Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Zobacz również

Płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych Naliczanie płac po zmianach Polskiego Ładu

Książka Płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych Naliczanie płac po zmianach Polskiego Ładu w ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Wydawnictwo:  

C.H. Beck


Rok wydania:  

2022


Ilość stron:  204
Oprawa:  miękka
ISBN:  
978-83-8291-332-3
Cena: 139zł
Opis
Od 1.1.2022 r. weszła w życie rewolucja w zasadach rozliczeń płac pracowników zatrudnionych zarówno na umowę o pracę, jak i w oparciu o umowy cywilnoprawne (umowa-zlecenie, umowa o dzieło). Pojawiły się m.in. następujące wątpliwości: jakie dodatki do wynagrodzeń należy opodatkować i ozusować, w jakiej wysokości zapłacić podatek, czy zleceniobiorcy również mogą w trakcie roku korzystać z wysokiej kwoty wolnej przy obliczanych dla nich zaliczkach na podatek, czy podatek należy liczyć dwa razy: na starych i nowych zasadach?

W publikacji Płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych Naliczanie płac po zmianach Polskiego Ładu autorstwa Przemysława Szota przedstawiono podstawowe aspekty związane z prawidłowym i terminowym realizowaniem obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, jak również omówiono zmiany wprowadzone w ramach Polskiego Ładu (w tym te obowiązujące od 1.7.2022 r), tj.

nowe progi skali podatkowej oraz nową kwotę wolną od podatku;
wpływ likwidacji ulgi dla klasy średniej na dotychczas funkcjonujący mechanizm kalkulacji zaliczki;
poszerzenie źródeł zwolnień podatkowych zwanych „zerowym PIT-em" ‒ kompleksowo objaśniono zasady stosowania tych zwolnień dla celów kalkulacji zaliczki;
wycofanie mechanizmu przedłużenia terminów pobrania i wpłaty zaliczki podatkowej;
oskładkowanie wynagrodzeń prokurentów;
nowe zwolnienia podatkowe (ulga dla seniorów, ulga na powrót, ulga 4+);
likwidację prawa do odliczenia składki zdrowotnej – wskazano skutki tej zmiany, przełożenie na koszty pracownicze, przedstawiono przykłady wyliczeń;
nowe zasady liczenia zaliczek na PIT, w tym możliwość złożenia PIT-2 u kilku płatników w trakcie roku podatkowego;
nowe rodzaje oświadczeń dla celów podatkowych oraz ich odbierania od pracowników;
wybrane zagadnienia związane z podatkiem u źródła, w szczególności pod kątem zmian wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu (certyfikaty rezydencji, należyta staranność);
możliwość nienaliczania zaliczki PIT dla zleceniobiorców oraz stosowania kwoty zmniejszającej podatek.

Ponadto książka omawia ogólne zagadnienia związane z rozpoznawaniem podwyższonych KUP dla celów kalkulacji zaliczki PIT oraz prezentuje najistotniejsze źródła przychodów, których prawidłowa kwalifikacja ma znaczenie dla zrealizowania przez płatnika nakładanych na niego obowiązków.

Kupując książkę, czytelnik uzyska również dostęp do kalkulatora przygotowanego w formacie Excel, który pomoże w:

prawidłowym obliczeniu zaliczki PIT, w szczególności dla osób zatrudnianych na podstawie umowy o pracę, umowy- zlecenia, umowy o dzieło;
uwzględnieniu różnorodnych scenariuszy stanowiących element kalkulacji zaliczki PIT (oświadczenie PIT-2, korzystanie z podwyższonych KUP, miejsce zamieszkania poza miejscowością, w której jest położony zakład pracy czy też korzystanie przez podatnika z ulg PIT-0);
kalkulacji zaliczki w przypadku podatnika, który rozlicza się wspólnie z małżonkiem;
uwzględnieniu przychodu z nieodpłatnych świadczeń, jak i zastosowaniu odpowiednich zwolnień z tego tytułu (np. ZFŚS, zakwaterowanie itp.);
przygotowaniu informacji PIT-8C w przypadku przychodów (dochodów), co do których płatnik nie jest zobowiązany do poboru zaliczki PIT;
wygenerowaniu szablonowanej listy płac przygotowanej na podstawie wprowadzonych danych.

Kalkulator będzie uwzględniał zarówno stan prawny obowiązujący w okresie pomiędzy 1 lipca a 31 grudnia 2022 r., jak również treść przepisów, które wejdą w życie 1.1.2023 r.

Książka jest przeznaczona dla pracowników kadr, osób zajmujących się na co dzień rozliczeniami podatkowymi w przedsiębiorstwie, doradców podatkowych, właścicieli i pracowników biur rachunkowych oraz każdego, kto jest zainteresowany materią obowiązków płatnika na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
... jest pusty