Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Zobacz również

VAT w jednostkach sektora finansów publicznych

Książka VAT w jednostkach sektora finansów publicznych w ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Wydawnictwo:  

C.H. Beck


Seria:  Sektor publiczny w praktyce
Rok wydania:  

2021


Ilość stron:  370
ISBN:  
978-83-8235-422-5
Cena: 149zł
Opis
VAT w jednostkach sektora finansów publicznych autorstwa: Agnieszka Budziak, Mateusz Cedro, Piotr Kępisty, Krzysztof Komorniczak, Karolina Mnich, Michał Samborski, Alicja Ziółek, Radosław Żuk

Kompleksowe i praktyczne omówienie zagadnień związanych z VAT w całym sektorze publicznym.

Zebrane w jednym miejscu wszelkie informacji o nowościach prawnych oraz wytycznych ministerialnych, urzędów skarbowych czy sądów w zakresie podatku od towarów i usług dotyczących jednostek sektora finansów publicznych.

Do najważniejszych kwestii omówionych w publikacji zaliczyć należy:

    Opodatkowanie dostaw towarów dokonywanych poza terytorium Polski
    Obrót nieruchomościami oraz ruchomościami stanowiącymi majątek JSFP
    Dokumentowanie czynności podlegających VAT w przypadku działalności JSFP
    Białą listę oraz mechanizm podzielonej płatności (MPP) w JSFP
    Zasady odliczania VAT za pomocą prewspółczynnika sprzedaży
    Korekty dotyczące podatku naliczonego
    Ewidencję sprzedaży w formie JPK
    Deklaracje VAT oraz JPK VDek
    Dotacje oraz subwencje a prawo do odliczenia VAT
    Odpowiedzialność karna osób zajmujących się finansami w jednostkach sektora finansów publicznych.

Generalnie jednostki sektora finansów publicznych, które pełnią funkcje organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy, nie są podatnikami VAT, w zakresie w jakim wykonują zadania publiczne, do których zostały powołane. Wyjątek od tej zasady stanowią czynności wykonywane w ramach zawartych umów cywilnoprawnych. Wobec czego, JSFP wykonując zadania publiczne nie będą stanowić podatników VAT, w związku z czym nie będą odprowadzać podatku należnego, oraz nie będą uprawnione do odliczenia podatku naliczonego. JSFP mogą wykonywać zarówno działalność opodatkowaną podatkiem VAT, jak i działalność znajdująca się poza systemem VAT. Aby prawidłowo określić czy w stosunku do danej czynności JSFP jest podatnikiem, należy każdorazowo przeanalizować charakter prawny wykonywanych czynności. W publikacji przedstawiono zestaw takich czynności i procedury postępowań podatkowych z tym związanych.

Do nowych zagadnień dotyczących VAT w JSFP zaliczamy nową matryce stawek. Do dnia 30 czerwca 2020 r. system powoływania stawek VAT opierał się o Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU) 2008, której symbole były wykorzystywane do identyfikacji towarów i usług, co na potrzeby ustawy o VAT przekładało się również na problematykę stosowania odpowiedniej stawki podatku VAT (właściwa klasyfikacja towaru czy usługi do kody PKWiU pozwalała na opodatkowanie tegoż to towaru czy usługi odpowiednią stawką podatku VAT).

O lipca 2020 r. nastąpiły zmiany sposobu identyfikowania towarów i usług na potrzeby podatku VAT i odejście od stosowania PKWiU 2008 na rzecz:

    Nomenklatury scalonej (ang. Combined Nomenclature, CN) w zakresie towarów, oraz
    Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU 2015 w zakresie usług (Nomenklatura scalona tj. kody CN dotyczą wyłącznie towarów).

W publikacji sporo miejsca poświęcono także tzw. białej liście. Czyli przepisom uniemożliwiających rozliczanie kosztów uzyskania przychodu w przypadku naruszenia regulacji dotyczących zapłaty na rachunek nieznajdujący się na białej liście, czyli wykazie podatników VAT. Te przepisy zostały wprowadzone na mocy art. 2 i 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Wskazana regulacja stanowi realizację postulatu uszczelniania systemu podatkowego, który w tej sytuacji przejawia się zwiększeniem kontroli organów podatkowych nad płatnościami dokonywanymi przez przedsiębiorców.

Bardzo ważnym tematem dla JSFP są kwestie związane prewspółczynnikiem. Co do zasady podatnicy mają możliwość ustalenia prewspółczynnika według własnych zasad. W stosunku do niektórych podmiotów tj.:

    jednostek samorządu terytorialnego,
    samorządowej instytucji kultury,
    państwowej instytucji kultury,
    uczelni publicznej,
    instytutu badawczego

Sposób ustalania prewspółczynnika został przewidziany w rozporządzeniu (tj. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników). Jednak, stosowanie prewspółczynników ustalonych w rozporządzeniu przez wskazane podmioty nie jest obowiązkowe. Stosownie do art. 86 ust. 2h ustawy o VAT, w przypadku gdy podatnik, dla którego sposób określenia proporcji wskazuje rozporządzenie, uzna, że wskazany zgodnie z rozporządzeniem sposób określenia proporcji (prewspółczynnika) nie będzie najbardziej odpowiadać specyfice wykonywanej przez niego działalności i dokonywanych przez niego nabyć, może zastosować inny bardziej reprezentatywny sposób określenia proporcji. Temat ten ciągle dostarcza sporo rozbieżności interpretacyjnych, dlatego też w publikacji znalazło się kluczowe orzecznictwo i liczne przykłady w tym zakresie.

Od 1.10.2020 r. wszystkich czynnych podatników VAT obowiązują nowe pliki JPK w zakresie VAT – JPK_V7M (dla podatników rozliczających się miesięcznie) oraz JPK_V7K (dla podatników rozliczających się kwartalnie). Istotą nowego pliku JPK jest połączenie deklaracji podatkowej (VAT-7 oraz VAT-7K) oraz ewidencji na potrzeby rozliczenia podatku VAT. Powoduje to zasadniczo zniesienie deklaracji jako osobnych dokumentów. W praktyce deklaracja i ewidencja stanowią dwa elementy pliku JPK w zakresie VAT. JPK_V (JPK_V7M lub JPK_V7K) składa się więc z dwóch części:

    deklaracyjnej (w zasadzie zbieżnej z dotychczasową deklaracją VAT-7 i VAT-7K) oraz
    ewidencyjnej (generalnie odpowiadającej obecnemu plikowi JPK_VAT, ale zawierającej także dodatkowe oznaczenia).

W publikacji szczegółowo wskazano jak wypełniać JPK i jak przesyłać nowe wzory JPK_V7M.

Prezentowana publikacja odpowiada na m.in. następujące pytania:

    Jak określić zakres czynności podlegających opodatkowaniu VAT w przypadku jednostek sektora finansów publicznych?
    Kiedy możemy mówić o zwolnieniu z opodatkowania VAT w sektorze finansów publicznych?
    W jakiem przypadku możemy dokonać korekty kwoty podatku naliczonego w deklaracji rocznej?
    Jak wykonać obliczanie współczynnika sprzedaży przez JSFP?
    Na czym polegają wyjątki od ogólnej zasady ustalania proporcji?
    Kiedy dochodzi do czynności wyłączonymi z VAT oraz zwolnionymi z VAT?
    Kiedy sprzedaż gruntu podlegać będzie opodatkowaniu stawką 23% VAT a kiedy zwolnieniu z VAT?
    Czy dostawy budynków oraz budowli podlegają zwolnieniu z VAT?
    Jak określić obowiązek podatkowy z tytułu najmu, dzierżawy, leasingu?
    Jakie są terminy na wystawienie faktury w przypadku usługi zaliczkowej?
    Czy JSFP muszą stosować kasy fiskalne?

Najważniejsze zalety prezentowanej książki, dzięki którym szybciej wykonają Państwo swoje obowiązki i rozwiążą problemy z interpretacją przepisów prawa to:

    zestaw praktycznych rozwiązań i przykładów;
    eksperckie wytłumaczenie zawiłości prawnych i dylematów, z którymi autorzy mierzą się podczas pracy i trakcie szkoleń dla gmin i ich jednostek organizacyjnych;
    dokładne i przejrzyste prezentowanie poszczególnych zagadnień,
    wyróżnienie w treści zagadnień ważnych i nowych,
    uwzględnienie najnowszych zmian w prawie.
Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:
Książka Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne 2024 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne 2024
Środki trwałe 2024   Książka Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne 2024 to poradnik praktyczny dla wszystkich firm i jednostek prowa...
Cena: 75,00zł
Książka Leasing 2024 Aspekt prawny, podatkowy i księgowy w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Leasing 2024 Aspekt prawny, podatkowy i księgowy
Leasing 2024    Leasing na nowych zasadach to poradnik zawierający charakterystykę leasingu w świetle znowelizowanych przepisów kodeksu cywi...
Cena: 79,00zł
Książka Ustawa o rachunkowości Komentarz 2023 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Ustawa o rachunkowości Komentarz 2023
Komentarz do Ustawy o rachunkowości Ustawa o rachunkowości Komentarz 2023 to komentarz do ustawy o rachunkowości ze stanem prawnym na 2023 rok. Prezen...
Cena: 259,00zł
Książka CIT 2024 Komentarz w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
CIT 2024 Komentarz
CIT 2024. Komentarz to publikacja zawierająca treść ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2024 r....
Cena: 295,00zł
Książka Podatek VAT w jednostkach sektora finansów publicznych w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Podatek VAT w jednostkach sektora finansów publicznych
Książka Podatek VAT w jednostkach sektora finansów publicznych to pozycja niezbędna dla każdego księgowego jednostki budżetowej. Stan prawny na 2024 r...
Cena: 249,00zł
Książka Odliczanie VAT w 2021 roku Wyjaśnienia praktyczne w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Odliczanie VAT w 2021 roku Wyjaśnienia praktyczne
Odliczanie podatku naliczonego jest prawem podatnika VAT. Niestety organy skarbowe często uważają je za przywilej i odmawiają odliczenia. Z drugiej st...
Cena: 68,00zł
... jest pusty