zagadnienia zostały zaprezentowane w unikatowej, praktycznej formie. Opracowanie zawiera liczne przykłady, tabele i wzory dokumentów.

Publikacja przygotuje Czytelników do stosowania nowych przepisów. Zawiera:
-omówienie każdej zmiany;
-omówienie przepisów przejściowych, które wskazują, od kiedy i w jaki sposób należy stosować nowe przepisy na przełomie dotychczasowego i nowego stanu prawnego;
-wskazówki krok po kroku, w jaki sposób przygotować się do stosowania nowych przepisów.
... jest pusty