Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Zobacz również

Zarządzanie misjami zagranicznymi. Organizacyjne i indywidualne aspekty pracy ekspatriantów

Książka Zarządzanie misjami zagranicznymi. Organizacyjne i indywidualne aspekty pracy ekspatriantów w ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Autorzy:  

Pocztowski Aleksy


Wydawnictwo:  

Wolters Kluwer S.A.


Wydanie:  1
Seria:  ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI (HR)
Rok wydania:  

2012


Ilość stron:  269
Oprawa:  miękka
Format:  B5
ISBN:  
978-83-264-3948-3
Cena: 59zł
Opis
Książka dotyczy problematyki zarządzania misjami zagranicznymi pracowników, głównie menedżerów i specjalistów, delegowanych przez firmę poza granice kraju ich pochodzenia. Przedstawiono w niej kwestie związane z pozyskaniem właściwych kandydatów do pracy, ich przygotowaniem do misji zagranicznych, wsparciem w trakcie pobytu w krajach goszczących, repatriacją i retencją po powrocie do kraju. Publikacja powstała na podstawie badań przeprowadzonych przez autorów, obejmujących m.in. wywiady z ekspatriantami oraz menedżerami personalnymi w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych, w tym w centralach polskich firm i polskich filiach firm zagranicznych.

W publikacji szczegółowo omówiono:

-tradycyjne i współczesne formy ekspatriacji oraz typowe role odgrywane przez ekspatrianta podczas misji zagranicznych,
-zagadnienie przeplatania się kultury narodowej kraju pochodzenia firmy wysyłającej pracowników za granicę, kultury kraju goszczącego i kultury kraju pochodzenia ekspatrianta,
-proces zarządzania misjami zagranicznymi pracowników (preparacja, ekspatriacja i repatriacja),
-sposób przygotowania do wyjazdu na misję zagraniczną (poszukiwanie kandydatów, ich selekcja, szkolenie i wynagradzanie),
-proces adaptacji umożliwiającej złagodzenie napięć wynikających z różnic w kontekstach pracy kraju pochodzenia i kraju goszczącego,
-metody oceny pracy ekspatriantów i model kariery w wymiarze międzynarodowym,
-rolę czynników osobistych, zawodowych i pozazawodowych oraz cele i aspiracje ekspatriantów,
-zagadnienie efektywności misji ekspatriantów.

Adresaci:
Cennym uzupełnieniem książki jest aneks, w którym przedstawiono przykłady praktycznych rozwiązań z zakresu zarządzania misjami zagranicznymi pracowników. Publikacja jest skierowana do specjalistów ds. zarządzania zasobami ludzkimi, menedżerów w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych oraz wszystkich osób prywatnie i zawodowo zainteresowanych tą problematyką.

Prof. dr hab. Aleksy Pocztowski - jest kierownikiem Katedry Zarządzania Kapitałem Ludzkim Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Jego zainteresowania naukowe skupiają się na współczesnych koncepcjach zarządzania ludźmi, ze szczególnych uwzględnieniem aspektów strategicznych i międzynarodowych.

Spis treści:

Wstęp
str. 9

Rozdział 1. Znaczenie ekspatriantów w przedsiębiorstwie międzynarodowym
str. 13

Aleksy Pocztowski

Miejsce ekspatriantów w realizacji misji zagranicznych
str. 13

Cele misji zagranicznych ekspatriantów i pełnione przez nich funkcje
str. 18

Czynniki sukcesu w pracy ekspatriantów
str. 21

Tendencje rozwoju w obszarze misji zagranicznych
str. 27

Rozdział 2. Uwarunkowania kulturowe misji zagranicznych
str. 29

Joanna Purgał-Popiela

Miejsce kultury narodowej w realizacji misji zagranicznych
str. 30

Kultura kraju pochodzenia a ekspatriacja
str. 32

Kultura kraju goszczącego jako czynnik kontekstowy misji zagranicznych
str. 38

Przystosowanie międzykulturowe ekspatrianta
str. 39

Przystosowanie jako wyzwanie dla jednostki i organizacji
str. 46

Uwagi końcowe
str. 50

Rozdział 3. Proces zarządzania misjami zagranicznymi pracowników
str. 52

Aleksy Pocztowski

Strategiczne wybory w zakresie misji zagranicznych
str. 52

Ogólna charakterystyka procesu zarządzania misjami zagranicznymi
str. 56

Relacje między centralą a filią
str. 58

Achitektura HR w procesie zarządzania misjami zagranicznymi
str. 60

Rozdział 4. Pozyskanie i przygotowanie ekspatrianta do wyjazdu na misję zagraniczną
str. 65

Iwona Kubica

Źródła rekrutacji
str. 65

Kryteria wyboru ekspatrianta
str. 71

Metody selekcyjne
str. 77

Procedura przygotowania ekspatrianta do misji zagranicznej
str. 84

Opracowanie pakietu wynagrodzeń ekspatriantów
str. 94

Rozdział 5. Proces adaptacji pracowników delegowanych na misje zagraniczne
str. 107

Iwona Kubica

Znaczenie procesu adaptacji w zarządzaniu misją zagraniczną
str. 107

Przezwyciężanie szoku kulturowego
str. 111

Rola szkoleń międzykulturowych w procesie adaptacji
str. 114

Narzędzia wspierające proces adaptacji w początkowym okresie misji zagranicznej
str. 116

Rozdział 6. Ocena pracy ekspatriantów
str. 124

Beata Buchelt

Przesłanki oceniania ekspatriantów
str. 124

Projektowanie i realizacja zarządzania przez efekty podczas misji zagranicznej
str. 130

Determinanty efektywności pracy ekspatriantów
str. 139

Rozdział 7. Kariera zawodowa ekspatriantów
str. 145

Alicja Miś

Kariera w zmieniającym się otoczeniu
str. 145

Ogólny model kariery międzynarodowej
str. 147

Kultura jako mediator kariery międzynarodowej
str. 151

Zarządzanie karierą ekspatriantów - perspektywa organizacyjna
str. 155

Kariera międzynarodowa - perspektywa indywidualna
str. 162

Rozdział 8. Powrót ekspatriantów z misji zagranicznej
str. 168

Beata Buchelt

Istota i znaczenie repatriacji
str. 168

Uwarunkowania repatriacji
str. 172

Wymiar strategiczny i operacyjny zarządzania ekspatriantami powracającymi z misji zagranicznych
str. 176

Rozdział 9. Osobiste i rodzinne aspekty misji zagranicznych
str. 188

Joanna Purgał-Popiela

Jednostka i jej atrybuty w kontekście realizacji misji zagranicznej
str. 188

Motywy i oczekiwania jednostki związane z ekspatriacją i repatriacją
str. 191

Rola uwarunkowań rodzinnych w realizacji misji zagranicznych
str. 200

Uwagi końcowe
str. 204

Rozdział 10. Efektywność misji zagranicznych ekspatriantów
str. 206

Grzegorz Łukasiewicz

Istota efektywności wyjazdów zagranicznych pracowników
str. 206

Koszty zatrudnienia ekspatriantów i specjalistów lokalnych
str. 215

Czynniki determinujące efektywność misji zagranicznych
str. 222

Aneks 1. Misje zagraniczne specjalistów z przedsiębiorstwa działającego w branży wysokich technologii
str. 227
Grzegorz Łukasiewicz

Aneks 2. Ekspatriacja w międzynarodowej firmie konsultingowej
str. 234
Beata Buchelt

Aneks 3. Frequent flyers jako forma misji zagranicznych pracowników
str. 243
Beata Buchelt

Aneks 4. Przebieg kariery międzynarodowej w ramach Lifeblood Development Program w firmie Reckitt Benckiser Production (Poland) Sp. z o.o
str. 249
Iwona Kubica

Aneks 5. Polityka wynagradzania ekspatriantów w firmie Eaton
str. 259
Iwona Kubica

Aneks 6. Ekspatriacja - kobiecy punkt widzenia?
str. 269
Joanna Purgał-Popiela

Bibliografia
str. 277

Indeks
str. 293
Inne pozycje tego autora
Książka Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych
Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych Książka omawia niezwykle aktualne zagadnienie jakim jest zarządzanie zasobami ludzkimi w prz...
Cena: 51,00zł
... jest pusty