Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Zobacz również

Ordynacja podatkowa. Komentarz 2014. Wydanie 5

Książka Ordynacja podatkowa. Komentarz 2014. Wydanie 5 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Autorzy:  

Dzwonkowski Henryk


Wydawnictwo:  

C.H. Beck


Wydanie:  5
Seria:  Podatkowe Komentarze Becka
Rok wydania:  

2014


Ilość stron:  1292
Oprawa:  twarda
ISBN:  
978-83-255-6170-3
Do pobrania:
Cena: 249zł
Opis
Stan prawny: 1 lutego 2014 r.

ordynacja podatkowa. Komentarz 2014 autorstwa Henryka Dzwonkowskiego stanowi szczegółowe omówione zagadnienia w zakresie:
-ogólnego prawa podatkowego,
-postępowania podatkowego,
-kontroli podatkowej oraz czynności sprawdzających,
-a także zobowiązań podatkowych.

Kolejne już, 5. wydanie Komentarza, dzięki kompleksowemu opracowaniu pomoże Czytelnikowi:
-ułatwić rozumienie wyjątkowo zawiłych kwestii prawa podatkowego,
-zrozumieć z łatwością istotę konkretnych regulacji i zmian oraz rozwiać wątpliwości interpretacyjne,
-odkryć istotę organów podatkowych,
-prawidłowo określić ich charakter prawny,
-ustalić powiązania wewnętrzne przepisów Ordynacji i jej relacje do innych aktów prawnych

Najnowsze wydanie komentarza do ordynacji podatkowej zostało uaktualnione i poszerzone. Poszerzono nie tylko zawartość merytoryczną pod kątem nowych przepisów, ale uwzględniono również najnowsze orzecznictwo sądowe oraz działalność organów administracji (interpretacje indywidualne i ogólne).

Obecne wydanie obejmują wszystkie nowele ogłoszone od momentu ukazania się poprzedniego wydania,  m.in. zmiany wprowadzone:
-ustawą z 12.7.2013 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw zmieniono art. 61a, w którym poszerzono możliwość dokonywania płatności podatków lokalnych kartami płatniczymi o wszelkie instrumenty płatnicze; uwzględnione zostały również różnorodne formy instrumentów płatniczych; w tym zakresie dostosowano także art. 61a § 2 określający termin dokonania zapłaty podatku przy użyciu instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny; zmiana obowiązuje od 7.10.2013 r.;
-w związku z wdrożeniem Dyrektywy Rady 2011/16/UE z 15.2.2011 r. w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania wprowadzono m.in. nowe warunki korzystania z pomocy organów podatkowych innych państw członkowskich przy doręczaniu pism; uproszczeniu uległy także zasady wszczynania i prowadzenia jednoczesnych kontroli podatnika w kraju i za granicą; zmiany obowiązują od 12.10.2013 r.;
-ustawą z 30.8.2013 r. dotyczącą wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego uznającego za niezgodny z Konstytucją RP przepis Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym postępowanie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe wszczęte w sprawie automatycznie zawieszało bieg terminu przedawnienia podatku, a przepisy nie nakazywały informowania o tym zawieszeniu zainteresowanego podatnika; zmiana przepisów nakłada na organy podatkowe i celne obowiązek zawiadamiania dłużnika o nierozpoczęciu lub zawieszeniu biegu terminu przedawnienia zobowiązania; zmiana obowiązuje od 15.10.2013 r.;
-ustawą z 11.10.2013 r., zgodnie z którą został poszerzony katalog przesłanek, od których uzależnione jest zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego; zmiana obowiązuje od 21.11.2013 r.;
-ustawą z 7.12.2012 r., zgodnie z którą jeżeli z odrębnych przepisów nie wynika obowiązek wystawienia faktury, podatnicy prowadzący działalność gospodarczą obowiązani są na żądanie kupującego lub usługobiorcy wystawić rachunek potwierdzający dokonanie sprzedaży lub wykonanie usługi; zmiana wchodzi w życie 1.1.2014 r.;
-ustawą z 10.1.2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw, która uwzględnia zmiany w Ordynacji podatkowej, dotyczące wprowadzenia kolejnego etapu procesu zmian legislacyjnych w obszarze informatyzacji i cyfryzacji podmiotów realizujących zadania publiczne, w tym m.in. rozszerzenia przedmiotu zgody strony lub innego uczestnika postępowania na komunikowanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wprowadzenia fikcji e-doręczenia, dostępu strony do akt sprawy drogą elektroniczną, dopuszczenie formy elektronicznej dla czynności, dla których aktualnie zastrzeżona jest forma pisemna, np. wezwania na rozprawę, sporządzenia przez urzędnika adnotacji, ustanowienia pełnomocnictwa, składania zeznań i wyjaśnień, dopuszczenia stosowania elektronicznych kopii dokumentów papierowych uwierzytelnionych przez wnoszącego pismo jako jego załączników.

Grono autorskie stanowią doświadczeni praktycy i wybitni znawcy przedmiotu, którzy w precyzyjny i przystępny sposób analizują zagadnienia Ordynacji podatkowej, szczególną uwagę zwracając na najnowsze zmiany.

Publikacja Ordynacja podatkowa. Komentarz 2014. Wydanie 5 będzie przydatna nie tylko podatnikom, lecz także pracownikom urzędów skarbowych, urzędów celnych, inspektorom kontroli skarbowej oraz płatnikom, którzy w swojej codziennej pracy stosują przepisy Ordynacji podatkowej. Ponadto komentarz ma służyć także pracownikom organów odwoławczych, sądów administracyjnych, doradcom podatkowym, a także studentom.
Inne pozycje tego autora
Książka Opodatkowanie dochodów nieujawnionych. Praktyka postępowania podatkowego i odpowiedzialność karna skarbowa w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Opodatkowanie dochodów nieujawnionych. Praktyka postępowania podatkowego i odpowiedzialność karna skarbowa
Książka stanowi kompendium wiedzy o jednej z najczęściej ostatnio wykorzystywanych przez organy podatkowe procedur podatkowych. Procedura ma zasto...
Cena: 139,00zł
Książka Deklaracje podatkowe 2022 z wyjaśnieniami + płyta CD w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Deklaracje podatkowe 2022 z wyjaśnieniami + płyta CD
Deklaracje podatkowe 2022 z wyjaśnieniami + płyta CD to książka, która zawiera kompleksowe omówienie zasad sporządzania deklaracji podatkowych wraz z ...
Cena: 275,00zł
Książka Egzamin na doradcę podatkowego Pytania otwarte w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Egzamin na doradcę podatkowego Pytania otwarte
Egzamin na doradcę podatkowego Książka Egzamin na doradcę podatkowego Pytania otwarte Wydanie 4 pod redakcją prof. dr hab. Henryka Dzwonkowskiego...
Cena: 315,00zł
Książka Ordynacja podatkowa. Komentarz 2017 Wydanie 6 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Ordynacja podatkowa. Komentarz 2017 Wydanie 6
Najnowsze, 7 wydanie niniejszej książki Ordynacja podatkowa Komentarz 2018 już dostępne. Książka Ordynacja podatkowa. Komentarz 2017 Wydanie 6 zawiera...
Cena: 289,00zł
Książka Ordynacja podatkowa Komentarz 2020 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Ordynacja podatkowa Komentarz 2020
Komentarz 2020 do Ordynacji podatkowej Ordynacja podatkowa Komentarz 2020 pod redakcją Henryka Dzwonkowskiego stanowi szczegółowe omówienie zagad...
Cena: 359,00zł
Książka Opinie w sprawach podatkowych dla doradców podatkowych w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Opinie w sprawach podatkowych dla doradców podatkowych
Podatki 2020 Opinie w sprawach podatkowych dla doradców podatkowych to kompendium praktycznej wiedzy o tworzeniu opinii podatkowych wraz z wzorami opi...
Cena: 169,00zł
... jest pusty