Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Zobacz również

Unieważnienie i wygaśnięcie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego

Książka Unieważnienie i wygaśnięcie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego w ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Autorzy:  

Sieńczyło-Chlabicz Joanna


Wydawnictwo:  

C.H. Beck


Seria:  Monografie Prawnicze
Rok wydania:  

2012


Ilość stron:  426
ISBN:  
978-83-255-4653-3
Do pobrania:
Cena: 115zł
Opis
Monografia Unieważnienie i wygaśnięcie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego stanowi pierwsze całościowe opracowanie instytucji ustania prawa z rejestracji wzoru przemysłowego w polskiej literaturze prawniczej. Bez wątpienia novum w polskiej literaturze prawniczej stanowi analiza tej problematyki oraz często spornych w doktrynie zagadnień zarówno w płaszczyźnie prawa materialnego, jak i procesowego na szczeblu polskim i unijnym. Doktryna zarówno polska, jak i zagraniczna dotycząca prawa wzorów przemysłowych koncentruje się wyłącznie na zagadnieniach prawa materialnego dotyczącego głównie pojęcia wzoru przemysłowego, jak również przesłanek jego zdolności rejestracyjnej. Dostrzeżono lukę w literaturze prawniczej, zwłaszcza w obszarze zagadnień związanych z postępowaniem w sprawach unieważnienia i wygaśnięcia prawa przed Urzędem Patentowym RP, przed sądami administracyjnymi oraz przed organami stosującymi prawo unijne. Podjęcie tej niezwykle istotnej problematyki w sferze stosowania prawa dało asumpt do sformułowania uwag krytycznych i wniosków de lege lata oraz de lege ferenda dotyczących obowiązującego ustawodawstwa polskiego.

Celem pracy jest analiza instytucji unieważnienia i wygaśnięcia prawa z rejestracji wzorów przemysłowych w prawie polskim i unijnym. Rozważania poczynione w pracy zarówno w aspekcie prawa materialnego, jak i procesowego, zostały oparte na bogatym dorobku sądownictwa administracyjnego, tj. praktyki orzeczniczej WSA w Warszawie, NSA oraz praktyki orzeczniczej Wydziału Unieważnień i Izby Odwoławczej OHIM, Sądu UE oraz Trybunału Sprawiedliwości. Dokonano również oceny harmonizacji polskiego prawa wzorów przemysłowych z rozwiązaniami przyjętymi przez prawodawcę unijnego w dyrektywie Nr 98/71.

Inne pozycje tego autora
Książka Cywilnoprawna ochrona wizerunku osób powszechnie znanych w dobie komercjalizacji dóbr osobistych w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Cywilnoprawna ochrona wizerunku osób powszechnie znanych w dobie komercjalizacji dóbr osobistych
Publikacja Cywilnoprawna ochrona wizerunku osób powszechnie znanych w dobie komercjalizacji dóbr osobistych jest całościowym opracowaniem problematyki...
Cena: 83,00zł
... jest pusty