Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Zobacz również

Deklaracje podatkowe 2022 z wyjaśnieniami + płyta CD

Książka Deklaracje podatkowe 2022 z wyjaśnieniami + płyta CD w ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Autorzy:  

Dzwonkowski Henryk


Wydawnictwo:  

C.H. Beck


Rok wydania:  

2022


Ilość stron:  834
ISBN:  
978-83-8291-125-1
Cena: 275zł
Opis
Deklaracje podatkowe 2022 z wyjaśnieniami + płyta CD to książka, która zawiera kompleksowe omówienie zasad sporządzania deklaracji podatkowych wraz z praktycznymi wzorami!

Od 1.1.2022 r. weszła w życie ustawa zwana potocznie Polskim Ładem, wprowadzająca liczne zmiany w regulacjach podatkowych, w tym także w zakresie sposobu publikacji nowych wersji deklaracji podatkowych.

Wprowadzona od 1.7.2022 r. korekta rozwiązań Polskiego Ładu, będzie miała duży wpływ na wzory i zasady sporządzania deklaracji podatkowych za 2022 r., a zwłaszcza na roczne deklaracje PIT. Kupując publikację zapewniamy dostęp do aktualnych wersji deklaracji podatkowych w formacie Excel z możliwością bezpośredniej wysyłki do MF (również tych sporządzanych za 2022 r.). Wzory deklaracji do pobrania dostępne będą od początku 2023 r.

Ustawodawca postanowił uprościć ministrowi finansów publikację tych wzorców. Do końca 2021 r. minister finansów określał, w drodze rozporządzenia, wzory deklaracji, informacji, zeznań podatkowych i oświadczeń wraz z objaśnieniami co do sposobu ich wypełniania, terminu i miejsca składania. Na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego można było więc na bieżąco śledzić postępy prac legislacyjnych.

Obecnie, na skutek wejścia w życie Polskiego Ładu, minister finansów udostępnia w BIP na swojej stronie internetowej ustalone wzory dokumentu elektronicznego deklaracji, informacji, oświadczeń czy zeznań podatkowych. Wzory formularzy są więc publikowane bez uprzednich konsultacji oraz bez określenia terminu publikacji. Takie rozwiązanie daje ministrowi możliwość częstszych zmian we wzorach tych druków, tak, aby zaspokajały bieżące potrzeby informacyjne administracji skarbowej.

Niestety obecny sposób publikacji deklaracji sprawia, że trudno zorientować się co zmieniło się w danym wzorze deklaracji oraz czy dany formularz na stronie ministerstwa finansów jest wersją finalną i kiedy będzie możliwa wysyłka danych na aktualnym wzorze.

Główne zalety publikacji:
    szczegółowo omówia aktualne zasady sporządzania ponad 60 deklaracji podatkowych sporządzanych za 2021 r. oraz w trakcie 2022 r. i wszystkie towarzyszące tym deklaracjom załączniki,
    przedstawia całość zmian podatkowych, które zostały dokonane w deklaracjach z uwzględnieniem regulacji wynikających z Polskiego Ładu,
    omawia zagadnienia merytoryczne dotyczące m.in. estońskiego CIT, exit tax, ulgę B+R, czy kwestię opodatkowania dochodów zagranicznych,
    zawiera liczne przykłady (obrazujące jak ustalić koszty podatkowe, wyliczyć dochód, a następnie wysokość podatku itd.) oraz interpretacje podatkowe, wyjaśnienia MF i wyroki sądowe,
    zawiera wzory formularzy podatkowych, a na dedykowanej stronie internetowej znajdują się do pobrania interaktywne wzory z formułami obliczeniowymi.

Opracowanie omawia aktualne zasady sporządzania deklaracji podatkowych z zakresu PIT, CIT, VAT sporządzanych za 2021 r. (CIT-8, CIT-8AB, CIT-CFC, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 itd.) oraz w trakcie 2022 r.  i wszystkie towarzyszące tym deklaracjom załączniki. Dużo uwagi poświęcono kwestii ulg i odliczeń, które można zastosować za 2021 r. W związku z tym przedstawiono kwestie estońskiego CIT (CIT-KW, ZAW-RD, OSW-RD, CIT-8E, CIT/EZ), czy też omówiono formularze PIT/O, PIT/D , PIT/BR, PIT/IP, SSE-R, CIT-8/O, CIT/BR, CIT/IP, CIT/WW.

Można śmiało stwierdzić, że publikacja stanowi kompendium wiedzy podatkowej na temat sporządzania wymaganych prawem deklaracji przedstawionej nie tylko od strony teoretycznej, ale przede wszystkim od strony praktycznej.

Podkreślić należy bowiem, że książka, oprócz technicznych zasad sporządzania poszczególnych deklaracji oraz wyjaśnień „jak wypełnić poszczególne pozycje/wiersze deklaracji", omawia również zagadnienia, które danej deklaracji dotyczą – przykładowo artykuł omawiający deklarację PIT/BR przedstawia zasady funkcjonowania ulgi na badania i rozwój, deklaracja PIT/ZG omawia metody opodatkowania dochodów zagranicznych, deklaracje PIT-NZ, PIT-NZI, PIT-NZS, PIT/PM, CIT-NZ, CIT-NZI, CIT/PM omawiają zagadnienia exit tax.

Warto pamiętać, że Ministerstwo Finansów wychodząc naprzeciw postulatom księgowych i przedsiębiorców, wydłużyło czas na sporządzenie rocznych deklaracji CIT do końca czerwca 2022 r.

Ogólny podział treści w ramach danego artykułu opisującego deklaracje podatkowe jest następujący:

    Obowiązek składania deklaracji,
    Podatnicy zobowiązani do składania deklaracji,
    Zasady funkcjonowania danej instytucji,
    Preferencje przewidziane w związku z przeciwdziałaniem COVID-19,
    Termin złożenia deklaracji,
    Urząd skarbowy właściwy do złożenia deklaracji,
    Podstawa opodatkowania,
    Stawki podatkowe,
    Inne,
    Wyjaśnienia do wzoru deklaracji,
    Przykład wypełnionej deklaracji.

Ważnym fragmentem książki jest część wstępna przygotowana przez prof. Henryka Dzwonkowskiego oraz Jagodę Kondratowską-Muszyńską, którzy omawiają takie zagadnienia, jak m.in.:

    Elementy konstrukcji podatku,
    Powstawanie obowiązku podatkowego i wymiar zobowiązań podatkowych,
    Deklaracje informacyjno-dowodowe w procedurze wymiaru zobowiązania decyzją,
    Samowymiar i korekty samowymiaru,
    Postępowanie w przypadku niezłożenia deklaracji albo w przypadku złożenia deklaracji nieprawidłowej,
    Selektywna korekta samowymiaru decyzją podatkową,
    Opodatkowanie dochodów nieujawnionych,
    Szacowanie podstaw opodatkowania,
    Opodatkowania dochodu przerzuconego,
    Zastosowanie deklaracji samowymiarowej w przypadku zaistnienia nadpłaty,
    Nadpłata wynikająca z deklaracji samowymiarowej,
    Zastosowanie deklaracji w przypadku, gdy nadpłata wynika z orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego,
    Zastosowanie samowymiaru w procedurze stwierdzania nadpłaty i zwrotu podatku,
    Zastosowanie deklaracji samowymiarowej do ustalania straty,
    Wspomaganie samowymiaru,
    Deklaracje podatkowe w procedurze współdziałania,
    Korekta deklaracji na skutek zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania,
    Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego przed terminem płatności oraz zobowiązania wynikającego z deklaracji podatkowej,
    Zastosowanie deklaracji samowymiarowej w zabezpieczeniu zobowiązania hipoteką przymusową,
    Zastosowanie deklaracji samowymiarowej do ustanowienia zastawu skarbowego,
    Terminy płatności i ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych,
    Umorzenie zaległości podatkowych na wniosek podatnika na podstawie jego „ważnego interesu" oraz „interesu publicznego",
    Warunki i tryb udzielania pomocy de minimis,
    Udzielanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych z urzędu,
    Właściwość rzeczowa organów podatkowych w sprawie umarzania zaległości podatkowych,
    Odpowiedzialność osób trzecich za zobowiązania podatkowe.

W ramach części opisanej przez prof. Henryka Dzwonkowskiego oraz Jagodę Kondratowską-Muszyńską znajduje się wiele schematów obrazujących zagadnienia podatkowe, m.in.:

    Relacje między normatywnymi elementami konstrukcji podatku a elementami konstrukcji indywidualnego zobowiązania podatkowego,
    Tworzywo stosunku prawnego obowiązku podatkowego i sposób jego powstawania,
    Tworzywo stosunku prawnego i relacje między stosunkiem prawnym, obowiązkiem i zobowiązaniem podatkowym,
    Metody pierwotnego, zwyczajnego wymiaru zobowiązań podatkowych,
    Fazy powstawania obowiązku, składanie deklaracji „niewymiarowej" oraz pierwotny wymiar zobowiązania,
    Fazy powstania obowiązku podatkowego oraz pierwotny i wtórny wymiar zobowiązania,
    Powstanie obowiązku podatkowego,
    Przekształcenie obowiązku podatkowego w zakresie dochodu we wzorzec zastępczy wydatków i majątku.

Interaktywne wzory (w tym formacie excel zawierającym formuły obliczeniowe) do wszystkich deklaracji dostępne są dedykowanej do tej książki stronie internetowej.
Inne pozycje tego autora
Książka Opodatkowanie dochodów nieujawnionych. Praktyka postępowania podatkowego i odpowiedzialność karna skarbowa w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Opodatkowanie dochodów nieujawnionych. Praktyka postępowania podatkowego i odpowiedzialność karna skarbowa
Książka stanowi kompendium wiedzy o jednej z najczęściej ostatnio wykorzystywanych przez organy podatkowe procedur podatkowych. Procedura ma zasto...
Cena: 139,00zł
Książka Ordynacja podatkowa. Komentarz 2014. Wydanie 5 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Ordynacja podatkowa. Komentarz 2014. Wydanie 5
Stan prawny: 1 lutego 2014 r.Ordynacja podatkowa. Komentarz 2014 autorstwa Henryka Dzwonkowskiego stanowi szczegółowe omówione zagadnienia w zakresie:...
Cena: 249,00zł
Książka Egzamin na doradcę podatkowego Pytania otwarte w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Egzamin na doradcę podatkowego Pytania otwarte
Egzamin na doradcę podatkowego Książka Egzamin na doradcę podatkowego Pytania otwarte Wydanie 4 pod redakcją prof. dr hab. Henryka Dzwonkowskiego...
Cena: 315,00zł
Książka Ordynacja podatkowa. Komentarz 2017 Wydanie 6 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Ordynacja podatkowa. Komentarz 2017 Wydanie 6
Najnowsze, 7 wydanie niniejszej książki Ordynacja podatkowa Komentarz 2018 już dostępne. Książka Ordynacja podatkowa. Komentarz 2017 Wydanie 6 zawiera...
Cena: 289,00zł
Książka Ordynacja podatkowa Komentarz 2020 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Ordynacja podatkowa Komentarz 2020
Komentarz 2020 do Ordynacji podatkowej Ordynacja podatkowa Komentarz 2020 pod redakcją Henryka Dzwonkowskiego stanowi szczegółowe omówienie zagad...
Cena: 359,00zł
Książka Opinie w sprawach podatkowych dla doradców podatkowych w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Opinie w sprawach podatkowych dla doradców podatkowych
Podatki 2020 Opinie w sprawach podatkowych dla doradców podatkowych to kompendium praktycznej wiedzy o tworzeniu opinii podatkowych wraz z wzorami opi...
Cena: 169,00zł
... jest pusty