Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Zobacz również

Uprawnienia akcjonariuszy polskich spółek publicznych w świetle Dyrektywy 2007/36/WE

Książka Uprawnienia akcjonariuszy polskich spółek publicznych w świetle Dyrektywy 2007/36/WE w ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Autorzy:  

Zięty Jakub


Wydawnictwo:  

C.H. Beck


Seria:  Monografie Prawnicze
Rok wydania:  

2015


Ilość stron:  278
ISBN:  
978-83-255-7522-9
Cena: 84zł
Opis
Monografia jest efektem projektu badawczego finansowanego przez NCN. Zasadniczym celem zaprezentowanych w publikacji badań jest udzielenie odpowiedzi na pytanie: czy implementacja dyrektywy 2007/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 11.7.2007 r. w sprawie wykonywania niektórych praw akcjonariuszy spółek notowanych na rynku regulowanym (Dz.Urz. UE L Nr 184, s. 17) dokonana przez ustawę z 5.12.2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2009 r. Nr 13, poz. 69) zwiększyła udział akcjonariuszy mniejszościowych w życiu spółek publicznych. Ustalenie ewentualnych przeszkód w funkcjonujących rozwiązaniach pozwoli na zaproponowanie rozwiązań alternatywnych. Kluczową kwestią, którą zbadano są zagadnienia odnoszące się do problematyki wykonywania uprawnień mniejszości w trakcie walnych zgromadzeń spółek publicznych. Badania te stanowią punkt wyjścia dla oceny zasadności i efektywności wprowadzonych mechanizmów zapewniających ochronę uprawnień akcjonariuszy mniejszościowych. Taki schemat pozwolił na sformułowanie propozycji de lege ferenda, zarówno w zakresie nowych rozwiązań jak też modyfikacji już istniejących.
Inne pozycje tego autora
Książka Ustawa o gospodarce komunalnej. Komentarz 2012 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Ustawa o gospodarce komunalnej. Komentarz 2012
Komentarz do ustawy z 20.12.1997 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236) opisuje dopuszczalne sposoby realizowania gospod...
Cena: 89,00zł
Książka Aktualizacja opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Aktualizacja opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu
Użytkowanie wieczyste wzbudza liczne kontrowersje w doktrynie i judykaturze oraz spory pomiędzy użytkownikami wieczystymi a właściwymi organami reprez...
Cena: 58,00zł
Książka Działalność deweloperska w praktyce obrotu gospodarczego. Wybrane zagadnienia w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Działalność deweloperska w praktyce obrotu gospodarczego. Wybrane zagadnienia
Działalność deweloperska w praktyce obrotu gospodarczego. Wybrane zagadnienia - W prezentowanej monografii Działalność deweloperska w praktyce obrotu ...
Cena: 101,00zł
... jest pusty