Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Zobacz również

Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców w Polsce. Komentarz 2014. Wydanie 2

Książka Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców w Polsce. Komentarz 2014. Wydanie 2 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Autorzy:  

Wereśniak-Masri Izabela


Wydawnictwo:  

C.H. Beck


Wydanie:  2
Seria:  Krótkie Komentarze Becka
Rok wydania:  

2014


Ilość stron:  182
Oprawa:  miękka
ISBN:  
978-83-255-6369-1
Do pobrania:
Cena: 99zł
Opis
Komentarz w sposób szczegółowy prezentuje zagadnienie dotyczące nabywania nieruchomości przez cudzoziemców w Polsce poprzez zaprezentowanie stosowania założeń w praktyce oraz dokładną wykładnię przepisów ustawy z 24.3.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 ze zm.).

Pierwsza część – komentarz – odnosi się w szczególności do oddawania nieruchomości w ręce obcokrajowców, kontroli nad obrotem owymi nieruchomościami z udziałem cudzoziemców, a także do ograniczeń w nabywaniu nieruchomości. Autorka zwróciła również uwagę na kwestię integralności państwa oraz ochronę własności obywateli, co w pewien sposób obrazuje problem z pozyskiwaniem własności przez obywateli innych państw. W komentarzu znalazło się również szeroko omówione prawo wspólnotowe dotyczące tej problematyki. Znajdujemy w nim odesłanie do Informatora o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – jest to dokument wydany przez Centrum Informacji Europejskiej Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, który jasno wskazuje na podstawowe swobody unijne w zestawieniu z prawem nabywania nieruchomości, ograniczenia realizacji podstawowych swobód unijnych, jak również zasady nabywania nieruchomości przez cudzoziemców w poszczególnych państwach Unii Europejskiej (m.in. Austrii, Belgii, Danii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Irlandii, Wielkiej Brytanii).

Dodatkowo autorka kładzie nacisk na zasadę równego traktowania oraz przestrzeganie jej przez państwa członkowskie Unii Europejskiej. Z tym zagadnieniem wiąże się bardzo ważna zasada nabywania drugich domów przez cudzoziemców, określana zarówno poprzez przepisy traktatów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, jak również przepisy prawa wewnętrznego (w szczególności Traktat Akcesyjny i ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców).

Drugie wydanie komentarza uwzględnia wszystkie zmiany wprowadzone m.in.:

    ustawą z 13.12.2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2013 poz. 1650), zmiany wchodzą w życie 1.5.2014 r. i dotyczą określenia zasad i warunków wjazdu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przejazdu cudzoziemców przez terytorium Polski, pobytu i wyjazdu cudzoziemców z Polski, a także trybu postępowania oraz organów właściwych w tak zakreślonych sprawach;
    ustawą z 18.3.2011 r. o zmianie ustawy – kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 85, poz. 458), zmiany weszły w życie 23.10.2011 r. i dotyczą nabycia nieruchomości w drodze dziedziczenia lub zapisu windykacyjnego przez osoby uprawnione do dziedziczenia ustawowego, natomiast jeżeli prawo ojczyste spadkodawcy nie przewiduje dziedziczenia ustawowego, w tym zakresie stosuje się prawo polskie.

Drugą część stanowią załączniki – są to rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz rozporządzenie Rady Ministrów dotyczące:

    dokumentacji, jaką cudzoziemiec ma obowiązek przedstawić ubiegając się o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości;
    wykazu gmin i innych jednostek zasadniczego podziału terytorialnego państw położonych w strefie nadgranicznej;
    trybu postępowania oraz szczegółowych zasad prowadzenia rejestrów nieruchomości, udziałów i akcji nabytych lub objętych przez cudzoziemca.

Komentarz będzie szczególnie przydatny dla sędziów, prokuratorów, notariuszy, adwokatów, radców prawnych, aplikantów i studentów studiów prawniczych szczególnie interesujących się materią z tego zakresu. Ponadto będzie on pomocny organom administracji publicznej, organom zajmującym się regulacją kwestii nabywania nieruchomości przez cudzoziemców, osobom zajmującym się obsługa prawną spółek prawa handlowego oraz osobom uczestniczącym w różny sposób w obrocie nieruchomościami z udziałem cudzoziemców.
Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:
Książka Sporządzanie i uchwalanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Sporządzanie i uchwalanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
W publikacji Sporządzanie i uchwalanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przedstawiono w sposób szczegółowy problematykę dotyczącą spo...
Cena: 75,00zł
Książka Nieruchomości. Sprzedaż, najem, dzierżawa 2011. Skutki w PIT, CIT i VAT w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Nieruchomości. Sprzedaż, najem, dzierżawa 2011. Skutki w PIT, CIT i VAT
Książka poświęcona jest opodatkowaniu dochodów ze sprzedaży, najmu i dzierżawy nieruchomości. Opracowanie jest przekrojowe i dotyczy konsekwencji ...
Cena: 80,00zł
Książka Umowa deweloperska w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Umowa deweloperska
związku z dużym rozwojem rynku deweloperskiego w Polsce powstało zapotrzebowanie na publikację całościowo omawiającą problematykę powstałej w drod...
Cena: 59,00zł
... jest pusty