Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Zobacz również

Decyzyjne Systemy Zarządzania

Książka Decyzyjne Systemy Zarządzania w ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Autorzy:  

Kisielnicki Jerzy, Turyna Jan


Wydawnictwo:  

DIFIN


Rok wydania:  

2012


Ilość stron:  544
Oprawa:  miękka
Format:  B5
ISBN:  
978-83-7641-622-9
Cena: 95zł
Opis
Książka jest monografią napisaną przez autorów zajmujących się problematyką zarządzania z punktu widzenia zarówno teorii, jak i praktyki. Celem jej jest przedstawienie w sposób skondensowany rekomendowanych problemów projektowania i zastosowania Decyzyjnych Systemów Zarządzania (DSZ). Dobór prezentowanego materiału podporządkowano kryterium praktycznej użyteczności dla jak najszerszego obszaru zastosowań.

W publikacji omówiono kluczowe zagadnienia w projektowaniu DSZ z punktu widzenia istniejących doświadczeń jak i przewidywanych kierunków rozwoju zastosowań współczesnych metod i narzędzi wspierających procesy podejmowania decyzji. Ta interdyscyplinarna książka składa się z sześciu następujących części: pojęcia, projektowanie i procesy decyzyjne, informacyjne wspomaganie DSZ, narzędzia tego wspomagania, otoczenie DSZ i wreszcie ocenę i doskonalenie DSZ.

Spis treści:

Wprowadzenie

I. Pojęcia

1. Decyzyjne systemy zarządzania (DSZ) - pojęcia, modele, procedury
Jerzy Kisielnicki, Ryszard Zach

1.1. Decyzje
1.2. Modele i procesy decyzyjne
1.3. Decyzje menedżerskie
1.4. System zarządzania i jego elementy
Bibliografia

2. Zarządzanie wiedzą w DSZ
Agnieszka Maciocha

2.1. Decyzje
2.2. Rodzaje wiedzy
2.3. Tworzenie wiedzy
Bibliografia

II. Projektowanie i procesy decyzyjne

1. Projektowanie DSZ - budowa i zarządzanie planem projektu
Jan Betta

1.1. Projekty i plany
1.2. Inicjacja projektu
1.3. Planowanie projektu
1.4. Wybrane elementy realizacji i kontroli projektu
Bibliografia

2. Analiza strategiczna otoczenia organizacji dla projektowania DSZ
Grażyna Gierszewska

Bibliografia

3. Dobór członków zespołu projektowego dla DSZ
Jan Betta

3.1. Projekt a ludzie
3.2. Ludzie a lider
3.3. Lider a zespół
3.4. Zespół a opór
3.5. Opór a sukces
Bibliografia

III. Informacyjne wspomaganie DSZ

1. Informacje dla procesów decyzyjnych
Jan Turyna

Wstęp
1.1. Analiza i modelowanie sytuacji decyzyjnych
1.2. Decentralizacja procesów decyzyjnych
1.3. Rola i znaczenie informacji w procesach decyzyjnych
1.4. Cechy jakościowe informacji finansowych w procesach decyzyjnych
1.5. Potrzeby informacyjne menedżerów w procesach decyzyjnych
Pytania do dyskusji
Bibliografia

2. Rachunkowość jako system informacyjny wspomagający procesy decyzyjne w organizacji gospodarczej
Jan Turyna

Wstęp
2.1. Pojęcie i struktura systemu informacyjnego
2.2. Organizacje gospodarcze a ewolucja funkcjonalna i informacyjna rachunkowości
2.3. System informacyjny rachunkowości: ramy koncepcyjne
   2.3.1. Granice systemu
   2.3.2. Wejście systemu
   2.3.3. Wyjście systemu
   2.3.4. Struktury informacji w systemach rachunkowości i ich modelowanie
   2.3.5. Inne elementy modelu
Pytania do dyskusji
Bibliografia

3. Koszty i ich analiza w DSZ
Jan Turyna

3.1. Koszty w organizacjach gospodarczych: podstawowe przekroje klasyfikacyjne
   3.1.1. Koszty dla wyceny produktu i pomiaru wyniku finansowego
   3.1.2. Koszty dla podejmowania decyzji, planowania i kontroli
   3.1.3. Koszty jako narzędzie kontroli
3.2. Analiza kosztów w procesach decyzyjnych
   3.2.1. Analiza ogólna (struktury i dynamiki) kosztów
   3.2.2. Analiza szczegółowa kosztów
Pytania do dyskusji
Bibliografia

IV. Narzędzia wspomagania DSZ

1. Metody ilościowe w zarządzaniu
Beata Pułaska-Turyna, Monika Turyna

Wstęp
1.1. Programowanie liniowe
1.2. Programowanie sieciowe
1.3. Programowanie dynamiczne
1.4. Analiza regresji
1.5. Metody redukcji wymiaru danych oraz dyskryminacyjne
   1.5.1. Analiza składowych głównych
   1.5.2. Analiza dyskryminacyjna
   1.5.3. Analiza skupień
1.6. Gry z naturą
   1.6.1. Reguły decyzyjne w warunkach niepewności
   1.6.2. Minimalizacja skutków błędnych decyzji
Bibliografia

2. Rachunek kosztów działań i procesów . geneza, modele, wsparcie informatyczne
Jolanta Rutkowska, Daria Świderska-Rak

2.1. Ewolucja modeli rachunku kosztów i wyników
2.2. Model rachunku kosztów działań i rachunku kosztów procesów
   2.2.1. Rachunek kosztów działań
   2.2.2. Rachunek kosztów procesów
   2.2.3. Porównanie metody ABC i RKP
2.3. Przykład kalkulacji kosztów
   2.3.1. Kalkulacja kosztów jednostkowych produktów według koncepcji rachunku kosztów działań ABC
   2.3.2. Kalkulacja kosztów jednostkowych produktów według koncepcji rachunku kosztów procesów RKP
2.4. Narzędzia informatyczne wspierające rachunek kosztów działań i procesów
Bibliografia

3. Narzędzia informatyczne . Business Intelligence, czyli BI
Anna Maria Misiak

Wstęp
Bibliografia

4. Controlling jako narzędzie wspomagania DSZ
Katarzyna Trzpioła
 
Bibliografia

5. Benchmarking we wspomaganiu DSZ
Beata Zyznarska-Dworczak

Wstęp
5.1. Pojęcie benchmarkingu
5.2. Etapy benchmarkingu, jego klasyfikacja i źródła wykorzystywanych informacji
5.3. Atrybuty benchmarkingu i jego praktyczne wykorzystanie
5.4. Wykorzystanie benchmarkingu w doskonaleniu Decyzyjnych Systemów Zarządzania
Pytania do dyskusji
Bibliografia

V. Otoczenie DSZ

1. Makrootoczenie DSZ
Grażyna Gierszewska

1.1. Zdefiniowanie otoczenia organizacji
1.2. Składniki makrootoczenia
Bibliografia

2. Otoczenie konkurencyjne DSZ
Grażyna Gierszewska

2.1. Model konkurencji M.E. Portera
2.2. Bariery wejścia i wyjścia z sektora
2.3. Relacje sektor a jego odbiorcy
2.4. Relacje sektor a jego dostawcy
2.5. Substytuty
2.6. Grupy strategiczne
Bibliografia

3. Otoczenie organizacji - rynek
Sylwia Filipek-Wojciechowska

3.1. Orientacja marketingowa przedsiębiorstw
3.2. Budowanie zadowolenia klienta, wartości i przywiązania
3.3. System informacji marketingowej
Pytania, zagadnienia
Bibliografia

VI. Ocena i doskonalenie DSZ

1. Konflikty w realizacji DSZ i metody ich rozwiązywania
Ryszard Zach

1.1. Konflikty interpersonalne
   1.1.1. Zachowanie się człowieka w sytuacji świadomego konfliktu interpersonalnego
   1.1.2. Zachowanie człowieka w sytuacji nieświadomego konfliktu wewnętrznego
1.2. Zachowanie jednostki w sytuacji konfliktu interpersonalnego
   1.2.1. Temperament a sposób rozwiązywania konfliktów
   1.2.2. Cechy osobowościowe a sposób rozwiązywania konfliktów
   1.2.3. Postawy a rozwiązywanie konfliktów
1.3. Zarządzanie konfliktem
Bibliografia

2. Systemy e-learningowe w szkoleniu kadr projektantów i użytkowników DSZ
Olga Sobolewska

Wstęp
2.1. Systemy e-nauczania
2.2. E-edukacja w szkoleniu kadry kierowniczej
2.3. E-edukacja w podejmowaniu decyzji
2.4. Case study
Bibliografia

3. Reengineering w usprawnieniu i doskonaleniu DSZ
Jerzy Kisielnicki

3.1. O reengineeringu jako metodzie doskonalenia DSZ
3.2. Geneza metody - reengineering a kazein jako dwie metody usprawnienia funkcjonowania DSZ
3.3. Twórcy i pojęcie reengineeringu
3.4. Procedura postępowania w reengineeringu
Bibliografia
Inne pozycje tego autora
Książka Zarządzanie projektami. Ludzie, procedury, wyniki. Wydanie 2 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Zarządzanie projektami. Ludzie, procedury, wyniki. Wydanie 2
Książka stanowi kompendium wiedzy na temat złożonych problemów związanych z zarządzaniem projektami. Jest zarówno podręcznikiem akademickim, jak i por...
Cena: 50,00zł
... jest pusty